Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Żelazne zasady efektywnych negocjacji

· · 2 min
Żelazne zasady efektywnych negocjacji

Negocjacje to w biznesie sprawa kluczowa, sztuka, której opanowanie do perfekcji doprowadziło niejednego przedsiębiorcę na szczyt i pomogło osiągnąć sukces. Jak zwycięsko pertraktować z innymi?

Jedną z najważniejszych części negocjacji nie jest spór sam w sobie, a to, jak się do niego przygotujesz i z jaką wiedzą oraz nastawieniem zaczniesz rozmowę. Zacznij więc od poznania silnych i słabych stron zarówno swoich, jak i oponenta. Znajdź jak najwięcej informacji o firmie i osobie, z którą będziesz prowadzić rozmowy. Kluczowa jest znajomość przedmiotu negocjacji**. Jeśli druga strona wyczuje brak przygotowania, może starać się wprowadzić cię w błąd i tym sposobem zdobyć przewagę.

BATNA

Jednym z podstawowych działań zwiększających szanse na skuteczne negocjacje i ugruntowujących mocną pozycję jest ustalenie BATNA. Określenie to jest akronimem od angielskiego wyrażenia „best alternative to a negotiated agreement”, co oznacza „najlepszą alternatywę dla negocjowanej umowy”. To najkorzystniejszy sposób działania, satysfakcjonujący negocjatora w przypadku braku porozumienia z drugą stroną.

Stań się lepszym negocjatorem w życiu prywatnym i zawodowym »

W prostych słowach strategię tę można określić jako znajomość swoich możliwości. Aby je precyzyjnie określić, potrzebna jest dokładna analiza sytuacji, polegająca przede wszystkim na:

• określeniu wszystkich możliwych działań, jakie możesz podjąć, jeśli porozumienie nie dojdzie do skutku,

• udoskonaleniu kilku najbardziej obiecujących pomysłów i przekształceniu ich w praktyczne działania,

• dokonaniu wyboru najlepszej z możliwości.

Stworzenie alternatywy dla negocjowanej umowy pozwoli ci uniknąć wielu błędów, na które mógłbyś być narażony, np. zbyt optymistyczna wizja własnych możliwości, przecenianie ich czy zbytnie zaangażowanie w osiągnięcie porozumienia. Jeśli podczas negocjacji dostrzeżesz, że ich wynik będzie gorszy niż twoja BATNA, powinieneś odstąpić od [negocjacji}(https://www.hbrp.pl/b/jak‑ostudzic‑temperature‑goraczkowych‑negocjacji/1AVQglJ3G) i realizować alternatywę.

Siła negocjacyjna w dużej mierze ma swe źródło właśnie w posiadaniu lepszej alternatywy niż druga strona. Dlatego też po przeanalizowaniu swoich możliwości zastanów się nad BATNĄ oponenta, zlokalizuj jego alternatywę i potencjalne straty, które wyniknęłyby z jego przegranej lub odstąpienia od negocjacji.

Teoria gier a negocjacje

Badania pracowników Uniwersytetu Harvarda wykazały, że negocjacje biznesowe rzadko bywają grą o sumie zerowej, co oznacza, że często istnieje szansa na wynik win‑win, w którym obie strony odchodzą od stołu usatysfakcjonowane. Nowe badania sugerują, że postawa skłonna do współpracy daje lepsze efekty w negocjacjach niż zachowanie skrajnie rywalizacyjne.

Negocjacje z zasadami

Twórcy harvardzkiego „Programu o Negocjacjach” stworzyli metody negocjowania oparte na pięciu zasadach i ideach, mających na celu doprowadzenie do porozumienia bez narażania relacji biznesowych.

1. „Oddziel ludzi od problemu” – pierwsza zasada odnosi się do interakcji stron negocjacji. Należy pamiętać, że po drugiej stronie stołu znajdują się ludzie mający własne przekonania i emocje, a negocjacje mogą być szansą na zbudowanie zaufania, co pomoże osiągnąć korzystny wynik.

2. „Skoncentruj się na interesach, nie stanowiskach” – zajmij się celami, które motywują strony do zajęcia określonego stanowiska, miej otwarty umysł i dyskutuj na temat wzajemnych celów, co umożliwi dojście do optymalnych rozwiązań.

3. „Stwórz obopólnie korzystne rozwiązania”negocjacje są sztuką osiągania kompromisu, co jednak nie oznacza, że obie strony kończą je „trochę przegrane”. Dobrze przeprowadzone rozmowy mogą, według twórców teorii, doprowadzić do rozwiązania korzystnego dla obu stron.

4. „Nalegaj na stosowanie obiektywnych kryteriów” – upewnij się, że rozmowy toczą się na właściwy temat, a decyzje są podejmowane na podstawie kwestii praktycznych, bez ulegania presji i zastraszenia.

5. „Znaj swoje BATNA” – wspomniana wcześniej znajomość swojej alternatywy jest kluczowa dla korzystnego prowadzenia rozmów.

Umiejętności negocjacyjne to klucz do sukcesu w biznesie. Mimo popularnych opinii badania przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda pokazują, że udane negocjacje nie muszą być wojną. To proces prowadzący do obopólnych korzyści, pod warunkiem wzajemnego zrozumienia i dążenia do korzystnego porozumienia.