Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Merytorycznie, czyli jak? Poznaj znaczenie merytoryki

· · 2 min
Merytorycznie, czyli jak? Poznaj znaczenie merytoryki

Merytorycznie, czyli jak? Poznaj znaczenie merytoryki

Merytoryczna komunikacja to kluczowa umiejętność w różnych dziedzinach codziennego życia, pozwalająca na efektywne przekazywanie informacji, prezentowanie się z jak najlepszej strony, przekonywanie innych oraz osiąganie zamierzonych celów. Warto się tego nauczyć i konsekwentnie doskonalić. Jednak, czym w ogóle jest merytoryka? Znaczenie tego pojęcia zostało wyjaśnione poniżej – już teraz sprawdź jego definicję wzbogaconą przykładami ułatwiającymi zapamiętanie charakteryzowanego wyrażenia. To wiedza, która przydaje się w praktyce.

Merytoryka w komunikacji

Formułując różnego typu komunikaty (mówione lub pisane) chcemy, aby ich treść była właściwie zinterpretowana i zrozumiana przez odbiorcę. W efekcie komunikacja na płaszczyźnie zawodowej albo prywatnej rzeczywiście będzie mogła zostać uznana za efektywną, przyniesie też oczekiwane rezultaty. Trzeba więc trzymać się kilku reguł, wśród których za priorytet uznaje się: spójność przekazu werbalnego i niewerbalnego, unikanie skomplikowanego języka, zachowywanie logicznej struktury wywodu, argumentowanie w oparciu o dowody, empatia, cierpliwość oraz czerpanie z potencjału, jaki tkwi w mowie ciała. To wszystko ma być uzupełnione stosowaniem się do zasad języka polskiego.

Merytoryka – znaczenie pojęcia

Merytoryka (od łac. meritorius) to sformułowanie, którego na próżno szukać w słownikach języka polskiego, jednak chyba każdy przyzna, że weszło ono na stałe do stylu potocznego. Pojęcie do odnosi się do wiedzy, która ma charakter fachowy i ekspercki, jest godna uwagi oraz dotyczy istoty (treści) sprawy, a nie jej warstwy formalnej. Jako najczęściej używane synonimy słowa merytoryka, uznaje się określenia takie jak: fachowość, rzetelność, wiedza, czy zawartość, natomiast merytoryczny to inaczej: oparty na faktach, rzeczowy, konkretny, na temat.

Przykłady zastosowania słowa w różnych zdaniach

·        Po wykładzie będzie można zadawać pytania, liczymy na merytoryczną dyskusję, w którą zaangażuje się cała publiczność.

·        Do przygotowania jest merytoryczne opracowanie publikacji, dokonanie redakcji i korekty tekstu oraz zaprojektowanie układu graficznego treści.

·        W tym dokumencie przedstawiono aspekty prawne i merytoryczne związane z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

·        Wypowiedź Adama na zebraniu była merytoryczna, dzięki czemu wszyscy poznali najważniejsze założenia wdrażanej strategii.

Co to znaczy merytorycznie?

Merytoryka – znaczenie przytoczonego określenia jest zauważalne w wielu dziedzinach, ponieważ bez skupienia się na tym elemencie wszelkie informacje straciłyby swoją wartość i znaczenie. Dla przykładu w biznesie merytoryka jest kluczowa podczas planowania krótkoterminowych i długoterminowych strategii oraz podejmowania trafnych i mądrych decyzji, bazujących na wszechstronnej analizie dostępnych danych. W przypadku braku merytoryki wyciągnięte wnioski mogą być błędne i prowadzące do nieporozumień, związane z pojawiającymi się emocjami, spekulacjami, czy subiektywnymi przekonaniami.

Czym jest błąd merytoryczny?

Za błąd merytoryczny (inaczej błąd rzeczowy lub logiczny) uznaje się błąd polegający na przedstawieniu w komunikacie niezgodnych z prawdą informacji. Taka pomyłka nie dotyczy bezpośrednio treści, lecz odnosi się do niepoprawnego rozumowania, niewłaściwego używania definicji, wyciągania złych wniosków albo opisywania sytuacji i wydarzeń, pomiędzy którymi nie widać zależności. Wypowiedź, w której jest błąd merytoryczny, nie ma sensu.

Merytoryczna treść – jakie są zasady merytorycznego pisania i wypowiadania się?

Merytoryczna wypowiedź pisemna lub ustna:

·        powstaje w oparciu o wiarygodne źródła,

·        jest poprawna pod kątem językowym,

·        stanowi precyzyjne przedstawienie myśli autora,

·        zostaje stworzona z uwzględnieniem celu komunikacji,

·        skupia się na głównym wątku,

·        ma atrakcyjną w odbiorze formę.

Poprawność merytoryczna w życiu prywatnym oraz zawodowym – podsumowanie

Merytoryka – znaczenie tego pojęcia jest zauważalne zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej. W tym pierwszym obszarze zastosowanie się do jej zasad sprawia, że ludzie łatwiej się komunikują z otoczeniem, trafniej opisują swoje uczucia, przed podjęciem ostatecznej decyzji wszechstronnie analizują posiadane informacje. Natomiast w miejscu pracy merytoryka pozwala prowadzić konstruktywne dyskusje, usprawnia proces negocjowania, przydaje się podczas wystąpień publicznych oraz wynosi na nowy, wyższy poziom wewnętrzną komunikację w organizacji.