Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Rozmowa dyscyplinująca z pracownikiem – jak powinna wyglądać?

· · 3 min
Rozmowa dyscyplinująca z pracownikiem – jak powinna wyglądać?

Rozmowa dyscyplinująca to sztuka delikatnego balansowania pomiędzy wyraźnym zakomunikowaniem problemów a okazaniem szacunku pracownikowi i zaoferowaniem mu niezbędnego wsparcia. Właściwie przeprowadzona może przynieść pozytywne rezultaty – poprawić atmosferę w zespole, zmotywować zatrudnionych do działania oraz zapobiec przyszłym trudnościom, zanim staną się one poważnym zmartwieniem. Z kolei błędy popełnione na tym etapie mogą prowadzić do dalszych napięć, a nawet odejścia najbardziej cenionych członków zespołu, co tylko narazi organizację na straty.

Dlaczego tak ważne jest dyscyplinowanie pracownika, gdy zajdzie taka potrzeba? W jaki sposób pracodawca powinien przekazywać feedback o ewentualnych nieprawidłowościach? Już teraz sprawdź, jak przygotować się do rozmowy dyscyplinującej, aby czas poświęcony na takie spotkanie nie był stracony – poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na ten temat.

Rozmowa dyscyplinująca – kiedy należy ją przeprowadzić?

Istnieje wiele powodów, które stanowią impuls do przeprowadzenia z pracownikiem rozmowy dyscyplinującej. Najczęściej dochodzi do niej, gdy podwładny regularnie narusza zasady obowiązujące w miejscu pracy, czy nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków i takim zachowaniem negatywnie wpływa na efektywność organizacji, której jest częścią. Przyczyną spotkania dyscyplinującego może być na przykład: regularne spóźnianie się, niestosowanie się do zaleceń przełożonego, wykonywanie zadań w nieprawidłowy sposób, narażanie dobrego imienia firmy, czy wdawanie się w konflikty ze współpracownikami.

Rozmowa dyscyplinująca zamiast zwolnienia

Dlaczego rozmowa dyscyplinująca może okazać się skuteczną alternatywą dla zwolnienia pracownika? Przede wszystkim warto pamiętać, że zakończenie współpracy z wybranym członkiem zespołu wiążę się z dodatkowymi kosztami. Ponadto proces rekrutacji i wdrożenia nowej osoby może okazać się wieloetapowy, a przez to długotrwały oraz utrudniający sprawne funkcjonowanie danej organizacji przez czas, kiedy jest wakat na jakimś stanowisku. Dlatego, zanim szef zdecyduje się na taki radykalny krok, powinien rozważyć możliwość przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej, która może okazać się niezwykle korzystna zarówno dla całej firmy, jak i dla pracownika biorącego w niej udział. Zatrudniony powinien potraktować takie spotkanie jako żółtą kartkę, czyli sygnał, że robi coś źle, jednak dostaje szansę na poprawę przed ostatecznym ruchem, czyli zwolnieniem go.

Jak się przygotować do rozmowy dyscyplinującej?

Każdy uczestnik rozmowy dyscyplinującej powinien się do niej z wyprzedzeniem przygotować. Dzięki temu, że powstanie plan, zostanie ona przeprowadzona w sposób profesjonalny, a na spotkaniu poruszy się wszystkie istotne kwestie. Dla przykładu szef musi zacząć od zebrania kompletnego zestawu informacji i dowodów, aby upewnić się, że ma pełen obraz sytuacji. Trzeba opierać się na faktach, zatem przydadzą się wszelkie umowy, raporty, maile, czy notatki. Taka dokumentacja będzie pomocna w wyjaśnieniu kontekstu oraz potwierdzeniu przedstawionych argumentów.

Jak krok po kroku przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem? Wzór spotkania

Przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej wymaga odpowiednich umiejętności komunikacyjnych. Punktem wyjścia jest oczywiście krótki wstęp, w którym wyjaśni się cel spotkania. Następnie liczy się jasne i konkretne przedstawienie problemu – trzeba tu unikać ogólników i subiektywnych opinii, a zamiast tego trzeba opierać się na faktach. Jednocześnie należy dać szansę pracownikowi na ustosunkowanie się do tych informacji. Należy uważnie słuchać i nie przerywać, gdy będzie on przedstawiał własną perspektywę i wyjaśniał powody swojego zachowania. W następnym kroku przychodzi czas na omówienie potencjalnych konsekwencji oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań zaistniałego problemu.

Jakie korzyści przynosi przeprowadzenie z pracownikiem rozmowy dyscyplinującej?

Umiejętnie przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca może przemienić się z niemiłego doświadczenia w doskonałą okazję do rozwoju poprzez zaplanowanie konkretnych działań naprawczych. Na jakie inne korzyści warto jeszcze zwrócić uwagę? Na tej liście umieszcza się między innymi następujące kwestie:

·        wzrost wskaźnika wydajności pracy,

·        poprawę jakości komunikacji na linii szef‑podwładny,

·        większą motywację do działania,

·        budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej,

·        zmniejszenie rotacji pracowników,

·        szansę na rozwiązanie problemów na wczesnym etapie, zanim przerodzą się w większe konflikty.

Podsumowując, rozmowa dyscyplinująca z pracownikiem to nie tylko skuteczne narzędzie do zarządzania problemami z podwładnymi, ale również ważny element budowania efektywnego, zmotywowanego oraz lojalnego zespołu.

SEKCJA FAQ

Co to jest rozmowa dyscyplinująca?

Rozmowa dyscyplinująca to spotkanie pomiędzy przełożonym a pracownikiem, mające na celu omówienie nieodpowiednich zachowań lub niewłaściwego wykonywania obowiązków przez pracownika. Jej celem jest nie tylko zwrócenie uwagi na problem, ale przede wszystkim znalezienie rozwiązania, które pozwoli na poprawę zaistniałej sytuacji. Tego typu rozmowa ma charakter konstruktywny i jest ważną częścią procesu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Kiedy stosuje się rozmowy dyscyplinujące?

Rozmowy dyscyplinujące stosuje się w sytuacjach, gdy pracownik regularnie narusza zasady obowiązujące w miejscu pracy, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub jego zachowanie negatywnie wpływa na zespół. Zorganizowanie takich spotkań może być także konieczne w przypadku jednorazowych, ale poważnych incydentów, które wymagają natychmiastowej reakcji przełożonego, aby zapobiec dalszym problemom.

Jak przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą?

Aby przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, należy dobrze się do niej przygotować. Kluczowe jest zebranie wszystkich faktów i dowodów dotyczących problematycznego zachowania pracownika, aby nie kierować się plotkami i domysłami, tylko bazować na wiarygodnych informacjach. Podczas rozmowy ważne jest, aby zachować spokój i rzeczowość, jasno przedstawić problem i jednocześnie dać pracownikowi szansę na wyjaśnienie swojej perspektywy oraz wspólnie ustalić kroki naprawcze. Rozmowa powinna być prowadzona w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Czy rozmowa dyscyplinująca jest karą?

Rozmowa dyscyplinująca nie jest karą samą w sobie, ale stanowi formę interwencji, mającą na celu poprawę zachowania pracownika. Chodzi o znalezienie rozwiązania, które pozwoli uniknąć podobnych problemów w przyszłości. W przeciwieństwie do kar dyscyplinarnych, takich jak upomnienia czy nagany, rozmowa dyscyplinująca ma bardziej pomocny charakter.

Jak napisać notatkę z rozmowy dyscyplinującej?

Notatka z rozmowy dyscyplinującej powinna być rzeczowa i precyzyjna. Należy w niej zawrzeć datę i miejsce spotkania, dane osobowe uczestników rozmowy oraz dokładny opis omawianych kwestii. Ważne jest również zanotowanie poczynionych ustaleń, w tym działań naprawczych i terminów ich realizacji.