Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Jak rozwiązywać problemy? 4 kroki do skutecznego rozwiązywania problemów

· · 3 min
Jak rozwiązywać problemy? 4 kroki do skutecznego rozwiązywania problemów

Czy tego chcemy, czy nie, mniejsze lub większe problemy są częścią naszego życia – zarówno prywatnego, jak i zawodowego. To, jakie mamy do nich nastawienie, jest kwestią indywidualną. Niektórzy ludzie traktują je jako osobiste porażki, natomiast inni uważają, że są one swego rodzaju testem oraz wyzwaniem, któremu stawienie czoła jest okazją do wszechstronnego rozwoju. Często nie da się uniknąć problemów ani ich przewidzieć. Najważniejsze, aby mieć wypracowaną strategię pozwalającą skutecznie sobie z nimi radzić. Jak rozwiązywać problemy pojawiające się w relacjach służbowych, żeby nie przerodziły się one w poważny kryzys? Podpowiadamy, z których metod warto korzystać w świecie biznesu – sprawdź naszą instrukcję!

Rozwiązywanie problemów – kompetencja przyszłości

Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy to kilkuetapowy proces, w którym jednostka lub grupa identyfikuje sytuację wymagającą poprawy, szuka jej przyczyn, analizuje dostępne zasoby oraz opracowuje plan działania ukierunkowany na przezwyciężenie tej trudności. Kluczem do sukcesu jest zaproponowanie różnych pomysłów i wybranie spośród nich optymalnego rozwiązania.

Skuteczne rozwiązywanie problemów zawodowych to umiejętność społeczna nabierająca aktualnie coraz większego znaczenia. Wymaga ona: kreatywności, krytycznego myślenia, elastyczności, otwartego umysłu, empatii, wytrwałości oraz unikania stereotypów. Ponadto liczy się odpowiednie zarządzanie własnymi emocjami, patrzenie na daną kwestię z różnych perspektyw, aktywne słuchanie innych, efektywna komunikacja interpersonalna, czy wyciąganie wniosków na przyszłość z przeszłych doświadczeń.

Konflikty oraz problemy w miejscu pracy pojawiają się zarówno na linii pracownik‑pracodawca, jak i pomiędzy współpracownikami. Na dobrą sprawę mogą one dotyczyć każdego, bez względu na rodzaj zajmowanego stanowiska i miejsce w hierarchii organizacyjnej. Dlatego doskonalenie tej kompetencji trzeba uznać za priorytet.

Na czym polega rozwiązywanie problemów? Sposób numer jeden

Jedna z metod twórczego rozwiązywania problemów to burza mózgów (ang. brainstorming). Głównym celem tej popularnej techniki heurystycznej, która wywodzi się z psychologii społecznej, jest doskonalenie decyzji grupowych. W jej ramach wykorzystana zostaje siła drzemiąca w pracy zespołowej, wzajemnej wymianie poglądów i kierowaniu się intuicją. Najpierw zbiera się jak najwięcej potencjalnych rozwiązań (w tej fazie nie wydaje się żadnych krytycznych uwag, nietrafione pomysły odrzuca się dopiero na etapie analizy), a potem przychodzi czas na wstępną selekcję, ocenę zgłoszonych propozycji i wybór najlepszej opcji. Burza mózgów nie tylko wzmacnia zaangażowanie pracowników i pozwala zlikwidować problem, ale również ma funkcję integrującą.

Jak szybko rozwiązywać problemy? Sposób numer dwa

Kolejny sposób rozwiązania problemów to metoda prób i błędów (ang. trial and error). Polega ona na eksperymentowaniu, wielokrotnemu testowaniu różnych opcji i sprawdzaniu, co przynosi pożądane rezultaty, a co prowadzi do niepowodzeń (wtedy można się wycofać). Te zabiegi powtarza się aż do momentu, w którym natrafi się na właściwą sekwencję czynności. A czy metoda prób i błędów, zastosowana w problematycznych sytuacjach ma jakieś wady? Zapewne tak – zwłaszcza w przypadku nieco bardziej złożonych problemów, znalezienie rozwiązania dzięki tej metodzie może być dość czasochłonne.

Jak rozwiązywać problemy w pracy? Sposób numer trzy

Ciekawym konceptem jest również KISS (ten skrót pochodzi od angielskiego wyrażenia: keep it simple stupid). To metoda rozwiązywania problemów, która pokazuje, że czasem im prościej, tym lepiej, a priorytetem ma być eliminacja zbędnych składników i procesów – naprawdę nie warto komplikować. Celem wskazanej reguły jest zaakcentowanie, że niekiedy to właśnie rozwiązania o najprostszej formie są najbardziej zrozumiałe i najłatwiejsze do wdrożenia (bez skomplikowanych procedur), mają też największą szansę na akceptację ze strony osób zaangażowanych w rozwiązywanie danego problemu.

Jak pozytywnie rozwiązywać problemy? Sposób numer cztery

Metoda rozwiązywania problemów, z której opłaca się korzystać w praktyce, to technika zadawania pytań w różnych konfiguracjach, zawsze zaczynających się od „dlaczego?”. W tym przypadku chodzi o to, aby drążyć temat tak długo, żeby wreszcie odkryć genezę problematycznej sytuacji. Dzięki metodzie „5 razy dlaczego?” nie znajduje się jedynie doraźnych rozwiązań, ale trwałe wyjście z kryzysu, a także zapobiega się jego powtórzeniu w przyszłości. Korzystając z tej metody, można dotrzeć do sedna problemu, z którym dana osoba boryka się w pracy, ale i w życiu codziennym.

Podsumowanie

Który ze sposobów rozwiązywania problemów zawodowych wybierzesz? Nie musisz od razu odpowiadać na to pytanie! Pamiętaj tylko, aby każdorazowo za punkt wyjścia uznać dogłębną diagnozę sytuacji, w jakiej się znalazłeś. Po szczegółowym przeanalizowaniu konkretnego przypadku o wiele łatwiej będzie Ci dopasować najbardziej odpowiednie wyjście. Jednak bez względu na to, które narzędzie ostatecznie wybierzesz, zawsze miej na uwadze, że w problematycznych okolicznościach egzamin zdaje metodyczne, zdyscyplinowane oraz uporządkowane podejście.