Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Selektywne inwestowanie

· · 2 min

Dom Maklerski TMS Brokers elastycznie dostosowuje ofertę produktową i usługi do turbulentnego środowiska, w którym działa.

Prezes Marcin Niewiadomski mówi, jak firma zmienia strategię, aby klienci mogli skorzystać z pojawiających się okazji inwestycyjnych, czego szukają dziś drobni i duzi inwestorzy oraz jakie mają oczekiwania. >

Niestabilne i nieprzewidywalne otoczenie rynkowe powoduje, że firmy działają w środowisku, w którym jedynym pewnikiem jest zmiana. Jak to niestabilne otoczenie wpływa na funkcjonowanie branży maklerskiej i jakie wyzwania pojawiają się przed sektorem?

Marcin Niewiadomski

Po upadku Lehman Brothers świat finansów się zmienił. Z jednej strony stawia to przed całą branżą wyzwania związane z adaptacją do różnego rodzaju ryzyka, z drugiej jednak niesie nowe możliwości generowania zysków. Mamy zmiany zaostrzające działania firm inwestycyjnych, jak m.in. MIFID2 czy RODO, coraz dalej posuwającą się digitalizację, otwarty rynek UE, technologię block‑chain, niskie stopy procentowe i dużo kapitału na rynku. Niewątpliwie w prowadzeniu działalności maklerskiej dużą rolę odgrywa obecnie szybkie dostosowanie strategii do zmieniających się dynamicznie warunków rynkowych, tak by klienci mogli w jak największym stopniu skorzystać z okazji inwestycyjnych.

Jak ten trudny i wymagający rynek wpływa na podejście klientów do inwestowania ? Jakich instrumentów i jakich spółek szukają dziś gracze?

Zarabianie na rynku nigdy nie było łatwe… niemniej jednak dzisiaj klienci mają dostęp do zdecydowanie większej gamy produktów inwestycyjnych niż jeszcze kilka lat temu, rośnie także zainteresowanie rynkami zagranicznymi. Możliwości inwestycyjne są także zdecydowanie większe, ale częste zmiany trendów, zmienność i złożoność nie dają jednej recepty na sukces. Klientów indywidualnych możemy podzielić na kilka grup – m.in. tych, którzy chcą szybkich zysków, szukają nowinek rynkowych i akceptują relatywnie wysokie ryzyko inwestycyjne, oraz tych przedkładających stabilność nad natychmiastowy zwrot z inwestycji. Ci pierwsi często inwestują na rynku OTC w produkty lewarowane. Obserwujemy również dużą grupę młodszych inwestorów, którzy są zainteresowani kryptowalutami. Ten rynek nie jest jeszcze idealny, wymaga wzmocnienia bezpieczeństwa, właściwych regulacji, niemniej jednak jest perspektywiczny. Dużym zainteresowaniem cieszy się także sektor nowych technologii kreujący globalne trendy.

Osiągnięcie zadowalających stóp zwrotu wymaga dziś bardziej selektywnego podejścia do inwestycji. Selekcja powinna obejmować zarówno branże, jak i poszczególne spółki. Dlatego nasi zarządzający wybierają spółki, które uczestniczą w budowie najważniejszych trendów rynkowych. Niekoniecznie są to najbardziej znane firmy, jak Amazon czy Alphabet, są również te, które niosą wysoki potencjał zysków, np. producenci półprzewodników czy elementów do samochodów elektrycznych i autonomicznych.

W jakim kierunku zmierzają dziś oczekiwania inwestorów i jak w ślad za potrzebami klientów zmienia się oferta TMS?

20 lat temu oferowaliśmy doradztwo dla firm w zakresie ryzyka na ekspozycję walutową, wprowadziliśmy platformę foreksową z ofertą podstawowych produktów. Dzisiaj dajemy aktywnym inwestorom dostęp do ośmiu tysięcy różnego rodzaju produktów finansowych, opartych na walutach, akcjach, indeksach giełdowych czy też rynku towarowym. Naszymi klientami są osoby indywidualne, które chcą inwestować czy wręcz spekulować na tych rynkach, oraz duże firmy, fundusze inwestycyjne zabezpieczające swoje pozycje inwestycyjne. Klientom, którzy nie chcą sami inwestować, oferujemy zarządzanie aktywami. W tej usłudze ważna jest dla nas dywersyfikacja zarówno sektorowa, jak i geograficzna, dlatego staramy się wykorzystywać okazje inwestycyjne i uniezależnić wyniki od koniunktury na poszczególnych lokalnych rynkach.

Jakie produkty mogą być alternatywą dla lokat, akcji i obligacji? Jakie wiąże się z tym ryzyko?

Krajowy inwestor w nadchodzącym czasie będzie coraz mocniej zainteresowany dywersyfikowaniem portfela swoich inwestycji, w tym także inwestowaniem na zagranicznych rynkach. Kluczowe będzie zaoferowanie mu odpowiednio szerokiej oraz niskokosztowej oferty produktowej. Takie sobie stawiamy cele jako broker oraz takie są nasze strategie inwestycyjne w usłudze zarządzania aktywami. Są one w dużym stopniu oparte na aktywach zagranicznych i dobrze zdywersyfikowane w odpowiedzi na bieżące trendy i oczekiwania klientów.

Lidia Zakrzewska

Redaktor zarządzająca "ICAN Management Review".

Marcin Niewiadomski

Prezes Domu Maklerskiego TMS Brokers.

Polecane artykuły