Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

W symbiozie z przyrodą

· · 4 min
W symbiozie z przyrodą

Cementownia Górażdże udowadnia, że zakład produkcyjny, zamiast stanowić uciążliwość dla mieszkańców i obciążenie dla przyrody, może w pozytywny sposób kreować lokalny krajobraz i wzbogacać go.

Partnerem materiału jest Górażdże.

Dbałość o zachowanie wysokich standardów pozwalających zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz styl pracy, dzięki któremu lokalna społeczność może się rozwijać, są w Cementowni Górażdże tak samo istotne jak kreowanie zysku i rozwój biznesu przedsiębiorstwa. Zakład należydo międzynarodowego koncernu Heidelberg Cement Group, który kładzie duży nacisk na wypełnianie zobowiązań zapisanych w strategii zrównoważonego rozwoju, opartej na Celach Zrównoważonego Rozwoju 2030. Dzięki temu Grupa Górażdże nie tylko ma pełną swobodę w znajdowaniu coraz to bardziej innowacyjnych sposobów na ograniczanie wpływu na środowisko, ale może też wymieniać się z innymi przedsiębiorstwami koncernu dobrymi praktykami. Nie należy jednak zapominać, że równie istotną przyczyną tego rodzaju polityki jest poszanowanie tradycji regionu.

Cementownia Górażdże znajduje się na Opolszczyźnie – regionie, który od dawna ma opinię prężnego zagłębia przemysłowego. Gospodarka regionu od wieków opiera się właśnie na produkcji materiałów budowlanych. Na samym początku produkowano wapno palone, potem zaś cement, który wykorzystywano w wielu okolicznych miastach – służył między innymi do budowy domów na terenie Drezna lub Wrocławia. To właśnie w poszanowaniu dla tej długiej tradycji Górażdże, jeden z największych pracodawców w regionie, zobowiązały się do wywierania odpowiedzialnego wpływu na lokalną społeczność i przyrodę.

Uwolnij moc innowacji w twojej firmie »

Cyrkulacja surowców

Firma Górażdże kładzie nacisk na realizację założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, według której należy ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum. Całość rozpoczyna się od ochrony bioróżnorodności w eksploatowanych kopalniach, aby po zakończeniu eksploatacji terenu oddać go naturze w sposób, który zapewni najlepszą harmonię z otoczeniem i zminimalizuje wpływ na środowisko. W procesie produkcji zużywa się odpady z innych gałęzi produkcji, np. z sektora stalowego czy energetycznego. Jeszcze niedawno cementownie napędzały swoje linie produkcyjne wyłącznie paliwami kopalnymi. Dziś ponad połowa wykorzystywanej energii cieplnej pochodzi ze spalania paliw alternatywnych. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zmniejszono także samo zużycie energii służącej do wypalania klinkieru.

Ogromna wiedza i doświadczenie zostały zaprzęgnięte do tego, by kontrolować proces produkcyjny na każdym etapie: od pozyskiwania surowców, poprzez przygotowanie ich do produkcji i samo wytwarzanie klinkieru i cementu. Nie tylko zastąpiono paliwa naturalne alternatywnymi, ale także zaprojektowano produkcję tak, aby zredukować do minimum emisję szkodliwych substancji do środowiska. Jak udało się to osiągnąć? Obieg zamknięty surowców używanych do produkcji cementu w zakładzie Górażdże jest realizowany poprzez stosowanie produktów ubocznych, jak np. popioły lotne z elektrowni węglowych, które zamiast zalegać na składowiskach, trafiają do końcowego produktu, wkomponowują się w jego strukturę fizyczno‑chemiczną i nadają mu unikalny charakter. Żużel wielkopiecowy, produkt uboczny powstający w hutach w trakcie wypalania żelaza, również służy jako składnik wzbogacający cement. W produkcji cementu jest stosowany także gips syntetyczny, produkt uboczny procesu odsiarczania spalin w elektrowniach. Jeszcze kilkanaście lat temu były to bardzo uciążliwe, trudne do zagospodarowania substancje, a dziś cementownie takie jak Górażdże stosują je jako niezbędne surowce.

Cyrkulacja surowców byłaby jednak niepełna, gdyby firma Górażdże nie zwracała uwagi na cały cykl życia produktu. Okazuje się, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii stare struktury wykonane z tych materiałów mogą zyskać nowe życie. Na przykład pokruszony beton może ponownie zostać użyty w budownictwie – jako kruszywo do stabilizacji gruntu lub kruszywo wykorzystane ponownie w samym betonie.

Korzystne oddziaływanie na środowisko sięga również etapu pozyskiwania surowców, takich jak choćby wapień czy margiel. Sprzęt pracujący w kopalniach jest stale monitorowany pod względem zużycia paliwa, emisji dwutlenku węgla i innych istotnych dla środowiska parametrów. W tym procesie wykorzystuje się rozwiązania z dziedziny internetu rzeczy. Na terenie kopalni są prowadzone – także we współpracy z wyższymi uczelniami, m.in. z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Śląskim, oraz organizacjami pozarządowymi – projekty mające na celu jeszcze efektywniejsze zarządzanie zasobami naturalnymi. Firma przykłada dużą wagę do ochrony bioróżnorodności zarówno w trakcie eksploatacji surowców, jak i po jej zakończeniu.

Po zakończeniu eksploatacji kopalni przychodzi czas na rekultywację terenu. Dokładne plany dotyczące rekultywacji terenu tworzone są każdorazowo przed otwarciem nowej kopalni, przy czym firma z Opolszczyzny dokłada wszelkich starań, by oddając kopalnię przyrodzie, przyczynić się do utworzenia środowiska sprzyjającego wysokiej różnorodności gatunkowej. W tym celu powstają scenariusze i projekty, które są realizowane we współpracy ze wcześniej wspomnianymi uczelniami. W efekcie na terenach zlikwidowanych kopalni są odtwarzane rzadkie gatunki gadów i płazów.

Dla dobra społeczeństwa

Cementownia Górażdże wykorzystuje najnowsze technologie stosowane w przemyśle, co sprawia, że praca jest znacznie mniej uciążliwa niż kiedyś. Również wdrażana gospodarka obiegu zamkniętego kompletnie zmieniła obraz zakładu. Instalacje związane z paliwami alternatywnymi i ochroną środowiska są większe nawet niż urządzenia służące do produkcji cementu. Obsługa tych narzędzi pozwala pracownikom firmy szybko się rozwijać, zdobywać nowe doświadczenia i awansować nawet w ramach struktur międzynarodowych. Na tym jednak nie koniec. Cementownia Górażdże organizuje programy praktyk dla studentów lokalnych uczelni technicznych. Najzdolniejsi mają też szanse wyjechać na staże organizowane przez koncern poza granicami Polski. Elementem odpowiedzialności społecznej są też sami pracownicy zakładu. Górażdże organizują dla nich regularne szkolenia, starają się wychodzić naprzeciw obecnym trendom i oczekiwaniom pracowników np. co do pakietu pozapłacowego. Nie bez znaczenia są także wolontariat pracowniczy i fundacja.

Aktywni i Pomocni

W przedsiębiorstwie Górażdże od pięciu lat działa Program Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni”. Jego głównym celem jest wspieranie zaangażowania społecznego pracowników Górażdże poprzez umożliwienie im realizacji własnych pomysłów na różne formy aktywności wolontariackiej. Firma chętnie wspiera wszelkie inicjatywy pracowników służące poprawie jakości życia mieszkańców na terenie osiedli, miast i gmin. Najlepsze, zgłoszone przez pracowników Grupy Górażdże, projekty mogą liczyć na granty w wysokości do trzech tysięcy złotych. W latach 2013–2017 podczas pięciu edycji programu „Aktywni i Pomocni” zrealizowano 52 projekty pracownicze o łącznej wartości 142 tysiące złotych. W ostatnich latach były to głównie działania związane z remontami lokalnej infrastruktury (świetlice wiejskie, przedszkola, boiska, kluby sportowe, kaplice), a także przedsięwzięcia sportowe oraz edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Firma aktywnie uczestniczy w życiu regionu, angażując się w wiele przedsięwzięć społeczno‑gospodarczych związanych z rozwojem i promocją Opolszczyzny. Szczególną rolę w relacjach Grupy Górażdże z lokalnymi społecznościami pełni założona w 2012 roku Fundacja GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie, która poprzez programy grantowe i inicjatywy własne wspiera aktywnie przedsięwzięcia o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Z pomocy i wsparcia finansowego fundacji korzystają dziesiątki instytucji i organizacji działających w obszarze kultury i ochrony zabytków, nauki, edukacji, sportu, ekologii oraz szeroko rozumianej działalności filantropijnej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wrogowie innowacji »