Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Ryzyko walutowe w handlu międzynarodowym w dobie COVID-19

Powiększ tekst
Udostępnij
Pobierz pdf
Ryzyko walutowe w handlu międzynarodowym w dobie COVID-19

Co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien?

Partnerem materiału jest Western Union.

Coraz więcej polskich firm wychodzi ze swoimi produktami na rynki zagraniczne. Są także takie, które przede wszystkim importują i/lub eksportują, nawiązując współpracę z międzynarodowymi odbiorcami lub dostawcami. W dobie światowej pandemii kontakty międzynarodowe stały się bardzo ograniczone lub nawet zawieszone. Jednak obecny kryzys w końcu minie, a produkty i usługi znowu zaczną płynąć pomiędzy krajami. Korzyści z międzynarodowej wymiany handlowej nie są jednak pozbawione ryzyka walutowego.

Na szczęście odpowiednio przygotowana strategia zarządzania ryzykiem walutowym może pomóc każdej firmie w zabezpieczeniu się przed nim. Nie wyeliminuje ona ryzyka całkowicie, ale może pomóc przedsiębiorcom uchronić się przed zagrożeniami, które mogą pogorszyć ostateczny wynik finansowy.

Analiza zmienności i identyfikacja ryzyka

Przygotowania do tworzenia strategii rozpoczynamy od analizy ryzyka walutowego, na które nasza firma jest narażona. Wahania kursów walut zaliczają się do najmniej przewidywalnych czynników w działalności międzynarodowej. Im większe obroty międzynarodowe, tym wyższe ryzyko walutowe ponoszone przez firmę. Staje się to jeszcze bardziej istotne w okresach niestabilności na rynku, np. w obliczu obecnej pandemii. Dlatego do analizy ryzyka niezbędna jest obserwacja zmienności interesującej nas pary walutowej, która pokazuje, o ile może się zmienić kurs w danej jednostce czasu.

 

Kolejnym krokiem jest audyt procesów sprzedaży lub zakupów i identyfikacja momentu, w którym pojawia się ryzyko walutowe. Z naszego doświadczenia wynika, że wielu przedsiębiorców zaczyna myśleć o nim dopiero w momencie otrzymania lub wystawienia faktury, a tymczasem ryzyko to najczęściej rozpoczyna się już w okresie prognozy zakupów lub sprzedaży, jeszcze przed przygotowaniem oferty cenowej.

Budowanie strategii

Niestety, nie istnieje strategia zarządzania ryzykiem walutowym idealna dla wszystkich firm. Jej struktura i czas trwania zależą od specyfiki przedsiębiorstwa i powinna być budowana po dogłębnej analizie struktury kosztów, przychodów, a także charakterystyki firmy. Eksperci wyróżniają dwa generalne podejścia do zarządzania ryzykiem: pasywne i aktywne. W tym pierwszym podejściu nasz wynik finansowy zupełnie nie zależy od rynku, eliminujemy ryzyko walutowe, ale też tracimy możliwość skorzystania z pozytywnych ruchów waluty. Podejście aktywne zakłada wykorzystanie bardziej elastycznych instrumentów, które pozwalają na partycypowanie w pozytywnych zmianach na rynku, jednak często niosą za sobą wyższy koszt i/lub ryzyko. Trzecią alternatywą jest oczywiście brak jakiejkolwiek strategii.

Wachlarz instrumentów

Niezależnie od rodzaju strategii często pojawiają się w niej najpopularniejsze instrumenty, czyli forwardy i opcje walutowe. Kontrakty terminowe forward pozwalają na „sztywne” zabezpieczenie kursu, czyli niezależnie od przyszłych zmian na rynku walutowym firma już dzisiaj ustala z bankiem kurs, po jakim rozliczy transakcję w przyszłości. Natomiast opcja walutowa daje prawo, ale nie zobowiązuje do kupna lub sprzedaży wybranej waluty za inną w dniu rozliczenia w przyszłości. Z użyciem opcji walutowych można także zbudować bardziej elastyczne struktury zabezpieczające indywidualne ryzyko walutowe danej firmy z uwzględnieniem konkretnych terminów, wolumenów i kursów rozliczeń.

Strategia w 4 krokach

Podsumowując, opracowanie strategii zarządzania ryzykiem można zawrzeć w 4 podstawowych krokach. Pierwszym jest identyfikacja ryzyka i porównanie bieżących kursów z kursem budżetowym firmy. Następnie należy ustalić główne cele, które chcemy osiągnąć, oraz oszacować wpływ zmienności na danej parze walutowej na marżę firmy. Kolejnym krokiem jest już budowanie strategii złożonej np. z zestawu instrumentów opisanych powyżej. Proces kończy wprowadzenie strategii w życie.

Nie sposób przewidzieć, jakie ruchy nastąpią na rynku FX, ale wdrażając odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem walutowym, właściciele firm mogą przetrwać zawirowania gospodarcze i zapewnić sobie stabilne miejsce na konkurencyjnym rynku. Wydaje się, że patrząc na ostatnie tygodnie i na to, jak życie gospodarcze może się zmienić z dnia na dzień, warto poświęcić choćby część uwagi na aspekty związane z szeroko rozumianym ryzykiem finansowym w działalności firmy.

Wady i ryzyko

Jeśli klient nie ma pewności co do bezpośredniego wpływu forwardu lub opcji walutowej (instrumentów zabezpieczających) na strategię zarządzania ryzykiem, zalecamy, aby ich nie używać. Wszystkie kontrakty pozostają aktywne po ich potwierdzeniu, więc traci się zwykle możliwość partycypowania w pozytywnych zmianach na rynku w odniesieniu do zabezpieczonych kwot na określone daty w przyszłości. Nie ma również możliwości odstąpienia od umowy. W przypadku gdy klient zdecyduje się na rozwiązanie np. kontraktu terminowego forward, będzie narażony na stratę lub zysk, w zależności od bieżącego kursu walutowego w momencie rozwiązania. Rynki walutowe podlegają dużej zmienności. Należy bezwzględnie o tym pamiętać.

Przeczytaj pozostałe artykuły raportu »

Przepis na ekspansję doskonałą 

Joanna Koprowska PL

W drodze na podbój świata trzeba pokonać szereg przeszkód. Choć wielu z nich na pierwszy rzut oka nie widać, niewiedza na ich temat może zniweczyć nawet najbardziej ambitne plany.

Zakup niemieckiej firmy otwiera drogę w świat 

Joanna Strzyżewska

Gdy polskie przedsiębiorstwa decydują się na rozwój za granicą, często obierają za cel rynek niemiecki. Mimo niedużej odległości kraje te dzieli kulturowa przepaść. 

Wyjątkowa ochrona przed ryzykiem dla eksporterów 

Janusz Władyczak PL

Czy dobrze działający w okresie globalnej prosperity mechanizm eksportowy, zweryfikowany pozytywnie również podczas poprzedniego światowego kryzysu z lat 2008–2009, przejdzie z sukcesem kolejny skrajnie trudny test? Jakie czynniki o tym zdecydują?

Czas na globalną perspektywę 

Coraz więcej wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości rynek katarski będzie zyskiwał na znaczeniu dla polskich przedsiębiorców i inwestorów.

Michał Buczko

Senior Business Development Manager Western Union Business Solutions

Wybrane dla Ciebie

MyICAN Twoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Polecane artykuły

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy