WEBINARIUM

Ecommerce: dziś i jutro

30.06.2020, godz. 10:00

0
X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Senat uchwalił 81 poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej. Sejm zajmie się pracą nad nimi dzisiaj od godziny 13:00. Jakie zmiany zostały zaproponowane?

Poprawki w zakresie podatków, uchwalone przez Senat, należy ocenić pozytywnie. Brak jest co prawda realizacji wszystkich postulatów zgłaszanych przez środowiska i organizacje zrzeszające przedsiębiorców, niemniej zaproponowane zmiany są dużo bardziej korzystne niż pierwotna tarcza uchwalona przez Sejm.

Najważniejsze zmiany podatkowe:

  • Postanowienie o zwolnieniu środków pieniężnych z rachunku VAT ma być wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego w terminie 3 dni od złożenia wniosku przez podatnika (obecnie 60 dni);

  • Możliwość uzyskania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT, nawet jeżeli podatnik ma zaległości z tytułu podatków (w tym odsetek i sankcji VAT), jeżeli zaległości te powstały w wyniku ogłoszenia stanu epidemicznego. Analogicznie dotyczy to sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane - nawet wówczas organ podatkowy nie będzie mógł odmówić przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT.

  • Zwolnienie osób fizycznych będących przedsiębiorcami z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy pod warunkiem, że:

a) Przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi działalność gospodarczą w ograniczonym stopniu ze względu na zakazy wprowadzone w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii oraz nastąpił spadek przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu z 2019 r.

b) Przedsiębiorca złoży oświadczenia do właściwego organu podatkowego.

  • Identyczne zwolnienie przewidziano dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi. Tutaj dodatkowo zwolnienie dotyczy również zaliczek na PIT płaconych przez osoby prawne jako płatnicy.

  • Zwolenia z obowiązku płacenia zaliczek stanowią pomoc de minimis.

  • Wprowadzono również uprawnienie dla Rady Gminy do obniżenia stawek podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  • Zaproponowano zawieszenie na czas zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego poboru od przedsiębiorców zaliczek na podatki oraz opłaty skarbowej i opłaty, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych (czyli m.in. podatek od środków transportu, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata uzdrowiskowa). Wprowadzono również zasadę, że od niepobranych zaliczek nie nalicza się odsetek za zwłokę. Nie stanowią one również zaległości podatkowej. Zaliczki te trzeba będzie uregulować w terminie wskazanym w rozporządzenie wydanym przez Ministra Finansów, jednak nie wcześniej niż w 90 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Jak wspomóc przedsiębiorców w kryzysie? »

Czy tarcza antykryzysowa pomoże przedsiębiorcom? 

Anna Turska PL

Przedsiębiorcy z nadzieją czekali na szumnie zapowiadaną przez rząd tzw. tarczę antykryzysową. Tarcza miała przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa i ochronić biznes przed niechybnym kryzysem. Co udało się osiągnąć?

Anna Turska

Wiceprezes zarządu w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Doradca podatkowy, członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, absolwentka Advanced Management Program przy IESE Business School. Specjalizuje się w projektach dotyczących planowania podatkowego oraz reorganizacji aktywów zarówno dla polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, jak i dla Klientów indywidualnych. Doradza w procesach restrukturyzacyjnych i sukcesyjnych obejmujących połączenia, akwizycje, podziały oraz przekształcenia. Zajmuje się również bieżącą obsługą polskich przedsiębiorstw w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, z uwzględnieniem tworzenia efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności poza granicami Polski. 

Wybrane dla Ciebie

MyICANTwoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Dwa tytuły – Biznes i Technologia ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Powiązane artykuły

Odblokuj wszystko!

Dwa tytuły – Biznes i Technologia ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Najpopularniejsze tematy