Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Negocjacje w biznesie - czym są i jak je skutecznie prowadzić?

· · 11 min
Negocjacje w biznesie - czym są i jak je skutecznie prowadzić?

Negocjacje w biznesie – czym są i jak je skutecznie prowadzić?

Negocjacje to naprawdę wieloaspektowy i dynamiczny proces, który obejmuje interakcje między dwiema lub więcej stronami o różnych interesach, dążącymi do osiągnięcia porozumienia lub rozwiązania sporu poprzez dialog i kompromis. Jest to podstawowy aspekt interakcji międzyludzkich, przenikający różne aspekty życia osobistego, zawodowego i społecznego.

Definicja negocjacji

W swej istocie negocjacje są sztuką i nauką nawigowania sprzecznymi punktami widzenia i celami w celu znalezienia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania. Negocjacje obejmują szeroki zakres scenariuszy, od transakcji biznesowych i traktatów dyplomatycznych po relacje międzyludzkie i umowy o pracę. Negocjacje wymagają połączenia strategicznego myślenia, skutecznej komunikacji i umiejętności interpersonalnych.

Skuteczne negocjacje opierają się na równowadze między współpracą, a rywalizacją. Negocjatorzy dążą do osiągnięcia swoich celów, jednocześnie rozumiejąc i uwzględniając potrzeby i pragnienia drugiej strony.

Taktyki negocjacyjne różnią się w zależności od kontekstu i zaangażowanych stron. Negocjacje dystrybucyjne obejmują targowanie się o ustalone zasoby, gdzie zysk jednej strony jest stratą drugiej. Z drugiej strony, negocjacje integracyjne mają na celu stworzenie wartości dla obu stron poprzez identyfikację wspólnych interesów i tworzenie rozwiązań, które uwzględniają obawy wszystkich stron.

Czynniki psychologiczne odgrywają znaczącą rolę w negocjacjach. Emocje, uprzedzenia poznawcze i różnice kulturowe mogą wpływać na podejmowanie decyzji i wpływać na proces negocjacji. Wykwalifikowani negocjatorzy posiadają inteligencję emocjonalną, która pozwala im zarządzać własnymi emocjami.

Umiejętności negocjacyjne są nieocenione w wielu różnych kontekstach. W biznesie negocjacje mają miejsce podczas rozmów kontraktowych, partnerstw i fuzji. Dyplomaci wykorzystują negocjacje do rozwiązywania konfliktów międzynarodowych i zawierania sojuszy. W życiu codziennym umiejętności negocjacyjne pomagają w zarządzaniu konfliktami, podejmowaniu decyzji i wywieraniu wpływu na innych.

Skąd się wzięły negocjacje i jakie są jej początki?

Początki negocjacji sięgają zarania ludzkiej cywilizacji, gdzie potrzeba interakcji, handlu i współpracy doprowadziła do rozwoju zorganizowanej komunikacji i negocjacji. Negocjacje, w swojej prymitywnej formie, stały się istotnym narzędziem do rozwiązywania sporów, dzielenia się zasobami i wspierania współpracy między wczesnymi społeczeństwami ludzkimi.

W czasach starożytnych negocjacje koncentrowały się głównie na przetrwaniu i alokacji podstawowych zasobów. Grupy łowiecko‑zbierackie negocjowały dostęp do terenów łowieckich i źródeł wody, aby zapewnić sobie utrzymanie. W miarę jak społeczności rosły i osiadały w rolniczym stylu życia, negocjacje rozszerzyły się na własność ziemi, handel i sojusze w celu wzajemnej ochrony.

Pojawienie się zorganizowanych społeczeństw i złożonych gospodarek jeszcze bardziej udoskonaliło praktyki negocjacyjne. Starożytne cywilizacje, takie jak Mezopotamczycy, Egipcjanie, Grecy i Rzymianie, angażowały się w negocjacje handlowe dotyczące towarów, walut i ziemi. Traktaty i negocjacje dyplomatyczne mające na celu zawieranie sojuszy i unikanie konfliktów stały się kluczowe dla utrzymania stabilności w regionie.

Wraz z rozwojem gospodarek i szlaków handlowych, negocjacje nabrały bardziej skomplikowanego wymiaru. Na przykład Jedwabny Szlak ułatwiał negocjacje między kupcami, kulturami i narodami na trasie, prowadząc do wymiany towarów, pomysłów i technologii. Złożoność sieci handlowych doprowadziła do pojawienia się negocjacji handlowych, w których kupcy negocjowali ceny, warunki i trasy.

Średniowiecze było świadkiem rozwoju dyplomacji i negocjacji w sferze stosunków międzynarodowych. Średniowieczna Europa była świadkiem negocjowania traktatów, małżeństw i sojuszy między szlachtą w celu zabezpieczenia terytoriów i wzmocnienia władzy politycznej. Wynegocjowanie traktatu westfalskiego w 1648 roku stanowiło kluczowy moment w rozwoju nowoczesnych negocjacji dyplomatycznych, kończąc wojnę trzydziestoletnią i zmieniając mapę Europy.

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej i globalizacji, negocjacje rozszerzyły się na różne kontynenty i branże. Umowy handlowe, negocjacje dyplomatyczne, spory pracownicze i transakcje biznesowe stały się coraz bardziej złożone. Pojawiły się teorie i ramy negocjacji, oferujące systematyczne podejście do zrozumienia psychologicznego, strategicznego i etycznego wymiaru negocjacji.

Co to jest negocjacja biznesowa?

W stale zmieniającym się krajobrazie nowoczesnego handlu, posiadanie umiejętności skutecznego negocjowania jest kluczowym atutem do osiągnięcia trwałego sukcesu. Negocjacje biznesowe to skomplikowane interakcje, w których zaangażowane strony dążą do znalezienia wspólnej płaszczyzny, jednocześnie realizując swoje indywidualne cele.

Zrozumienie wieloaspektowego charakteru negocjacji ma kluczowe znaczenie dla dzisiejszych liderów biznesu, dlatego uważamy, że powinieneś/powinnaś przeczytać o tym, ponieważ mimo że często negocjacje nie odbywają się codziennie to pewnego dnia możesz stanąć w takiej sytuacji, a my chcemy żebyś osiągnął/osiągnęła sukces.

Jakie są rodzaje negocjacji?

Wśród fundamentalnych stylów negocjacyjnych można wyróżnić trzy główne podejścia: styl miękki (kooperacyjny), styl twardy (rywalizacyjny) oraz styl oparty na zasadach (rzeczowy).

Styl twardy

Jest najmniej konstruktywny i opiera się na strategii wyłaniania jednej strony jako zwycięzcy i drugiej jako przegranego, lub nawet dwóch przegranych. Charakteryzuje się wywieraniem presji na pozostałych uczestnikach negocjacji, domaganiem się jednostronnych ustępstw, które przynoszą korzyści strona używającej tej taktyki, oraz stosowaniem szantażu i gróźb.

Styl miękki

Opiera się na podejściu kompromisowym, częstych zmianach stanowiska, rezygnowaniu z własnych potrzeb oraz z realizacji własnych interesów, aby podtrzymać pozytywne relacje z partnerem negocjacyjnym.

Styl oparty na zasadach

Wiąże się z równoczesnym uwzględnianiem interesów obu stron oraz dbaniem o dobre relacje między nimi. W tym modelu dąży się do osiągnięcia rezultatu korzystnego dla obu stron poprzez wspólne rozwiązanie problemu w sposób oparty na uczciwości i dążeniu do osiągnięcia korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron.

Jakie są cechy negocjacji?

Negocjacje to skomplikowane i dynamiczne procesy charakteryzujące się kilkoma kluczowymi cechami, które kształtują ich charakter, dynamikę i wyniki. Zrozumienie tych cech jest niezbędne do skutecznego poruszania się po negocjacyjnym krajobrazie.

Konflikt interesów

Negocjacje są nieodłącznie związane z różnicami w interesach, celach lub punktach widzenia stron. W trakcie negocjacji, konflikty te mogą dotyczyć alokacji zasobów w negocjacjach dystrybucyjnych lub dochodzenia do kompromisu w negocjacjach integracyjnych. Rozwiązanie tych konfliktów jest głównym celem procesu negocjacyjnego.

Wzajemna zależność

Strony biorące udział w negocjacjach często są ze sobą w pewnym stopniu powiązane. To może wynikać z wykorzystywania wspólnych zasobów, uzupełniających się potrzeb lub wspólnych celów. Stopień tej zależności wpływa na równowagę sił oraz strategie, które strony podejmują podczas negocjacji.

Komunikacja

Skuteczna komunikacja stanowi fundament negocjacji. Jasna i otwarta wymiana informacji umożliwia stronom wyrażanie swoich interesów, obaw i propozycji. Aktywne słuchanie, wyrażanie myśli i zrozumienie niuansów komunikacji werbalnej i niewerbalnej są kluczowe dla budowania relacji i osiągnięcia porozumienia.

Dobrowolne uczestnictwo

Negocjacje opierają się na dobrowolnym uczestnictwie stron, które dąży do realizacji ich celów. W odróżnieniu od przymusu czy narzucania, negocjacje opierają się na wspólnym zrozumieniu i pragnieniu osiągnięcia porozumienia lub rozwiązania sporu. Przy jakichkolwiek większych próbach namów do odbycia negocjacji, możemy osiągnąć totalnie przeciwny efekt od planowanego i takim sposobem inna strona zamiast poczuć się nakłoniona do negocjacji może czuć się nachodzona przez Nas i nie będzie chciała mieć z nami kontaktu.

Dawaj i bierz

Negocjacje są procesem wymiany, gdzie strony dokonują ustępstw i kompromisów, aby osiągnąć porozumienie. Ta dynamiczna wymiana wymaga równowagi między zaspokajaniem własnych interesów a uwzględnianiem obaw i potrzeb drugiej strony. Podczas negocjacji musimy pamiętać, że druga strona negocjacji też chce wypracować coś dla siebie i nie możemy o tym zapominać, chcąc realizować tylko swoje cele.

Interesy i stanowiska

Różnica między interesami a stanowiskami ma ogromne znaczenie. Interesy to podstawowe potrzeby, pragnienia i motywacje kierujące stanowiskiem strony. Natomiast stanowiska to konkretnie przedstawione żądania lub propozycje. Efektywni negocjatorzy skupiają się na interesach, ponieważ to one naprawdę kierują procesem negocjacyjnym.

Przygotowanie

Aby negocjacje były skuteczne trzeba pamiętać o solidnym przygotowaniu. Strony muszą rozumieć swoje cele, przewidzieć perspektywę drugiej strony i zdobyć odpowiednie informacje. Przygotowanie informuje strategie negocjacyjne i pomaga uniknąć niespodzianek podczas dyskusji. Dlatego najlepiej dzień przed negocjacjami stworzyć mapę naszych celów i rozrysować sobie jakie cele chcemy osiągnąć i z jakich kwestii bylibyśmy ewentualnie gotowi zrezygnować.

Otwartość na zmiany

Negocjatorzy muszą być gotowi na zmiany. W miarę rozwoju negocjacji i pojawiania się nowych informacji, otwartość na modyfikowanie strategii lub rozważanie alternatywnych rozwiązań jest istotna dla osiągnięcia wzajemnie korzystnych rezultatów. Pamiętaj że negocjacje mogą mocno ewoluować w jej trakcie, więc nie bój się omawiać także nowych kwestii które samoistnie się pojawiają, ale pamiętaj żeby pod napływem zmian.

Presja czasu

Negocjacje często odbywają się w określonym czasie, co może wpływać na tempo dyskusji i podejmowanie decyzji. Presja czasu ma znaczenie dla dynamiki negocjacji oraz gotowości do zawarcia kompromisu. Jeśli wiesz, że negocjacje nie mogą trwać zbyt długo, pamiętaj o najważniejszych rzeczach i nie skupiaj się na tematach, które nie są najważniejsze albo jeśli nie jesteś jej pewien/pewna.

Dynamika emocjonalna

Emocje odgrywają istotną rolę w negocjacjach, wpływając na postrzeganie, decyzje i interakcje. Skuteczni negocjatorzy radzą sobie z własnymi emocjami oraz rozumieją emocje drugiej strony, ponieważ świadomość emocjonalna wpływa na przebieg negocjacji. Dlatego podczas negocjacji ważne jest też, żeby dostosować emocje do negocjacji, jeśli widzimy, że są one prowadzone w luźnej atmosferze to dostosujmy się i nie utrudniajmy wymiany informacji.

Dynamika władzy

W większości negocjacji istnieje nierówność sił, wynikająca z wiedzy specjalistycznej, posiadanych zasobów lub alternatyw. Zrozumienie i umiejętne zarządzanie tą nierównością ma istotne znaczenie, aby negocjacje były uczciwe i obie strony czuły się zrównoważone. Trzeba uważać, czy druga strona nie próbuje nam narzucić określonych warunków, a jeśli tak to przypomnieć, że my też potrzebujemy osiągnąć konkretne cele i spróbować wyrównać obie lub kilka stron konfliktu.

Umowa

Kulminacją negocjacji jest sporządzenie umowy, która określa warunki i zobowiązania stron. Umowa ta może być formalizowana za pomocą pisemnych dokumentów, ustnych zobowiązań lub symbolicznych gestów, w zależności od kontekstu i charakteru negocjacji. Jest ona ważną rzeczą, ponieważ poprzez jeden dokument możemy podsumować wyniki negocjacji, spisać zobowiązania wszystkich stron. Dzięki temu będziemy wiedzieć co jest wymagane od stron i ewentualnie czego można wymagać od poszczególnych uczestników.

Jak prowadzić negocjacje? Co jest ważne w negocjacjach?

Negocjacje to skomplikowane procesy, które wymagają połączenia umiejętności, strategii i zasad w celu osiągnięcia pomyślnych wyników. Kilka kluczowych czynników ma kluczowe znaczenie dla skutecznych negocjacji.

Przygotowanie

Gruntowne przygotowanie jest podstawą udanych negocjacji, dlatego nie lekceważ tego punktu i przed ważnymi negocjacjami przygotuj się do nich. Zrozumienie własnych celów, a także interesów, potrzeb i potencjalnych strategii drugiej strony, umożliwi Ci podejmowanie świadomych decyzji i dostosowywanie podejścia podczas procesu negocjacji.

Aktywne słuchanie

Skuteczna komunikacja jest niezbędna, a aktywne słuchanie odgrywa kluczową rolę. Podczas całych negocjacji zwracaj szczególną uwagę na obawy, interesy i perspektywy drugiej strony. To nie tylko buduje Twoje relacje z drugą stroną, ale także zapewnia cenne spostrzeżenia, które mogą kierować i kreować Twoją strategią negocjacyjną.

Inteligencja emocjonalna

Emocje mogą wpływać na dynamikę negocjacji. Świadomość własnych emocji i zarządzanie nimi jest bardzo ważna, a także rozpoznawanie i wczuwanie się w emocje drugiej strony, usprawni komunikację i będzie prowadzić do lepszego zrozumienia drugiej strony, a to do lepszej współpracy.

Elastyczność

Pamiętaj, o tym że negocjacje rzadko przebiegają liniowo. Elastyczność pozwali Ci dostosować się do zmieniających się okoliczności, nowych informacji i nieoczekiwanych wydarzeń. Do tego, również pokaże Twoją gotowość do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i współpracy.

Jasna komunikacja

Przedstawianie swoich interesów, propozycji i obaw w jasny i zwięzły sposób minimalizuje nieporozumienia. Skuteczna komunikacja zapewni Ci, że obie strony mają pełne zrozumienie swoich punktów widzenia. Przez co będziesz mógł/mogła uniknąć sytuacji w której jedna lub kilka ze stron po negocjacjach mają jakieś pytania, które nie zostały odpowiedziane na negocjacjach.

Umiejętność rozwiązywania problemów

Negocjacje często wymagają znalezienia kreatywnych rozwiązań, które zaspokoją potrzeby obu stron, więc warto podejść kreatywnie do negocjacji. Posiadanie silnych umiejętności rozwiązywania problemów pozwala badać alternatywy, stawiać czoła wyzwaniom i proponować rozwiązania korzystne dla obu stron.

Cierpliwość

Negocjacje mogą być czasochłonne, zwłaszcza w przypadku złożonych kwestii. Cierpliwość zapobiega pośpiesznemu zawieraniu umów, które mogą nie być optymalne i pozwala obu stronom dokładnie zbadać dostępne opcje. Dlatego warto wykazać się cierpliwością i posiadać w pamięci, że w przypadku dłuższych negocjacji można próbować wynegocjować więcej albo wykorzystać czas, aby umocnić swoje propozycje.

BATNA (najlepsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia)

Znajomość BATNA ma kluczowe znaczenie. Reprezentuje ona sposób działania, który zostanie podjęty, jeśli negocjacje nie przyniosą zadowalającego rezultatu. Zapewnia to przewagę i umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących tego, czy zaakceptować ofertę, czy kontynuować negocjacje. Upewnij się żeby zapoznać się z tym czym jest BATNA, ponieważ nawet jeśli Twoje negocjacje nie pójdą po Twojej myśli, pamiętanie i znajomość tego sposobu działania, może pomóc Ci trochę uratować sytuacje.

Pewność siebie

Wiara we własne umiejętności i zrozumienie wartości, jaką wnosisz do negocjacji, może pozytywnie wpłynąć na Twoją postawę i postrzeganie drugiej strony. Posiadanie pewności siebie umożliwia skuteczniejsze wyrażanie swoich interesów oraz obronę swoich punktów widzenia, co może prowadzić do osiągnięcia korzystniejszych rezultatów negocjacji. Dodatkowo, pewność siebie może przyczynić się do zbudowania pozytywnej atmosfery negocjacyjnej, sprzyjającej wzajemnemu zrozumieniu i otwartej komunikacji.

Dokumentacja

Udokumentowanie wyników negocjacji jest istotne, ponieważ zapewnia klarowność i trwałość osiągniętego porozumienia, dzięki temu unikniesz nieporozumień czy sporów w przyszłości. Dokumentacja stanowi pisemny dowód zawartego układu, co jest szczególnie ważne w przypadku umów handlowych, aby zapewnić obie strony o rzetelności i pełnym zrozumieniu warunków. Dodatkowo, udokumentowane wyniki ułatwią Ci monitorowanie postępów i ewentualne dostosowanie zgodnie z założeniami zawartego porozumienia.

Strategiczne ustępstwa

Oferowanie ustępstw w sposób strategiczny, a nie impulsywny, może CI pomóc wypełnić luki i posunąć negocjacje do przodu, jednocześnie zachowując kluczowe interesy. Podsumowując, skuteczne negocjacje wymagają połączenia umiejętności, postaw i podejść, żeby osiągnąć jak najlepsze skutki dla Ciebie i Twojej firmy.

Ważność negocjacji

Negocjacje mają ogromne znaczenie w świecie biznesu, ponieważ są podstawą osiągania porozumień, rozwiązywania konfliktów i budowania relacji opartych na współpracy. Wpływ negocjacji na krajobraz biznesowy jest daleko idący, wpływając na różne aspekty działalności, partnerstwa i ogólny sukces.

Strategiczne podejmowanie decyzji

Negocjacje odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Od fuzji i przejęć po wspólne przedsięwzięcia i partnerstwa, negocjacje określają warunki i struktury, które kształtują przyszły kierunek firmy. Skuteczne negocjacje zapewniają, że decyzje te są zgodne z celami organizacji i zwiększają jej przewagę konkurencyjną.

Maksymalizacja zysków

Negocjacje mają bezpośredni wpływ na kondycję finansową. Skuteczne negocjowanie umów z dostawcami, umów cenowych oraz efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw mogą przyczynić się do znaczących oszczędności kosztów operacyjnych. Umiejętne negocjowanie umów z dostawcami, umów cenowych i zarządzanie łańcuchem dostaw może prowadzić też do poprawy marż zysku i zwiększenia wartości dla akcjonariuszy.

Tworzenie partnerstw

Tworzenie partnerstw i współpraca są fundamentami sukcesu we biznesie. W kontekście tych relacji, negocjacje pełnią kluczową rolę, definiując zasady współdziałania, przypisując odpowiednie role, określając wkład każdej strony oraz wyrażając oczekiwania i cele. Kiedy negocjacje są prowadzone efektywnie, tworzą solidne podstawy dla produktywnych i wzajemnie korzystnych partnerstw, które mogą przynieść długofalowe korzyści, takie jak wzrost sprzedaży, zwiększenie innowacji czy rozwój nowych rynków.

Rozwiązywanie konfliktów

Spory i konflikty są nieuniknione w biznesie. Negocjacje zapewniają ustrukturyzowane i konstruktywne sposoby rozwiązywania tych konfliktów. Terminowe i skuteczne negocjacje mogą zapobiec eskalacji dalszych sporów, utrzymując wewnętrzną harmonię w firmie i zachowując zewnętrzną reputację na rynku. Negocjacje umożliwiają każdej stronie na wypracowanie kompromisu i znalezienie wspólnego gruntu, na którym można się porozumieć.

Ograniczanie ryzyka

Negocjacje również odgrywają rolę w zarządzaniu ryzykiem. Negocjowanie kompleksowych warunków umownych, w tym ustaleń dotyczących podziału ryzyka, mechanizmów rozstrzygania sporów i strategii wyjścia, może złagodzić potencjalne straty i zobowiązania. Wszystko to będzie prowadzić do większej stabilności firmy. Dlatego ważne jest to, aby negocjacje prowadzić odpowiedzialnie, uważnie i nie śpieszyć się z ich zakończeniem, ponieważ możemy przegapić istotne szczegóły.

Relacje z klientami

Negocjacje z klientami, takie jak umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług, kształtują doświadczenia klientów. Równoważenie potrzeb klienta z celami biznesowymi poprzez negocjacje zapewnia satysfakcję i lojalność klienta, które są integralną częścią trwałego sukcesu. Poprzez negocjacje możemy także pokazać naszą rzetelność i profesjonalizm, jeśli przyjdziemy bardzo dobrze przygotowani do negocjacji i dobrze się zaprezentujemy.

Relacje z pracownikami

Negocjacje pracownicze wpływają na dynamikę siły roboczej. Układy zbiorowe pracy, negocjacje wynagrodzeń i dyskusje na temat świadczeń pracowniczych przyczyniają się do pozytywnego środowiska pracy i harmonijnych relacji pracodawca‑pracownik. Ponadto, transparentne negocjacje dotyczące warunków pracy i wynagrodzeń mogą wspierać uczucie sprawiedliwości wśród pracowników, przyczyniając się do zwiększenia ich motywacji i lojalności wobec firmy.

Innowacyjność i kreatywność

Negocjacje zachęcają do innowacyjnego myślenia. Burza mózgów zarazem przed jak i podczas negocjacji, rozwiązywanie problemów i badanie alternatywnych rozwiązań dotyczących swoich pomysłów, jak i drugiej strony prowadzi do kreatywnego podejścia, które może wyróżnić firmę na konkurencyjnym rynku, ponieważ firma może zostać zapamiętana, że ponieważ negocjacji nie dość, że wychodziła z inicjatywą to jeszcze robiła to w sposób kreatywny, jak i innowacyjny.

Globalny biznes

W coraz bardziej połączonym świecie międzynarodowe negocjacje napędzają globalną ekspansję biznesową. Negocjacje transgraniczne obejmują poruszanie się po różnicach kulturowych, ramach prawnych i dynamice rynku, pokazując zdolność adaptacji i globalną przenikliwość firm. Warto tutaj pamiętać, że jeśli będziemy mieli do czynienia z firmą wywodzącą się z innej kultury, warto wcześniej rozeznać, jakie są normy i zasady w danej kulturze, żeby nie poczuć się czymś urażonym albo żeby nie urazić innej strony negocjacji.

Reputacja i marka

Wyniki negocjacji wpływają na reputację firmy i postrzeganie marki. Przejrzyste negocjacje przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku, wspierając zaufanie wśród interesariuszy i potencjalnych partnerów. Transparentne, etyczne i profesjonalne podejście do negocjacji buduje reputację firmy jako uczciwego partnera, co może wpłynąć na nawiązywanie długotrwałych relacji biznesowych oraz przyciąganie nowych klientów. Tak samo trzeba uważać, żeby nie podchodzić do negocjacji w sposób nieuczciwy albo niejasny, bo to też może mieć wpływ na odbiór całej firmy.

Długoterminowe relacje

Negocjacje kładą podwaliny pod trwałe relacje. Udane negocjacje to nie tylko natychmiastowa transakcja; tworzą one podstawę dla przyszłej współpracy, powtarzalności transakcji i trwałego wzrostu. Negocjacje nawet nie muszą być bardzo udane, żeby nawiązać relacje. Jeśli negocjacje były bardzo merytoryczne i obie strony prowadziły je w przyjaznych warunkach to już samo to tworzy wtedy podwaliny pod dobre relacje między firmami.

Podsumowanie

Po tym wszystkim na pewno rozumiesz już jak bardzo ważną sztuką w świecie biznesu są negocjacje i jak nie można ich lekceważyć. Dużo osób nie zdaje sobie sprawy jak bardzo złożona jest to czynność i jak duży wpływ na całą Twoją firmę mogą mieć udane negocjacje.

Naszym zdaniem jest to jedna z obowiązkowych kompetencji dyrektorów hr, menadżerów, czy dyrektorów całych firm. Do tego warto jest przeszkolić swoich pracowników w sztuce negocjacji, ponieważ naprawdę dobra sztuka negocjacji nie przyda się tylko w dużych umowach biznesowych ale też w codziennym życiu, co jeszcze bardziej podkreśla znaczenie tej umiejętności.

Co możemy Ci zaoferować?

W ICAN masz szansę zapisać się na różne szkolenia menadżerskiekursy dla kadry kierowniczej, menadżerów, czy dyrektorów. U nas możesz wyruszyć w podróż, aby podnieść swoje umiejętności negocjacyjne na niespotykane dotąd wyżyny. Nasze programy mają na celu kultywowanie zniuansowanego zrozumienia ludzkich zachowań, dynamiki biznesu i wpływu niuansów kulturowych na różne obszary biznesu w tym na negocjacje. Uzbrojeni w  nasze spostrzeżenia liderzy będą mogli organizować transakcje, które nie tylko maksymalizują wartość, ale także pielęgnują trwałe relacje, które są podstawą długoterminowego dobrobytu organizacji. Dołącz do nas i otwórz drzwi do stania się mistrzowskim negocjatoremliderem biznesu zdolnym do kierowania firmą na najwyższym poziomie.