Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Znaczenie firmowej strony „kariera” w procesie rekrutacyjnym

· · 5 min
Znaczenie firmowej strony „kariera” w procesie rekrutacyjnym

Wykorzystywanie firmowej zakładki „kariera” powinno stanowić zadanie o wysokim priorytecie dla każdego działu HR. Aby jednak taka strona spełniała właściwie swoją rolę, należy ją rzetelnie przygotować.

Jeśli osoba poszukująca pracy wejdzie na firmową stronę WWW i znajdzie na niej osobną zakładkę dedykowaną dla kandydatów, z pewnością zapozna się z jej zawartością. Dlatego w zakładce o nazwie „kariera” (albo też „praca” lub „oferty pracy”) powinny zostać zamieszczone informacje, które zachęcą potencjalnych pracowników do przesłania aplikacji i późniejszego podjęcia współpracy.

Informacje jakie najbardziej interesują kandydatów, dotyczą panującej w firmie atmosfery i obowiązującej kultury organizacyjnej. Potencjalni przyszli pracownicy chcą też wiedzieć, czy określone są ścieżki rozwoju, jak przebiega on‑boarding nowego pracownika oraz z jakich etapów składa się proces rekrutacji na dane stanowisko.

Istotne jest zatem, aby tego typu zakładka była atrakcyjna zarówno od strony merytorycznej, jak i graficznej, dzięki czemu wpłynie pozytywnie na liczbę aplikujących do organizacji kandydatów.

Informuj, ale również poproś o informacje zwrotne

Projektując stronę kariera, warto przygotować również ankietę badającą opinię osób poszukujących zatrudnienia, dotyczącą oceny jej zawartości. Postawienie pytań o przydatność publikowanych treści daje też kandydatom możliwość wyrażenia własnego zdania na temat informacji zawartych na stronie. Odpowiedzi pozyskane w drodze ankiety pozwolą na doskonalenie zakładki „kariera”, co z kolei będzie mieć duży wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Jakie treści warto zamieścić w zakładce kariera?

Historia firmy

Opis historii powstania firmy, informacje o tym czym zajmuje się organizacja, w jakim sektorze biznesu działa, jaki jest planowany kierunek rozwoju. Ciekawe dla kandydatów będą również elementy takie jak oś czasu pokazująca kluczowe wydarzenia z życia firmy, zdjęcia dokumentujące  jej działalność i informacje o założycielach.

Misja, wizja i wartości firmy

Prezentacja misji, wizji firmy, kierunku w którym zmierza organizacja i co jest dla niej cenne. Charakterystyka wartości tak by kandydaci mogli się z nimi zapoznać i zweryfikować czy są one zgodne z ich przekonaniami. Zrekrutowany pracownik, który identyfikuje się z organizacją oraz jej wartościami będzie miał z firmą więź emocjonalną. Taki pracownik pozostanie w firmie nie tylko ze względów finansowych, ale także będzie czuł potrzebę bycia częścią zespołu. Podczas rozmowy rekrutacyjnej warto zapytać kandydatów jakimi wartościami kierują się w pracy, czy życiu by stwierdzić, czy korespondują one z wartościami organizacji.

Lokalizacja firmy

Adres głównej siedziby oraz oddziałów, jeśli firma takowe posiada, a także kontaktowe numery telefonów. Dodatkowym ułatwieniem będzie zamieszczenie mapy z lokalizacją oraz wskazaniem możliwości dojazdu do firmy. Warto zamieścić również informację, czy organizacja posiada firmowy parking.

Struktura firmy

Schemat organizacyjny, zaprezentowany najlepiej w wersji graficznej lub w formie listy wszystkich działów wraz z opisem zadań, którymi się zajmują.

Kultura organizacyjna, atmosfera w firmie

To element, którym kandydaci bardzo się interesują. Kultura organizacyjna stanowi system wartości, opinii, z którymi pracodawca chce być identyfikowany i które stanowią swoisty schemat postępowania w firmie. Kultura organizacyjna ma bardzo duży wpływ na budowanie marki pracodawcy na rynku, a tym samym, jeśli jest pozytywna, przyczynić się może do sprawniejszego pozyskania talentów do pracy.

Do ważnych elementów kultury organizacyjnej należą:

 • wartości jakimi kieruje się pracodawca,

 • styl komunikacji stosowany w firmie, który może być formalny lub nieoficjalny,

 • dress code, czyli strój obowiązujący w codziennej pracy, może on być elegancki, czyli formalny, luźny lub w formie odzieży służbowej zapewnianej pracownikom (przykładowo mundury, fartuchy),

 • styl zarządzania preferowany w firmie, który może bazować na zaufaniu i informacjach zwrotnych lub też na ocenie i kontroli pracowników (preferowany jest pierwszy),

 • formy doceniania pracowników: zarówno finansowe typu premie, nagrody, dodatki do wynagrodzenia, jak i pozapłacowe, jak chociażby benefity, bieżące pochwały, awans pionowy czy rozszerzenie zakresu zadań,

 • podejście do pracy i pracownika przejawiające się w respektowaniu zasady work‑life‑balance (koncepcja zakładająca efektywne łączenie pracy i życia prywatnego pracownika z wykorzystaniem między innymi takich narzędzi jak benefity pozapłacowe, imprezy integracyjne, promocja zdrowia w miejscu pracy, wsparcie psychologa). Przestrzeganie tej koncepcji przynieść może wiele korzyści pracodawcy, takich jak pozytywny wpływ na poczucie dobrostanu pracownika, wzrost zaangażowania i satysfakcji z pracy, większa efektywność podczas wykonywania zadań służbowych, zmniejszenie rotacji w organizacji),

 • działania CSR świadczące o tym, że organizacja jest odpowiedzialna społecznie oraz angażuje w te działania swój zespół.

Istotne jest również, aby na stronie „kariera” przedstawić, jak wygląda dzień w pracy na poszczególnych stanowiskach – w jakich godzinach i dniach tygodnia firma pracuje, jakie są kanały komunikacji w firmie. Ciekawym elementem będą także zdjęcia pokazujące pomieszczenia biurowe, socjalne, strefy relaksu, otoczenie budynku. Warto zamieścić fotografie pracowników w trakcie pracy, podczas imprez integracyjnych, czy wyjazdów firmowych.

Sylwetki pracowników

Prezentacja sylwetek kilku aktualnie zatrudnionych pracowników (tych, którzy wyrażą zgodę) stanowić może wielką wartość zakładki „kariera”. Najlepiej wybrać pracowników ze zróżnicowanym stażem pracy, z odmiennych działów oraz zajmujących różne stanowiska, a następnie opisać, jak trafili do firmy, czym się w niej zajmują, jak potoczyła się ich ścieżka kariery, a także wskazać, jakie mają zainteresowania, jak spędzają czas wolny.

Ogłoszenia o pracę

Należy dbać o to, by ogłoszenia o pracę zawarte na stronie były aktualne. Warto również zamieścić informację, ile czasu pozostało do końca rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego nieaktualne oferty należy koniecznie usunąć.

Czat z rekruterem

Interesującą formą kontaktu z rekruterami jest rozmowa za pośrednictwem czatu, który można zaimplementować na stronie. W przypadku dyżurów na czacie warto zamieścić informacje, w jakich godzinach i w jakie dni tygodnia kandydaci mogą porozmawiać na temat rekrutacji, ogłoszeń, czy pracy w organizacji.

Przebieg procesu rekrutacji

Informacje o tym jak przebiega proces rekrutacyjny. Można to zrobić w formie graficznej przedstawiając etapy procesu na schemacie lub w formie opisowej. Zarówno w pierwszym, jaki i w drugim przypadku, możliwa jest personalizacja procesów na każde stanowisko.

Szkolenie wstępne (on‑boarding), pierwszy dzień w pracy

Pierwszy dzień w pracy to dla większości pracowników ogromnie stresujący czas. Ważnym elementem strony kariera będzie zatem opis szkolenia wstępnego (ile trwa, kto je prowadzi, jakie moduły zawiera) oraz krótki opis pierwszego dnia na danym stanowisku pracy (kto będzie prowadził wdrożenie stanowiskowe, ile ono będzie trwało, jakie są główne zadania). Interesujące dla kandydatów będą także zdjęcia z przeprowadzonych szkoleń wstępnych.

Benefity pozapłacowe

Podczas rozmowy rekrutacyjnej kandydaci często pytają o oferowane przez firmę benefity pozapłacowe. Na stronie kariera powinien znaleźć się taki opis benefitów, by był on zachęcający dla osób poszukujących zatrudnienia (korzyści jakie daje benefit, warunki korzystania z danego benefitu).

Możliwości rozwoju w strukturach firmy

Jeżeli w organizacji wyznaczone są ścieżki rozwoju na poszczególnych stanowiskach, to warto je – najlepiej w formie graficznej – przedstawić. Można też opisać, w jakich szkoleniach zewnętrznych uczestniczą pracownicy, a także, jeśli są organizowane, wymienić szkolenia wewnętrzne.

Kontakt do działu HR

Na stronie można zamieścić formularz kontaktowy do działu HR, tak by kandydaci mogli napisać i zadać nurtujące ich pytania.

Ankieta badająca opinię na temat zakładki „kariera”

Elementem, który pozwoli zweryfikować, czy strona kariera jest właściwie skonstruowana, będzie anonimowa ankieta skierowana do osób odwiedzających stronę.

Oto propozycje pytań ankietowych (pytania otwarte z możliwością udzielenia dłuższej odpowiedzi):

 1. Wskaż, które informacje były dla Ciebie najbardziej przydatne na stronie kariera.

 2. Wymień informacje, które okazały się najmniej istotne.

 3. Jakich informacji brakuje na stronie kariera, o co powinna zostać poszerzona?

 4. Czy zakładka kariera zachęciła Cię do złożenia aplikacji do naszej firmy?

Ważne zadanie HR‑owca

Zaangażowanie w stworzenie dobrej zakładki typu „kariera” to jedno z zadań osoby odpowiedzialnej za działania HR w danej firmie. Konstruując ją, dobrze jest pamiętać o tym, aby była spójna z innymi zakładkami strony firmowej oraz strategią marketingową organizacji, a także by odpowiadała na potrzeby jej interesariuszy, którymi są kandydaci poszukujący zatrudnienia.

Oprócz sugestii przekazanych przez nich w zaproponowanej wyżej krótkiej ankiecie, warto zwrócić uwagę na to, jakie pytania związane z organizacją najczęściej zadawane są podczas spotkań rekrutacyjnych, gdyż posłużyć to może za wskazówkę przy ulepszaniu strony „kariera”.

Dobrze jest również, gdy treści skierowane do kandydatów zostaną napisane prostym, zrozumiałym, nasyconym korzyściami językiem, a sama strona dostępna jest nie tylko w wersji komputerowej, ale także mobilnej (na smartfony i tablety).

Na koniec warto pamiętać, że zbudowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy nie jest ani procesem prostym, ani dającym natychmiastowe efekty. Świadome organizacje podejmują różne działania, by przyciągnąć najlepszych kandydatów i zachęcić ich do aplikowania. Niewątpliwie jednak takim działaniem jest również skonstruowanie atrakcyjnej treściowo i wizualnie zakładki „kariera”.

Artur Dzięgielewski

Head of HR & Accounting w SmartLunch, ekspert w obszarze HR, opiekun merytoryczny klubu HR Ican Institute

Polecane artykuły