Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Zalety i wyzwania AI w miejscu pracy. Jak przygotować się na przyszłość?

· · 4 min
Zalety i wyzwania AI w miejscu pracy. Jak przygotować się na przyszłość?

W dobie technologicznej rewolucji sztuczna inteligencja przeobraża środowisko i charakter naszej pracy, obiecując przełomowy wzrost produktywności oraz innowacyjności rozwiązań. Czy AI to rzeczywiście klucz do sukcesu czy źródło nowych wyzwań i zagrożeń? Jakie etyczne implikacje niesie ze sobą sztuczna inteligencja? Jak poradzić sobie z ryzykiem utraty miejsc pracy i jak skutecznie chronić prywatność w dobie wszechobecnych danych? Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jak firmy mogą wykorzystywać AI do osiągania lepszych wyników w kluczowych obszarach działalności. Odkryj praktyczne wskazówki, inspiracje i przykłady narzędzi, które pozwalają liderom przekształcać potencjalne zagrożenia w realne korzyści. Dowiedz się, w jakich pięciu obszarach organizacje stosujące AI przewyższają konkurencję i jak możesz zastosować te strategie w swojej organizacji, aby nie tylko przetrwać, ale i rozkwitać w erze sztucznej inteligencji.

AI w miejscu pracy: wyzwania i obawy

Sztuczna inteligencja (AI) niesie za sobą liczne korzyści. Znacząco zwiększa efektywność pracy oraz produktywność pracowników, umożliwiając im skupienie się na bardziej kreatywnych i strategicznych zadaniach. Narzędzia zasilane AI automatyzują i optymalizują powtarzalne i monotonne zadania, odciążając pracowników i zwiększając ich zadowolenie z pracy. Dodatkowo wdrożenie AI w miejscu pracy może zapobiegać wypaleniu zawodowemu, dzięki systemom monitorującym samopoczucie pracowników i tworzącym analizy predykcyjne. AI wspiera również procesy podejmowania decyzji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Może personalizować ścieżki rozwoju zawodowego, pomagając pracownikom zdobywać nowe umiejętności i awansować.

Pomimo korzyści wszechobecność i nieustający rozwój sztucznej inteligencji spotyka się również z obawami i stresem, szczególnie dotyczącymi potencjalnej utraty dotychczasowego miejsca pracy lub obniżenia wynagrodzenia. Przedmiotem obaw są również etyczne implikacje wynikające z wdrażania systemów AI, związane z prywatnością, transparentnością i odpowiedzialnością. AI wymaga dostępu do dużych ilości danych osobowych co tworzy ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania. Dodatkowo monitorowanie i analizowanie każdej interakcji pracownika z systemami IT często jest postrzegane jako inwazyjne. Biorąc wszystkie czynniki pod uwagę możemy zauważyć, że rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą zarówno pewne wyzwania i obawy, jak i stwarza ogromny potencjał do pozytywnej transformacji miejsc pracy.

Strategie łagodzenia obaw i znaczenie komunikacji

Kluczowe dla budowania zaufania i redukcji niepewności pracowników podczas technologicznej transformacji jest transparentna komunikacja. Warto zachować płynny przepływ informacji dotyczący tego, jakie technologie i w jakim celu są wprowadzane w firmie oraz jak wpłyną one na dotychczasowe codzienne obowiązki. Istotnym czynnikiem efektywnej adaptacji do zmian związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w miejscu pracy jest bieżące i klarowne informowanie o ważnych kwestiach z nimi związanych oraz słuchanie i adresowanie obaw, które nieustające zmiany mogą wywoływać. Ponadto transparentna i otwarta komunikacja wspiera wymianę wiedzy i umiejętności w organizacji, co umożliwia bardziej efektywne działanie i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów. Korzystne dla rozwoju i samopoczucia pracowników jest inwestowanie w ich rozwój poprzez oferowanie programów szkoleniowych, które dostarczają umiejętności niezbędnych do przystosowania się do środowiska nowych technologii. Mogą one dotyczyć reskillingu, czyli nabywania nowych umiejętności lub upskillingu, czyli aktywnego podnoszenia już nabytych umiejętności. Znajomość i biegłość posługiwania się nowymi technologiami przez pracownika zwiększa jego wartość na rynku pracy oraz skuteczność wykonywania swoich obowiązków. Dążąc do sukcesu firmy, warto docenić i wynagradzać pracowników za ich zaangażowanie w proces adaptacji do nowych technologii, poprzez wprowadzenie systemów motywacyjnych czy okazując uznanie w formie premii, awansów czy publicznego uznania.

Jak AI może wspierać, a nie zastępować pracowników

AI oferuje szeroki wachlarz narzędzi wspierających pracownika w wielu obowiązkach i obszarach, od automatyzacji rutynowych zadań po spersonalizowaną komunikację z klientami. Asystenci głosowi, tacy jak Amazon Alexa for Business, mogą zarządzać kalendarzem, notatkami, przypomnieniami, ustawiać spotkania, czy synchronizować zadania. Narzędzia do analizy danych, takie jak Tableau, potrafią dokonać wizualizacji nawet złożonych i obszernych danych. Analizy te mogą następnie wpłynąć na trafność podejmowanych decyzji biznesowych. Z kolei znajdujący zastosowanie w różnych branżach IBM Watson Assistant, odpowiada na pytania klientów w czasie rzeczywistym i z wykorzystaniem przetwarzania naturalnego, aby zapewnić jeszcze bardziej spersonalizowaną i efektywną obsługę klienta. Narzędzia AI powstają i rozwijają się, aby sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym efektywności, produktywności oraz lepszej współpracy. Automatyzacja rutynowych zadań zwiększa ilość czasu, w którym można skupić się na bardziej kreatywnych czy złożonych aspektach pracy, co przyczynia się do rozwoju jednostki i ogólnego sukcesu organizacji.

Sztuczna inteligencja w biznesie: kluczowe obszary zastosowania i korzyści

Sztuczna inteligencja w biznesie jest wciąż wdrażana w zasadniczych obszarach funkcjonowania firm. Należą do nich cyberbezpieczeństwo, obsługa klienta, modernizacja aplikacji czy zatrudnianie i onboarding nowych pracowników. W ostatnim z nich algorytmy AI są wykorzystywane do analizy CV kandydatów, wyłaniania wyróżniających się talentów oraz monitorowania ich postępów. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa AI odgrywa rolę w identyfikacji i neutralizacji zagrożeń, analizując wzorce zachowań i wykrywając anomalie, które mogą świadczyć o próbie ataku. Chatboty i wirtualni agenci znajdują zastosowanie w dziedzinie obsługi klienta. Mogą one automatycznie odpowiadać na wpływające zapytania klientów, rozwiązywać problemy szybciej i efektywniej, co znacząco podnosi jakość obsługi i satysfakcji klienta.

AI w personalizacji doświadczeń klienta i automatyzacji działań

AI rewolucjonizuje personalizację doświadczeń klienta. Nowoczesne narzędzia, takie jak Adobe Firefly umożliwiają generowanie spersonalizowanych reklam czy grafik marketingowych, pisanie dostosowanych treści e‑mailowych, tworzyć unikalne nazwy firmy czy optymalizować treści blogowe pod kątem SEO bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności technicznych. AI odgrywa kluczową w automatyzacji etapów cyklu życia oprogramowania, w tym kodowania, testowania i wdrażania, dzięki czemu procesy stają się bardziej efektywne, a jakość produktów końcowych wzrasta. W sektorze biotechnologii, AI wspiera badania nad nowymi lekami i terapiami. Microsoft i Google zintegrowali generatywną AI z pakietami aplikacji biurowych, odpowiednio Microsoft Office i Google Workspace. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji AI bezpośrednio w narzędziach, których używają na co dzień. Narzędzia te potrafią zaplanować spotkanie na podstawie dostępności uczestników i priorytetów zadań, przeanalizować zapisane notatki czy transkrypcję spotkania, aby wyznaczyć jego kluczowe punkty, a także stworzyć pełen raport i prezentację na podstawie dostarczonych danych.

Dlaczego niektóre firmy osiągają większe sukcesy niż inne

Firmy z różnych branż implementują sztuczną inteligencję w strukturach organizacji pracy osiągając zróżnicowane rezultaty. Co wyróżnia czołowych graczy na tle reszty? Badania wskazują na pięć obszarów, w których osiągają oni lepsze wyniki od konkurencji: zarządzanie (governance), wdrażanie (deployment), partnerstwa (partnerships), ludzie (people) i dostępność danych (data availability). Na podstawie tych obserwacji można wyróżnić kilka przydatnych praktyk, które warto uwzględnić i zastosować podczas wdrażania AI w organizacji. Jakie możesz zatem podjąć kroki, aby sukcesywnie wykorzystać sztuczną inteligencję do optymalizacji różnorodnych operacji i generowania przychodów?

1. Podczas tworzenia strategii wdrażania AI przeprowadź uczciwą ocenę swojej organizacji i stwórz wizję, gdzie chcesz się znaleźć za kilka lat.

2. Stwórz dedykowane zespoły do zarządzania projektami AI.

3. Zidentyfikuj kluczowe obszary, w których sztuczna inteligencja może przynieść największe korzyści i wdrażaj te technologie na szeroką skalę w całej firmie.

4. Nawiązuj partnerstwa z uczelniami, startupami i dostawcami technologii, aby korzystać z ich wiedzy i doświadczenia.

5. Inwestuj w szkolenia pracowników i wdrażaj lub twórz narzędzia, które są zrozumiałe i dostępne dla ich wszystkich użytkowników.

Zdemokratyzuj dostęp do informacji – upewnij się, że dane są dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują, a jednocześnie są zabezpieczone przed dostaniem się w niepowołowe ręce.

Przyszłość AI w biznesie

W nadchodzących pięciu latach będziemy świadkami dynamicznego rozwoju i rozszerzania zastosowań AI w firmach, szczególnie w obszarach, gdzie sztuczna inteligencja już teraz przynosi korzyści i zwiększa efektywność działań. Wśród tych obszarów znajduje się cyberbezpieczeństwo, zarządzanie infrastrukturą IT, modernizowanie aplikacji, automatyzacja powtarzalnych zadań i zrównoważony rozwój. To, czy AI przyczyni się do pozytywnych zmian w organizacji zależy od sprawnego oddziaływania na elementy, z których AI korzysta, aby generować coraz bardziej trafne rezultaty. Wysokiej jakości dostarczane dane, precyzyjne modele AI i skuteczne zarządzanie funkcjonowaniem sztucznej inteligencji są niezbędne do uzyskania optymalnych wyników. Kiedy te elementy są połączone z jasno określonymi, praktycznymi celami biznesowymi, firmy mogą w pełni wykorzystać potencjał AI i uzyskać przewagę konkurencyjną w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.