Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Lider, sprinter, maratończyk czy krótkodystansowiec? 4 strategie polskich firm na 2023

Sprzedaż i marketing | 5 min

Kryzys będzie się pogłębiał – uważają przedsiębiorcy. Jakie więc strategie działania zamierzają obrać polskie firmy, aby sprostać rynkowym zagrożeniom, w tym inflacji? Sprint, maraton czy może utrzymywanie dotychczasowego tempa rozwoju? Przedstawiamy prognozy i 4 główne strategie na 2023.

Jakie są prognozy przedsiębiorców na I kwartał 2023 ? Jakie scenariusze tworzą, weryfikując pilnie swoje strategie? Gdzie widzą zagrożenia, a gdzie szanse na rozwój? Takie pytania zadaliśmy 300 menedżerom średnich i dużych firm, będących liderami swoich branż.

Największe obawy? Spadek rentowności i finanse

Przedsiębiorcy przede wszystkim boją się spadku rentowności biznesu oraz utraty płynności finansowej. Połowa badanych w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy prognozuje spadek wskaźników płynnościowych, a tylko co trzeci menedżer uważa, że możliwe jest utrzymanie ich na podobnym poziomie. Jedynie dla części badanych (13%) obecne warunki stwarzają szansę na poprawę sytuacji. Nic dziwnego, ponieważ podobnie jak w pandemii można znaleźć branże, dla których aktualna sytuacja jest bardziej szansą niż zagrożeniem.

Prognozowane problemy finansowe mogą mieć wiele źródeł. Z powodu inflacji, zdaniem połowy badanych, wzrosną koszty operacyjne, szczególnie w usługach, oraz spadnie poziom zapasów. Wielu producentów uznało, że najlepszą ochroną przed utratą wartości zgromadzonych środków finansowych będzie ulokowanie ich w towarze. Do tego należy dodać, że ponad połowa badanych spodziewa się dalszego wzrostu cen w ich branżach. W tej sytuacji zdaniem prawie co drugiego badanego menedżera inflacja w ciągu pół roku wyhamuje popyt na rynkach lokalnych i zagranicznych, co zdecydowanie zaostrzy konkurencję. Walka o klienta, zdaniem badanych, będzie więc znacznie trudniejsza.

Prognozowany wzrost kosztów i trudności z płynnością finansowa wpłyną ostatecznie na spadek inwestycji oraz prawdopodobnie zatrudnienia. Spadku zatrudnienia częściej spodziewają się badani z sektora produkcji niż usług i handlu. Spora część badanych (42%) spodziewa się również spadku produkcji, co negatywnie odbije się na kluczowych wskaźnikach makroekonomicznych, a w dalszej perspektywie może prowadzić do głębokiej recesji.

tabela przedstawiajca prognozę wpływu obecnej sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie przedsiębiorstw w perspektywie pierwszego kwartału 2023
Tabela: Prognoza wpływu obecnej sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie przedsiębiorstw w perspektywie pierwszego kwartału 2023

Optymizm mimo trudności. 52% badanych postrzega kryzys jako szansę

Czy inflacja jest postrzegana przez menedżerów tylko jako zagrożenie? Okazuje się, że nie do końca. 52% badanych traktuje obecną sytuację zarówno jako zagrożenie, jak i szansę. Każdy kryzys jest momentem słabnięcia konkurencji, a także pojawiają się okazje na akwizycje, dlatego warto być przygotowanym finansowo i zasobowo na wykorzystanie nowych szans, które pozwolą wyprzedzić o krok konkurencję.

Obecna sytuacja wymaga zdaniem badanych korekty, a niekiedy wręcz zmiany strategii. Prawie połowa menedżerów uważa, że wystarczy drobna korekta (49%), ale co trzeci twierdzi, że ich strategia wymaga zdecydowanie głębszej weryfikacji. Tylko 14% respondentów jest zdania, że w obecnej sytuacji wystarczy trzymać się kierunku wytyczonego jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, a 5% przyznaje, że ich firma potrzebuje zmiany modelu biznesowego lub gruntownej zmiany modelu działania (1%).

Podsumowanie

  • Spadek rentowności i utrata płynności finansowej to największe obawy przedsiębiorców – wskazuje na to aż 50% badanych menedżerów.
  • Co trzeci menedżer uważa, że strategia jego firmy wymaga weryfikacji. Najpopularniejszymi strategiami są Sprinter (agresywna walka o rynek) i Maratończyk (rozwój relacji z obecnymi klientami) – odpowiednio 38% i 35% badanych.
  • Duże firmy usługowe częściej niż inne badane firmy nie podejmują konkretnych działań; brakuje im pomysłów na kierunek rozwoju.

O badaniu

Projekt zrealizowano w sierpniu 2022. W badaniu wzięło udział 300 menedżerów. Połowa z nich to właściciele, prezesi i członkowie zarządów, pozostali to dyrektorzy kluczowych funkcji. Ankietowani reprezentowali średnie i duże przedsiębiorstwa z sektora produkcji (50%), usług (26%) i handlu (24%). Zdecydowana większość reprezentowała firmy, które są liderami bądź kluczowymi graczami w swoich branżach (80%).

Interesuje Cię diagnostyka firmy lub rynku? Sprawdź naszą ofertę

Zbadamy kluczowe trendy w Twojej branży, dzięki czemu będziesz wiedzieć, na jakich kierunkach rozwoju warto się skupić i w jakie rozwiązania inwestować, a w jakie nie. To wiedza o strategicznej wartości, którą wykorzystasz budowania wygrywających strategii, rozwoju oferty, identyfikacji nowych segmentów klientów i nisz rynkowych. Szybciej niż konkurencja zidentyfikujesz nowe szanse na rozwój biznesu i zwiększenia udziału w rynku.

Przeprowadzimy audyt otoczenia biznesowego Twojej organizacji. Zidentyfikujemy segmenty klientów i partnerów z największych potencjałem, a następnie zbadamy ich potrzeby i oczekiwania. Dzięki tej wiedzy stworzysz przekonującą i wyróżniającą ofertę wartości dla klienta, a także usprawnisz procesy sprzedażowe, co pozwoli Ci realizować więcej transakcji z kluczowymi klientami.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla twojej firmy, skontaktuj się z nami

W ciągu dnia od wysłania wiadomości odezwie się do Ciebie konsultant rozwiązań biznesowych. Wspólnie opracujemy rozwiązanie, które przełoży się na kompleksowy rozwój pracowników Twojej organizacji.

zdjecie Agnieszka Narwojsz

Agnieszka Narwojsz

Specjalista ds. badań
ICAN Research

+48 501 615 008
a.narwojsz@ican.pl