Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Lider, sprinter, maratończyk czy krótkodystansowiec? 4 strategie polskich firm na 2023

Sprzedaż i marketing | 5 min

Kryzys będzie się pogłębiał – uważają przedsiębiorcy. Jakie więc strategie działania zamierzają obrać polskie firmy, aby sprostać rynkowym zagrożeniom, w tym inflacji? Sprint, maraton czy może utrzymywanie dotychczasowego tempa rozwoju? Przedstawiamy prognozy i 4 główne strategie na 2023.

Jakie są prognozy przedsiębiorców na I kwartał 2023 ? Jakie scenariusze tworzą, weryfikując pilnie swoje strategie? Gdzie widzą zagrożenia, a gdzie szanse na rozwój? Takie pytania zadaliśmy 300 menedżerom średnich i dużych firm, będących liderami swoich branż.

Największe obawy? Spadek rentowności i finanse

Przedsiębiorcy przede wszystkim boją się spadku rentowności biznesu oraz utraty płynności finansowej. Połowa badanych w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy prognozuje spadek wskaźników płynnościowych, a tylko co trzeci menedżer uważa, że możliwe jest utrzymanie ich na podobnym poziomie. Jedynie dla części badanych (13%) obecne warunki stwarzają szansę na poprawę sytuacji. Nic dziwnego, ponieważ podobnie jak w pandemii można znaleźć branże, dla których aktualna sytuacja jest bardziej szansą niż zagrożeniem.

Prognozowane problemy finansowe mogą mieć wiele źródeł. Z powodu inflacji, zdaniem połowy badanych, wzrosną koszty operacyjne, szczególnie w usługach, oraz spadnie poziom zapasów. Wielu producentów uznało, że najlepszą ochroną przed utratą wartości zgromadzonych środków finansowych będzie ulokowanie ich w towarze. Do tego należy dodać, że ponad połowa badanych spodziewa się dalszego wzrostu cen w ich branżach. W tej sytuacji zdaniem prawie co drugiego badanego menedżera inflacja w ciągu pół roku wyhamuje popyt na rynkach lokalnych i zagranicznych, co zdecydowanie zaostrzy konkurencję. Walka o klienta, zdaniem badanych, będzie więc znacznie trudniejsza.

Prognozowany wzrost kosztów i trudności z płynnością finansowa wpłyną ostatecznie na spadek inwestycji oraz prawdopodobnie zatrudnienia. Spadku zatrudnienia częściej spodziewają się badani z sektora produkcji niż usług i handlu. Spora część badanych (42%) spodziewa się również spadku produkcji, co negatywnie odbije się na kluczowych wskaźnikach makroekonomicznych, a w dalszej perspektywie może prowadzić do głębokiej recesji.

tabela przedstawiajca prognozę wpływu obecnej sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie przedsiębiorstw w perspektywie pierwszego kwartału 2023
Tabela: Prognoza wpływu obecnej sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie przedsiębiorstw w perspektywie pierwszego kwartału 2023

Optymizm mimo trudności. 52% badanych postrzega kryzys jako szansę

Czy inflacja jest postrzegana przez menedżerów tylko jako zagrożenie? Okazuje się, że nie do końca. 52% badanych traktuje obecną sytuację zarówno jako zagrożenie, jak i szansę. Każdy kryzys jest momentem słabnięcia konkurencji, a także pojawiają się okazje na akwizycje, dlatego warto być przygotowanym finansowo i zasobowo na wykorzystanie nowych szans, które pozwolą wyprzedzić o krok konkurencję.

Obecna sytuacja wymaga zdaniem badanych korekty, a niekiedy wręcz zmiany strategii. Prawie połowa menedżerów uważa, że wystarczy drobna korekta (49%), ale co trzeci twierdzi, że ich strategia wymaga zdecydowanie głębszej weryfikacji. Tylko 14% respondentów jest zdania, że w obecnej sytuacji wystarczy trzymać się kierunku wytyczonego jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, a 5% przyznaje, że ich firma potrzebuje zmiany modelu biznesowego lub gruntownej zmiany modelu działania (1%).

Podsumowanie

  • Spadek rentowności i utrata płynności finansowej to największe obawy przedsiębiorców – wskazuje na to aż 50% badanych menedżerów.
  • Co trzeci menedżer uważa, że strategia jego firmy wymaga weryfikacji. Najpopularniejszymi strategiami są Sprinter (agresywna walka o rynek) i Maratończyk (rozwój relacji z obecnymi klientami) – odpowiednio 38% i 35% badanych.
  • Duże firmy usługowe częściej niż inne badane firmy nie podejmują konkretnych działań; brakuje im pomysłów na kierunek rozwoju.

O badaniu

Projekt zrealizowano w sierpniu 2022. W badaniu wzięło udział 300 menedżerów. Połowa z nich to właściciele, prezesi i członkowie zarządów, pozostali to dyrektorzy kluczowych funkcji. Ankietowani reprezentowali średnie i duże przedsiębiorstwa z sektora produkcji (50%), usług (26%) i handlu (24%). Zdecydowana większość reprezentowała firmy, które są liderami bądź kluczowymi graczami w swoich branżach (80%).

Interesuje Cię diagnostyka firmy lub rynku? Sprawdź naszą ofertę

Zbadamy kluczowe trendy w Twojej branży, dzięki czemu będziesz wiedzieć, na jakich kierunkach rozwoju warto się skupić i w jakie rozwiązania inwestować, a w jakie nie. To wiedza o strategicznej wartości, którą wykorzystasz budowania wygrywających strategii, rozwoju oferty, identyfikacji nowych segmentów klientów i nisz rynkowych. Szybciej niż konkurencja zidentyfikujesz nowe szanse na rozwój biznesu i zwiększenia udziału w rynku.

Przeprowadzimy audyt otoczenia biznesowego Twojej organizacji. Zidentyfikujemy segmenty klientów i partnerów z największych potencjałem, a następnie zbadamy ich potrzeby i oczekiwania. Dzięki tej wiedzy stworzysz przekonującą i wyróżniającą ofertę wartości dla klienta, a także usprawnisz procesy sprzedażowe, co pozwoli Ci realizować więcej transakcji z kluczowymi klientami.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla twojej firmy, skontaktuj się z nami

W ciągu dnia od wysłania wiadomości odezwie się do Ciebie konsultant rozwiązań biznesowych. Wspólnie opracujemy rozwiązanie, które przełoży się na kompleksowy rozwój pracowników Twojej organizacji.

zdjecie Agnieszka Narwojsz

Agnieszka Narwojsz

R&D Senior Manager

+48 501 615 008
a.narwojsz@ican.pl