Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Siła w różnorodności. CEO DHL Express zdradza receptę na wysokie zaangażowanie pracowników

· · 6 min

Jak inwestowanie w pracowników przekłada się na biznes? Odnotowaliśmy wzrost rentowności na poziomie 3,5 mld euro, któremu towarzyszył wzrost o 30 punktów procentowych w rankingach zaangażowania – zdradza CEO DHL Express.

Logistyka to jeden z ciekawszych biznesowych obszarów do obserwowania. To często „pole doświadczalne” dla różnych trendów – od tych związanych z kapitałem ludzkim do automatyzacji procesów. Dlatego zachęcamy do lektury naszego wywiadu z Kenem Allenem, CEO DHL Express. Nasz rozmówca opowiada o roli HR w swojej firmie, o inicjatywach pracowniczych i inwestowaniu w ludzi. Pretekstem do wywiadu było ogłoszenie wyników globalnego zestawienia Najlepsze Miejsca Pracy, w którym DHL Express zajął 8 miejsce.

Jakim miejscem do pracy jest DHL Express?

Każdy pracownik DHL Express może być dumny z tego, że pracuje dla najbardziej międzynarodowej firmy na świecie. Jesteśmy obecni w ponad 220 krajach i regionach na całym globie – na obszarze większym niż ten, na którym działa ONZ, czy obecna jest Coca‑Cola. Niezależnie od tego, w jakim biurze pracujemy na co dzień, wszyscy razem stanowimy ważny element globalnej sieci, w ramach której oferujemy naszym pracownikom prawdziwie wielokulturowe i międzynarodowe środowisko pracy.

W naszej firmie obowiązuje otwarta kultura komunikacyjna, która każdemu z pracowników daje możliwość zadawania pytań, dzielenia się swoimi przemyśleniami i aktywnego udziału w procesie ulepszania naszej oferty. Niezwykle istotnym elementem organizacji są również pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem. Osoby korzystające z usług DHL Express spotykają się z naszymi przedstawicielami na wielu etapach – począwszy od zamówienia przesyłki poprzez kontakt z reprezentującymi nas agentami celnymi czy rozliczeniowymi aż po odbiór paczki u kuriera.

W DHL Express organizujemy szereg inicjatyw mających na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty i podejścia opartego na przekonaniu, że „wszystko da się zrobić”. Mam tu na myśli m.in. międzynarodowe turnieje piłki nożnej, różnego rodzaju konkursy, a także globalny program rozwoju i zaangażowania – Certyfikowany Specjalista Międzynarodowy (Certified International Specialist – CIS), pomagający w podnoszeniu specjalistycznej wiedzy i w rozwoju pracowników. Ponad 100 tys. ludzi uczestniczyło jak dotąd w CIS, a światowy zarząd i zarządy lokalne DHL Express regularnie poświęcają czas na osobiste prowadzenie sesji szkoleniowych CIS dla pracowników na wszystkich poziomach na całym świecie.

To właśnie dzięki takiemu podejściu, polegającemu na zaangażowaniu naszych pracowników, zostaliśmy ostatnio uznani za jedno z najlepszych miejsc pracy na świecie w ramach prestiżowego rankingu Great Place to Work.

Jednym z głównych wyzwań polskich firm jest dziś rekrutacja. Problemy z zatrudnieniem mają nie tylko drobne, ale także największe przedsiębiorstwa. Czy dla waszej firmy to także wyzwanie? Jeśli tak, jak sobie z nim radzicie?

Rzeczywiście, na całym świecie sektor usług logistycznych boryka się z problemami związanymi z pozyskaniem pracowników. Według niektórych szacunków na jednego dostępnego specjalistę w zakresie logistyki przypada aż sześć miejsc pracy, a trzeba tu dodać, że istnieją również wyliczenia mówiące o tym, że ofert pracy jest jeszcze więcej.

W DHL Express z uwagą obserwujemy tę trudną sytuację i sposób, w jaki firmy w niektórych krajach walczą o pracowników. Myślę jednak, że przedstawianie tego problemu jako niezwykle trudnego wyzwania byłoby zbytnim dramatyzowaniem. Z naszej strony dołożyliśmy ogromnych starań i zastosowaliśmy różne środki, dzięki którym nasza firma jest atrakcyjnym miejscem pracy. Myślę tu m.in. o prowadzonych programach premiowych i personalnych, takich jak np. konkurs na Pracownika Roku czy Tygodnie Doceniania, inicjatywach mających na celu podnoszenie specjalistycznej wiedzy i rozwój naszych pracowników, jak chociażby wspomniany już wyżej globalny program CIS, czy wreszcie przejrzystym wewnętrznym systemie awansów i atrakcyjnych pakietach świadczeń dodatkowych. Jeszcze jedną zaletą DHL Express jest fakt, że jako prawdziwie globalna firma mamy możliwość relokacji pracowników, niezależnie od pełnionych przez nich funkcji, pomiędzy różnymi rynkami. To czyni nas niezwykle atrakcyjnym pracodawcą dla wielu osób szukających pracy, zwłaszcza dla młodych marzących o międzynarodowej karierze.

Pozyskiwanie i utrzymywanie talentów to ciekawy temat, zwłaszcza z perspektywy globalnej firmy. Czy strategie działania w tym obszarze różnią się w zależności od rynków, na których działacie?

Jeżeli chodzi o pozyskiwanie talentów, to przed branżą logistyczną stoją dwa podstawowe wyzwania.

Po pierwsze wiele osób szukających pracy uważa karierę w tym sektorze za mniej ekscytującą i lukratywną niż w innych dziedzinach.

Po drugie zdaniem dużej części pracowników nie daje ona wystarczających możliwości rozwoju.

Na szczęście jednak z biegiem czasu sytuacja ta się zmienia. W ostatnich latach branża logistyczna doświadcza wzmożonego zainteresowania. Ma to związek przede wszystkim z rozwojem sektora e‑commerce, który w znaczący sposób przyczynił się do wzrostu znaczenia logistyki i towarzyszącej mu rosnącej świadomości konsumentów odnośnie do roli, jaką w ich zakupie pełni sam proces dostarczenia wybranej przesyłki.

Jako globalna firma utrzymujemy równowagę pomiędzy scentralizowanym i ustandaryzowanym podejściem do kwestii HR‑owych. Jest to niezwykle ważne w przypadku firmy sieciowej, którą charakteryzuje zdecentralizowana i dostosowana do lokalnych warunków kultura przedsiębiorczości, umożliwiająca utrzymanie wysokiej efektywności naszej strategii na wszystkich rynkach. Takie podejście wymaga oczywiście jasno zdefiniowanej i centralnie opracowanej polityki personalnej, uwzględniającej różnorodne programy i działania z zakresu employer brandingu, które następnie mogą być adaptowane i modyfikowane przez poszczególne kraje w zależności od lokalnych i bieżących potrzeb.

Sektor logistyczny przechodzi dziś prawdziwą rewolucję, związaną głównie z nowymi technologiami, w tym postępującą automatyzacją procesów. Jak radzicie sobie z tym wyzwaniem?

Rozwój robotyki, pojazdów autonomicznych i innych technologii zautomatyzowanych z pewnością ma potencjał do przekształcenia wielu procesów w obszarze logistyki. W krótkiej perspektywie czasowej największe prawdopodobieństwo wystąpienia zmian, zwłaszcza w procesie sortowania i obsługi, dostrzegamy w sektorze ekspresowych przesyłek kurierskich. Nie oznacza to oczywiście, że potencjalnym modyfikacjom nie ulegnie również szereg działań na końcowym etapie dostarczania przesyłek. Już teraz w magazynach DHL Supply Chain wdrażamy współpracujące z naszymi pracownikami roboty i inteligentne okulary wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość. Nowoczesne technologie ułatwiają realizację wielu zadań, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności i produktywności pracy. Warto przy tym pamiętać, że poza umożliwieniem dalszego rozwoju, mimo potencjalnych zagrożeń związanych z niedoborem siły roboczej, nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniają również bezpieczniejsze warunki pracy. Poza tym wspierają pracowników w realizacji przyziemnych i rutynowych zadań, a także tworzą nowe możliwości rozwoju i zapotrzebowanie na nowe, alternatywne stanowiska pracy. To wszystko sprawia, że sektor logistyki stanie się jeszcze bardziej ekscytujący. Z drugiej strony nie ma co ukrywać, że postępujący rozwój technologii w pewnym sensie wpłynie również na zmianę profilu poszukiwanych pracowników.

Jednym z dużych wyzwań stojących przed działami HR jest dziś zaangażowanie w biznes firmy. Bardzo często działy HR działają w oderwaniu od głównej działalności firmy, jej produktów czy usług – czasem na własne życzenie, czasem są w swoją niszę spychane przez zarządy. Jak wygląda rola działu HR i jego zaangażowanie w waszej firmie?

W DHL Express kładziemy duży nacisk na to, aby dział HR był ważnym partnerem, który ma realny wkład w rozwój naszego biznesu. Kluczowymi elementami są tu przejrzyste i w pełni zintegrowane podejście do komunikacji oraz specjalne programy HR tworzone z myślą o wsparciu określonych celów biznesowych. Co więcej, dział HR reprezentowany jest w globalnym zarządzie naszej firmy, a oprócz tego w ramach naszego zespołu personalnego mamy partnerów biznesowych. Podstawowym filarem naszej globalnej strategii są zmotywowani pracownicy, a rola departamentu HR jest w tym zakresie szczególnie istotna. To przecież pracownicy działu personalnego planują i rozwijają inicjatywy mające na celu motywację i zaangażowanie pracowników. Dodatkowo wspierają również nasz biznes w charakterze doradczym, pomagając np. kierownikom poszczególnych działów interpretować i działać na podstawie cyklicznie przeprowadzanych Ankiet Opinii Pracownika. W DHL Express dział HR stanowi integralną część naszego biznesu.

Ważne jest nie tylko to, aby HR był zaangażowany w biznes – ale także, aby pracownicy czuli się za niego odpowiedzialni. Jak sprawić, żeby pracownicy czuli, że biznes jest ich, że mają na niego realny wpływ?

Przede wszystkim upodmiotowić pracowników. DHL Express został uznany za jedno z najlepszych miejsc pracy na świecie dzięki trzem podstawowym elementom: bezstronności, polegającej na przyznawaniu awansów tym, którzy na to najbardziej zasługują, merytokracji, czyli angażowaniu ludzi w decyzje zarządcze wpływające na ich pracę lub środowisko pracy oraz bieżącym informowaniu pracowników o ważnych problemach i zmianach. Pierwszy pokazuje pracownikom, że ich praca jest doceniana i nagradzana, a pozostałe dwa sprawiają, że czują się oni w pełni odpowiedzialni i personalnie zaangażowani w działania naszej firmy. Stworzyliśmy kulturę, w której każda osoba pracująca w ramach naszej sieci zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na niej spoczywa zarówno wobec klientów, jak i współpracowników. Wszystkie z realizowanych przez nas działań i inicjatyw podkreślają, że nasza korporacyjna kultura opiera się na jedności – globalna sieć DHL funkcjonuje jako jedność – AS ONE.

DHL Express to wielokulturowe środowisko pracy. To słabość czy siła organizacji? Jak wpływa na zaangażowanie pracowników?

Uważamy, że różnorodność naszych pracowników to jeden z najważniejszych elementów świadczących o naszej sile. Kobiety i mężczyźni w różnym wieku, reprezentujący różne rasy, grupy etniczne i religie, a także osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, o różnej orientacji seksualnej – wszyscy oni wnoszą do DHL Express swój wkład i indywidualne podejście, które koniec końców przekłada się na sukces organizacji.

Kwestie dotyczące różnorodności, tolerancji i szacunku stanowią integralny element naszej kultury korporacyjnej. Polegamy na lokalnych menedżerach, którzy dzięki bogatemu doświadczeniu pomagają nam żyć w zgodzie z lokalnymi uwarunkowaniami, zrozumieć lokalną kulturę, a tym samym dostosować naszą ofertę w taki sposób, aby dostarczać wszystkim klientom najlepszej jakości usługi. Warto przy tym dodać, że tworząc międzynarodowy zespół rozrzucony po całym świecie, mamy szansę korzystać z najlepszych praktyk wypracowanych w ramach naszej sieci. Dodatkowo dzięki możliwości dobrowolnej relokacji najbardziej utalentowanych pracowników pomiędzy różnymi rynkami możemy na szeroką skalę korzystać z ich wiedzy i umiejętności, co z kolei pozwala nam na nieustanną dywersyfikację i pogłębianie doświadczenia naszej kadry zarządzającej.

Gdyby miał pan udzielić polskim firmom jednej rady dotyczącej polityki kadrowej, to brzmiałaby ona…

…przede wszystkim nie wzbraniać się przed inwestowaniem w kapitał ludzki. Pracownicy, o ile tylko ich wiedza, talent i energia wykorzystywane są we właściwy sposób, stają się najcenniejszym i najbardziej efektywnym zasobem, który pozwala na zrównoważony wzrost przedsiębiorstwa. Inwestowanie w pracowników poprzez ich rozwój i szkolenia, a także liczne inicjatywy budujące zaangażowanie, choć na pierwszy rzut oka nie przynoszą żadnych namacalnych korzyści, w dłuższej perspektywie w pozytywny sposób przekładają się na wyniki dotyczące ich wydajności i efektywności. W latach 2008–2016 w DHL Express odnotowaliśmy wzrost rentowności na poziomie 3,5 mld euro, któremu towarzyszył wzrost o 30 punktów procentowych w rankingach zaangażowania. Jaki z tego wniosek? Istnieje wyraźna zależność pomiędzy zaangażowaniem pracowników a biznesowymi wynikami firmy.

W Polsce DHL Express istnieje od 1991 roku, stanowiąc dzisiaj miejsce pracy dla ponad 1000 pracowników i kurierów. Za swoje osiągnięcia w sferze polityki personalnej DHL Express zdobył wiele prestiżowych wyróżnień. Na szczeblu globalnym starania organizacji DHL Express na świecie zostały docenione w tegorocznym rankingu Great Place To Work. Możliwość posługiwania się certyfikacją Great Place To Work stanowi szczególne wyróżnienie dla DHL Express w Polsce.

Dawid Zaraziński

Ekspert w obszarach komunikacji, przyszłości pracy i pracy zdalnej. Współtwórca Instytutu Kontekstów Pracy. Aktywny na Twitterze LinkedIn.

Ken Allen

CEO DHL Express.

Polecane artykuły

Polecane artykuły