Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Strategia odpowiedzialności w Nutricii Medycznej

· · 4 min
Strategia odpowiedzialności w Nutricii Medycznej

Nutricia Medyczna rozpoczęła w ubiegłym roku wdrażanie nowej strategii odpowiedzialności na lata 2016–2018. Jednym z jej trzech filarów jest zapewnianie najlepszych warunków pracy i generowanie wartości dodanej dla społeczeństwa.

Partnerem materiału jest Nutricia.

Dzięki unikalnemu podejściu do prowadzenia biznesu: zasadom Best Care, postawom CODES (Creates, Opens, Drives, Empowers, Self aware), warunkom pracy oraz wachlarzowi działań z obszaru zaangażowania społecznego, między innymi HOPE (humanizm, otwartość, bliskość i entuzjazm ), tworzymy jedno z najlepszych miejsc pracy w branży farmaceutycznej w Polsce.

Nasze partnerskie, troskliwe i otwarte podejście do pracowników jest doceniane na zewnątrz, czego wyrazem są liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia. W 2017 roku, już po raz piąty, Nutricia Medyczna, jako dywizja medyczna spółki NUTRICIA Polska, została Najlepszym Pracodawcą Roku w programie AON Najlepsi Pracodawcy.

Rozpoznawalny na świecie Program AON Najlepsi Pracodawcy (AON Best Employers) wyróżnia firmy, które tworzą najbardziej angażujące miejsca pracy. W ocenie wzięto pod uwagę zaangażowanie pracowników, angażujące przywództwo, kulturę wysokich wyników i wiarygodną markę pracodawcy.

Nasze cele

Odzwierciedleniem cenionych przez nas wartości są nasze codzienne postawy oraz sposób zarządzania pracownikami. Stwarzamy im bezpieczne, komfortowe oraz dające możliwość rozwoju warunki zatrudnienia. Z kolei dzięki zaangażowaniu pracowników w realizację naszych działań społecznych, powiązaniu ich z kluczowymi celami biznesowymi oraz dobrym zrozumieniem potrzeb interesariuszy możemy stworzyć wartość dodaną dla społeczeństwa oraz naszego biznesu.

Jakie stawiamy sobie cele na przyszłość? Mamy widoczne wzrosty zaangażowania pracowników Nutricii Medycznej w porównaniu z 2015 rokiem oraz wzrost satysfakcji z poziomu work‑life balance (2016 vs. 2017 to wzrost o 20%). Żeby to osiągnąć, wdrożyliśmy wewnętrzny program Zdrowa Organizacja, którego celem jest stworzenie jeszcze lepszych warunków pracy, zapewniających komfort i równowagę, a także sprzyjających wymianie opinii.

Zależy nam na budowaniu świadomości wśród pracowników na temat zdrowych nawyków żywieniowych i tych związanych z aktywnością fizyczną. Służą temu działania z zakresu well‑being. W 2016 roku zorganizowaliśmy m.in. Zdrowy Grudzień, w czasie którego każdy mógł skorzystać z masażu rehabilitacyjnego, wziąć udział we wspólnym treningu biegania, zajęciach jogi czy rywalizacji Endomondo. Dodatkowo na spotkaniach firmowych oraz w biurze były zapewnione świeże owoce oraz koktajle.

Zdrowa organizacja to również organizacja, w której nie dochodzi do wypadków. Zapobieganiu wypadkom oraz tworzeniu zdrowych i bezpiecznych warunków pracy służy realizowany od blisko czterech lat program WISE – Praca w Bezpiecznym Środowisku (Working In Safe Environment). Kierujemy się w nim niepodważalnymi zasadami, które pozwalają nam doskonalić bezpieczeństwo w firmie, realizując tym samym misję „zero wypadków”. Obejmujemy nimi również pracowników naszych kontrahentów.

Przywództwo w rękach pracowników

Odzwierciedleniem naszych wartości HOPE – humanizmu, otwartości, bliskości i entuzjazmu – są postawy CODES. CODES to DNA naszej organizacji. Postawy te przekładają się na zaangażowanie ludzi, osiągane przez nas wyniki biznesowe oraz sposób, w jaki postrzegają nas interesariusze.

Model CODES jest podstawowym narzędziem w naszej pracy, umożliwiającym rozwój osobisty, poznanie wzajemnych oczekiwań oraz zdobywanie wiedzy o tym, jak radzić sobie z trudnościami i wyznaczać priorytety. Postawy CODES to również styl bycia Nutricii Medycznej, kształtujący nasze kontakty z drugą osobą, pomagający radzić sobie z codziennymi obowiązkami oraz wpływający na atmosferę w firmie.

Zdrowa organizacja składa się z 4 elementów:

  1. Współpraca i komunikacja

  2. Wsparcie rozwoju pracowników

  3. Rozwój kadry menedżerskiej

  4. Sprawne działanie

Różnorodność w Nutricii Medycznej:

  • Wyrównywanie szans

  • Etyka w biznesie

  • Pokolenie 50+

  • Dialog pokoleń

  • Niepełnosprawni i pełnosprawni

  • Szkolenia i edukacja

Doskonałą okazją, aby umacniać i rozwijać postawy liderskie CODES, jest zaangażowanie ludzi w akcje wolontariatu pracowniczego. Dwa razy w roku wolontariusze HOPE pomagają najbardziej potrzebującym i są blisko lokalnych społeczności. W ubiegłym roku 113 wolontariuszy HOPE zrealizowało 19 projektów. Między innymi wspólnie „odczarowaliśmy” hospicjum – jedenaścioro wolontariuszy HOPE wzięło udział w pikniku zorganizowanym przez Hospicjum Onkologiczne św. Katarzyny w Warszawie. Głównym celem akcji było pokazanie tej placówki jako miejsca przyjaznego i ciepłego, czyli właśnie jego odczarowanie. Impreza była swego rodzaju terapią dla mieszkańców hospicjum i ich rodzin. Pracownicy Nutricii Medycznej razem z innymi wolontariuszami przygotowali stoisko, przy którym prowadzili gry i zabawy dla dzieci.

Innym projektem było wsparcie działań Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”. Wspólnie z podopiecznymi Fundacji wolontariusze HOPE wzięli udział w zabawie według metody Yamaha – każdemu ćwiczeniu towarzyszyła piosenka, wierszyk, rymowanka lub komunikat słowny. Grając i śpiewając, dzieci same wsłuchują się w dyskretne różnice między dźwiękami, co potem przekłada się na prawidłową melodię wypowiedzi. Dodatkowo wolontariusze wyposażyli Fundację w specjalny sprzęt muzyczny na zajęcia logorytmiczne.

Talenty warte inwestycji

Dbamy o rozwój kluczowych kompetencji pracowników, czego wyrazem są działania obejmujące analizę i mapowanie nadrzędnych procesów i odpowiedzialności biznesowych, jak również implementację procesu zarządzania priorytetami i projektami. Szkolenia dla naszych pracowników „szyjemy na miarę”, dzięki czemu mamy gwarancję, że spełniają ich potrzeby i oczekiwania. W działaniach edukacyjnych dla naszego zespołu korzystamy z wewnętrznych ekspertów oraz zatrudniamy renomowane firmy z Polski i z zagranicy. W 2016 roku na szkolenia przeznaczyliśmy 4769 godzin.

Dbając o rozwój zawodowy naszych ludzi, oferujemy ścieżki kariery oraz możliwość awansu: zaplanowaliśmy 40 promocji w okresie od 2017‑2018.

Ambicja, by znaleźć się w gronie najlepszych pracodawców branży farmaceutycznej, motywuje nas do udoskonalania naszych programów edukacyjnych i rozwijania systemu zarządzania i dzielenia się wiedzą. W tym celu w Nutricii Medycznej zamierzamy wdrożyć m.in. program typu shadowing (bycie czyimś cieniem), który polega na uczeniu się poprzez obserwację innej osoby podczas pracy.

Poszanowanie różnic

Różnorodność jest fundamentem firmy nastawionej na rozwój. Wierzymy, że różnorodne osobowości i poglądy wzbogacają naszą organizację. Przy budowaniu zespołów wykorzystujemy metodologię Insight Discovery, która pozwala poznać lepiej nas samych, zrozumieć innych oraz docenić korzyści płynące z różnorodności.

Celem inicjatyw związanych z zarządzaniem różnorodnością w Nutricii Medycznej jest: przyciąganie i zatrzymanie w firmie najbardziej utalentowanych osób, skupiając się na ich potencjale rozwojowym i kompetencjach; tworzenie możliwości nabywania nowej wiedzy i umiejętności oraz budowania indywidualnych ścieżek rozwoju dla wszystkich naszych pracowników oraz zapewnienie równego traktowania wszystkich partnerów biznesowych firmy.

Nutricia Medyczna, jako część spółki NUTRICIA Polska, jest sygnatariuszem Karty Różnorodności (Diversity Charter), międzynarodowej inicjatywy promowanej przez Komisję Europejską. Podpisując ją, zobowiązaliśmy się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz prowadzenia działań na rzecz różnorodności i jej promocji.