Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Jak pozbyć się silosów i w pełni wykorzystać potencjał biznesowy drzemiący w danych?

· · 2 min
Jak pozbyć się silosów i w pełni wykorzystać potencjał biznesowy drzemiący w danych?

Wywiad z Sinisha Mitrovic, Account Executive w firmie Cloudera oraz dr inż. Kamilem Folkertem, CTO w firmie 3Soft.

Dlaczego w wielu firmach wciąż istnieją silosy danych?

KF: W mojej opinii, jednym z ważniejszych powodów, jest fakt, że proces burzenia silosów jest długotrwały i wymaga crossdepartamentowego zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Niezbędne jest wprowadzenie szeregu nowych inicjatyw i procedur, które pomogą zmienić podejście do danych w organizacji. Przede wszystkim chodzi o zbudowanie kultury organizacyjnej opartej na dbaniu o spójność, jakość i aktualność danych, co gwarantuje, że będą one miały realną wartość biznesową.

SM: Z technologicznego punktu widzenia, burzenie silosów również wymaga systemowego podejścia. Digitalizacja daje możliwość wykorzystywania wielu wyspecjalizowanych narzędzi, które pozwalają analizować dane z różnych źródeł. Jednak korzystanie z każdego z tych narzędzi wymaga innego zestawu kompetencji. Czasem dla osoby, która wyspecjalizowała się w jednej technologii, trudne albo wręcz niemożliwe jest szybkie nauczenie się innej technologii. W konsekwencji, brak odpowiednich kompetencji blokuje przekrojową analizę danych ze wszystkich obszarów.

Jak zatem zacząć działać, by skutecznie zburzyć silosy?

SM: Moim zdaniem odpowiedzią jest architektura Data Lake. W ramach wdrożenia koncepcji Data Lake można w sposób elastyczny i efektywny kosztowo gromadzić w jednym miejscu wszystkie dane, jakie posiada organizacja. Dzięki zastosowaniu tej koncepcji możemy mówić o ewolucji – a nie rewolucji – w procesie burzenia silosów. Cloudera, wspólnie z 3Soft jako partnerem, proponuje klientom wdrożenie platformy niejako obok istniejącej już architektury, co nie zakłóca pracy systemów dotychczas działających w organizacji.

KF: Takie podejście pozwala bezpiecznie i efektywnie uruchomić zintegrowaną platformę do zarządzania danymi. Decyzję o tym, kiedy dane procesy w całości przenieść na nową platformę i pozbyć się długu technologicznego pozostawiamy osobom odpowiedzialnym w organizacji za poszczególne procesy.

Jakie wyzwania wiążą się z budowaniem platformy?

SM: Silosy danych na ogół powstawały w systemach utrzymywanych w infrastrukturze zlokalizowanej w jednym lub kilku data center. Jednak coraz więcej firm zaczyna korzystać z rozwiązań chmurowych, w efekcie czego powstają silosy na zupełnie nowym poziomie – pomiędzy chmurami oferowanymi przez różnych dostawców. Pojawia się więc potrzeba budowania platform multicloudowych lub hybrydowych.

KF: W 3Soft wychodzimy naprzeciw tym wyzwaniom, oferując rozwiązania oparte na technologii Hadoop w dystrybucji firmy Cloudera – dostawcy, który skupia się na rozwoju swojego produktu w modelu any‑cloud oraz cloud‑firts. Dzięki temu zbudowaliśmy unikalny zespół kompetencji, który pozwala nam zarówno w pełni wykorzystywać potencjał uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, jak i czerpać z najnowszych zdobyczy technologicznych związanych z cloudem.

Jak wygląda współpraca z klientami nad strategią burzenia silosów?

KF: W pierwszym etapie, podczas warsztatów z właścicielami danych, omawiamy główne problemy i diagnozujemy sytuację. Wspólnie analizujemy czy systemy dziedzinowe zawierają kompletne dane, czy dane podlegają rekoncyliacji oraz jak wygląda integracja strumieni danych i przetwarzania strumieniowego. Pozwala nam to ocenić, które etapy pozyskiwania danych są najbardziej zaniedbane oraz gdzie znajdują się najniżej wiszące owoce.

SM: Na podstawie zebranych informacji projektujemy platformę do zarządzania danymi, mając na uwadze skalowalność i określone możliwości przetwarzania. Nasze rozwiązania są wdrażane w rozproszonych środowiskach, w zależności od potrzeb klienta – on‑premise, w chmurze lub jako rozwiązania hybrydowe. Uwzględniają również funkcje dotyczące zabezpieczeń, zarządzania danymi oraz ciągłości działania.

KF: Przy opracowywaniu architektury danych i wdrażaniu platformy ściśle współpracujemy z zespołem klienta, gdyż zaproponowane rozwiązania dotykają indywidualnych problemów i potrzeb biznesowych. Proces wdrożenia realizujemy iteracyjnie z zachowaniem reżimu czasowego, w tym okien serwisowych oraz świadcząc usługę ciągłego nadzoru autorskiego.

Jak powinien wyglądać pierwszy krok w drodze do zburzenia silosów danych w organizacji?

KF: Zdecydowanie polecam spotkanie w formie warsztatu z ekspertami Cloudera i 3Soft. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie najważniejszych problemów i zaplanowanie dalszych kroków.

Polecane artykuły