Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Nowe technologie wspierają finansowanie handlu

· · 4 min
Nowe technologie wspierają finansowanie handlu

Klienci ING mogą skorzystać z szerokiego wachlarza instrumentów finansowania i zabezpieczania wymiany handlowej. Bank, dzięki wieloletniej obecności na rynkach zagranicznych, znajomości potrzeb biznesu, a także dostępnych mobilnych rozwiązań wspierających finansowanie, może zaoferować wsparcie na każdym etapie transakcji handlowej.

Partnerem materiału jest ING.

Od 2005 roku produkcja przemysłowa Polski podwoiła się, a eksport wzrósł trzykrotnie, co wskazuje, że Polska gospodarka rośnie, staje się bardziej otwarta i konkurencyjna. Krajowe firmy coraz śmielej prowadzą działalność na rynkach zagranicznych, także tych odległych i egzotycznych. Są w stanie zaoferować partnerom i lokalnym konsumentom właściwie każdy towar i usługę, w świetnej jakości i w konkurencyjnych cenach. Odnotowujemy także trend wzrostowy w zakresie polskich inwestycji zagranicznych. Jednak ciągle stać nas na znacznie więcej. Szeroka ekspansja zagraniczna to dziś warunek konieczny do dalszego wzrostu polskiej gospodarki. Inicjatywy podejmowane w tym zakresie przez polski rząd, ale także samorządy, są bardzo cenne.

Ekspansja zagraniczna to jednak nie tylko możliwości, ale także obszary ryzyka i wyzwania – zaczynając od specyfiki kultury prowadzenia biznesu w danym kraju, poprzez znalezienie wiarygodnych kontrahentów zagranicznych oraz ich weryfikację, na zabezpieczeniu ryzyka płatności i pozyskaniu finansowania kończąc. Instytucje finansowe, w tym ING, wychodzą naprzeciw potrzebom biznesu i oferują wiele instrumentów finansowych, które z jednej strony umożliwiają wymianę handlową, z drugiej – zabezpieczają transakcje przed nieuczciwymi kontrahentami.

Instrumenty wsparcia biznesu

Odpowiadamy na bieżące potrzeby naszych klientów, oferując wsparcie w zakresie wymiany handlowej. Obejmuje ono wszelkiego rodzaju finansowania, w tym te związane z handlem zagranicznym, rozwiązania rozliczeniowe, instrumenty rynków finansowych, szczególnie dotyczące zabezpieczenia ryzyka walutowego oraz skrojone na miarę rozwiązania z zakresu finansowania handlu – akredytywy dokumentowe i stand‑by, gwarancje bankowe, inkaso, export finance oraz kredyt inwestycyjny, także w formule project finance.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w handlu zagranicznym jest akredytywa dokumentowa. W przypadku niektórych rynków zagranicznych, szczególnie cechujących się wyższym ryzykiem, pozostaje ona jedynym realnym zabezpieczeniem relacji handlowej, a obowiązek dokonania zapłaty powinien być warunkiem jej zawarcia. Żeby akredytywa spełniła swoją funkcję, konieczna jest dobra znajomość tego instrumentu, jego zasad i uwarunkowań.

Akredytywa dokumentowa to nieodwołalne zobowiązanie banku, podjęte na zlecenie importera, do wypłacenia (lub zabezpieczenia zapłaty) eksporterowi określonej wartości w zamian za złożenie przez niego, w ustalonym terminie, zaznaczonych w treści akredytywy dokumentów handlowych.

Akredytywa to taki „złoty środek” – produkt, z którego korzyści czerpie zarówno odbiorca, jak i dostawca. Ten pierwszy płaci za wykonanie konkretnej pracy, co powinno być potwierdzone np. odpowiednimi certyfikatami. Ten drugi ma gwarancję zapłaty banku i od momentu otrzymania akredytywy może się skupić na realizacji zamówienia, nie martwiąc się o sytuację finansową lub zmianę zdania odbiorcy.

Innym popularnym produktem, z którego firmy często korzystają w relacjach międzynarodowych, jest gwarancja bankowa. Idealnym przykładem są gwarancje przetargowe. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą wziąć udział w przetargach zagranicznych. Po takiej gwarancji zwykle pojawia się gwarancja dobrego wykonania i rękojmi. W tym wypadku bardzo ważny jest rating banku wystawiającego i jego międzynarodowa obecność, ponieważ te czynniki decydują przede wszystkim o tym, czy gwarancję zaakceptuje inwestor. ING Bank Śląski jest wysoko oceniany przez agencje ratingowe, co bardzo pomaga klientom w przypadku konieczności wystawienia gwarancji przez bank lokalny. Wtedy taki bank chętnie akceptuje nasz bank jako bank regwarantujący.

Od 2010 roku obserwujemy stały wzrost wykorzystania produktów finansowania handlu przez klientów. Może cieszyć wzrost o 30% wartości rozliczonych akredytyw eksportowych. Dynamicznie rośnie też liczba gwarancji i akredytyw (liczba wystawionych gwarancji wzrosła w tym okresie ponad trzykrotnie, a akredytyw importowych o 12 %).

Finansowanie eksportu i zagranicznych dostawców

Ciekawym rozwiązaniem, również szeroko stosowanym na świecie, jest finansowanie eksportu lub inwestycji z wykorzystaniem zabezpieczenia ze strony krajowej agencji kredytów eksportowych (w Polsce KUKE). Ten rodzaj finansowania umożliwia udzielenie przez bank kredytu, często długoterminowego, zagranicznemu nabywcy polskich towarów lub usług. Importer, kupując towar, zyskuje dodatkowe, poza własnymi limitami bankowymi, finansowanie. Jest to szczególnie istotne przy zakupach dóbr kapitałowych wymagających dłuższych okresów finansowania, np. maszyn, środków transportu i obiektów „pod klucz”. Oferowanie dodatkowej usługi finansowej ze strony banku eksportera bywa warunkiem wygrania przetargu na dostawę towaru lub realizację usługi. Ten instrument jest także często używany przez zagranicznych konkurentów polskich eksporterów na rynkach rozwijających się.

Instrumenty finansowe, które oferuje ING, nie tylko umożliwiają wymianę handlową, ale też zapewniają bezpieczeństwo transakcji.

Klienci ING mogą także zagranicznym dostawcom zaoferować możliwość przyspieszenia płatności przez dyskontowanie faktur za pośrednictwem Aleo, czyli otwartej platformy zakupowej B2B, na której kontrahenci mogą sprzedawać i kupować różne produkty oraz usługi. Aleo jest także kanałem komunikującym odbiorcę, bank i dostawców. Dostawcy naszych klientów nie muszą być klientami banku. Dostawca może otrzymać środki za wystawione faktury jeszcze przed terminem ich płatności, a odbiorca przesunąć termin spłaty zobowiązań o uzgodniony z bankiem okres.

Digitalizacja w praktyce

Wszystkie produkty finansowania handlu udostępniamy klientom za pośrednictwem bankowości internetowej. Klienci cenią bezpieczeństwo, oszczędność czasu, papieru oraz wygodę, jaką daje digitalizacja. Standardem jest składanie elektronicznych dyspozycji wystawienia gwarancji i akredytyw (ponad 98 %) czy podpisywanie umów elektronicznym podpisem.

W 2015 roku, jako pierwszy bank na polskim rynku, wprowadziliśmy elektroniczną formę wystawiania gwarancji, tzw. e‑gwarancję. Wcześniej zarówno polski ustawodawca, jak i Unia Europejska zadbali o przygotowanie właściwej podstawy prawnej, pozwalającej na ujednolicenie przepisów w zakresie transakcji elektronicznych oraz zwiększenia zaufania i bezpieczeństwa tych transakcji. Dzisiaj klienci banku coraz częściej sięgają po e‑gwarancje, nie tylko z powodu bezpieczeństwa i dużej oszczędności czasu, ale także dlatego że e‑gwarancja jest jednym z warunków uczestnictwa w przetargu za granicą.

ING Bank Śląski wraz z Grupą ING aktywnie uczestniczy w badaniu nowych technologii. Uważamy, że np. użycie technologii blockchain może znacznie zwiększyć wydajność i podnieść bezpieczeństwo transakcji, a klientom zapewnić jej transparentność i kontrolę na każdym etapie. W przypadku finansowania handlu, które nadal opiera się głównie na procesach papierowych, połączyliśmy siły w inicjatywie Marco Polo. To rozwiązanie pozwala uczestnikom wymiany handlowej na kontakt w czasie rzeczywistym i na automatyzację finansowania przed i po wysyłce towaru, co sprawia, że handel jest bezpieczniejszy, prostszy i bardziej elastyczny.

Przeczytaj teksty ekspertów »

Nieograniczone kompetencje 

Aleksander Krakowski PL

Prowadzenie działalności na indyjskim rynku wiąże się z odpowiednim przygotowaniem. Niezbędny jest nie tylko lokalny partner, ale również zrozumienie miejscowych uwarunkowań społeczno-kulturowych.

Do ekspansji trzeba się dobrze przygotować 

Renata Sowińska PL

Małym i średnim firmom brakuje kompetencji, strategii, wizji działania i wiary w sukces, aby mogły wygrywać z konkurencją na zagranicznych rynkach.

Globalna komunikacja w lokalnym opakowaniu 

Weronika Podhorecka PL

Wprowadzenie produktu na rynek, szczególnie za granicą, wymaga wielu działań. Część z nich dotyczy komunikacji przystosowanej do różnych mediów i urządzeń w lokalnym języku.

Agnieszka Walczak

Starszy doradca klienta ds. produktów transakcyjnych.

Elżbieta Urbańska

Starszy menedżer finansowania handlu.

Polecane artykuły