Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Przywództwo w biznesie

· · 2 min
Przywództwo w biznesie

Podstawą sukcesu zarówno mniejszej, jak i większej firmy jest umiejętnie realizowana strategia zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiedni sposób kierowania członkami zespołu pozwala w pełni wykorzystać potencjał zawodowy i osobisty pracowników. Pojawia się zatem pytanie – jaki styl przywództwa w biznesie wybrać, aby usprawnić procesy zachodzące w organizacji? Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat!

Czym jest przywództwo w biznesie?

Przywództwo w biznesie może być definiowane jako proces oddziaływania na ludzi (jednostki i grupy) w taki sposób, żeby zachowywali się oni zgodnie z oczekiwaniami lidera. Skuteczność tej strategii zależy zwłaszcza od cech charakteru oraz umiejętności przywódcy, który powinien być nastawiony na ciągły rozwój osobisty i zawodowy. Przywództwo pozwala ustalić kierunek, w jakim ma podążać organizacja.

Jakie cechy powinien mieć przywódca?

Wśród cech, które wyróżniają najlepszych przywódców, najczęściej wymienia się: empatię, komunikatywność, wizjonerskie myślenie, wysoki poziom motywacji do działania, zaangażowanie, inteligencję emocjonalną, odporność na stres, konsekwentność, samoświadomość, elastyczność, entuzjazm, pasję, stabilność emocjonalną, panowanie nad stresem, odwagę, pewność siebie, pokorę, determinację w dążeniu do wyznaczonego celu, odpowiedzialność, determinację, kreatywność, decyzyjność, uczciwość, lojalność, autentyczność, obdarzanie swojego zespołu zaufaniem oraz docenianie sukcesów podwładnych. Wszystkie te umiejętności należy ciągle doskonalić, na przykład poprzez udział liderów w różnych szkoleniach z rozwoju przywództwa.

Co to jest przywództwo charyzmatyczne?

W tej odmianie przywództwa w biznesie główną rolę odgrywa lider, który dysponuje tak zwaną charyzmą. Trudno nawet zdefiniować to pojęcie, jednak najczęściej kojarzy się ono ze swego rodzaju magnetyzmem, osobistą magią, jakimś wyjątkowym darem, wyróżniającym daną osobę. Ta specyficzna, wręcz nieuchwytna cecha sprawia, że przywódca staje się autorytetem, który inspiruje do działania, porywa za sobą tłumy i przyciąga zwolenników, którzy chętnie za nim podążają.

Przywództwo autorytarne – cechy charakterystyczne

Przywództwo w biznesie o charakterze autorytarnym (określane także jako autokratyczne) to styl zarządzania, w którym lider sprawuje pełną kontrolę nad podejmowaniem decyzji i rzadko uwzględnia sugestie członków zespołu. Przywódca centralizuje tutaj władzę, jednocześnie oczekując od podwładnych pełnego podporządkowania się wydawanym przez niego poleceniom, ponieważ w organizacji panuje surowa dyscyplina.

Jak przejawia się przywództwo demokratyczne?

Demokratyczny styl przywództwa w biznesie, zwany również współuczestniczącym, to sposób kierowania zespołem, którego głównym elementem jest partycypacja pracownicza. Wszystko sprowadza się do tego, że podwładni są zaangażowani w proces podejmowania decyzji, a lider bierze pod uwagę ich opinie oraz pomysły, konsultując z zatrudnionymi wszelkie ważne kwestie. Ten styl zarządzania promuje współpracę pomiędzy przedstawicielami różnych szczebli organizacji, żeby osiągnąć zamierzone cele oraz zapewnia otwartą i transparentną komunikację wewnętrzną firmy.

Czym jest przywództwo sytuacyjne?

Sytuacyjne przywództwo w biznesie odwołuje się do tego, że zgodnie z zamierzeniami twórców wskazanego modelu, nie istnieje idealny styl kierowania ludźmi, który sprawdziłby się w każdych okolicznościach. Podstawowym składnikiem recepty na sukces okazuje się elastyczność oraz umiejętność dostosowywania technik zarządzania do zmieniających się okoliczności i potrzeb zespołu. Zatem strategia działania, jaką się przyjmie, zależy od konkretnego przypadku. Głównymi zaletami przywództwa sytuacyjnego, którego podstawa to spersonalizowane podejście, jest większa efektywność zespołu i skuteczne zarządzanie zmianą, a ta metoda sprawdza się zwłaszcza we współczesnych organizacjach funkcjonujących w środowisku pracy ulegającym nieustannym przeobrażeniom.

Na czym polega przywództwo transformacyjne?

Transformacyjne przywództwo w biznesie jest skutecznym stylem zarządzania, który może prowadzić do znaczących sukcesów organizacyjnych poprzez inspirowanie i motywowanie pracowników do przekraczania własnych oczekiwań, poszerzania wiedzy, podnoszenia kompetencji oraz osiągania wyjątkowych wyników. W tak zarządzanych firmach stawia się w pierwszej kolejności na innowacyjność, czerpanie z kreatywności członków zespołu oraz kreowanie kultury ciągłego doskonalenia.