Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Odkryj nowe pakiety szkoleń online z certyfikatem ICAN Business Advisor
sprawdź >>

Innowacja z Lublina

· · 5 min

Wsparcie dla nowo powstających, innowacyjnych przedsięwzięć, pomoc w ich dalszym rozwoju, a także umiejętna budowa współpracy między samorządem, nauką i biznesem, stanowią skuteczny przepis na stworzenie sprzyjającego klimatu dla powstawania i rozwoju firm w Lublinie.

Lublin to obecnie miasto stające się istotnym ośrodkiem biznesowym z prężnie rozwijającym się, innowacyjnym środowiskiem start‑upowym, którego specjalnością staje się branża nowoczesnych technologii.

Innowacyjność popłaca

W procesie tworzenia nowego przedsiębiorstwa szczególnie ważny jest etap preinkubacji. To właśnie wówczas pojawiają się najbardziej kreatywne pomysły, których owocem jest własna działalność gospodarcza. W Lublinie, dzięki wypracowanej synergii działań pomiędzy miastem a instytucjami otoczenia biznesu, powstają projekty pozwalające młodym biznesmenom na postawienie pierwszych kroków w świecie przedsiębiorczości. Jednym z najbardziej efektywnych narzędzi dotarcia do silnie rozproszonego środowiska start‑upowego są programy oparte na mechanizmie konkursowym, stymulujące aktywność nowo tworzonych firm poprzez ułatwianie im dostępu do wiedzy i doradztwa oraz premiowanie tych najbardziej kreatywnych i zdeterminowanych. Wśród zrealizowanych ostatnio w mieście tego typu inicjatyw należy wskazać konkurs LBN#BiznesStart, w którym nagrodą główną było wejście kapitałowe Lubelskiego Parku Naukowo‑Technologicznego S.A. w wysokości 200 tysięcy złotych, konkurs Wyzwanie 90 dni, którego laureaci (60 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw) wygrali udział w 90‑dniowym programie rozwoju opracowanym przez Business Link Lublin, a także program Lubelska Akademia Startup, organizowany przez Lubelską Fundację Rozwoju, oparty na szkoleniach przygotowujących do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Udogodnienia dla przedsiębiorczych

Prężny rozwój przedsięwzięć start‑upowych stawia nowe wyzwania władzom miasta. W odpowiedzi na zwiększającą się liczbę innowacyjnych firm otwarto bezpłatną miejską przestrzeń coworkingową - kolejny element miejskiego ekosystemu przedsiębiorczości. Korporacyjny design, sala konferencyjno‑szkoleniowa, bezpłatny dostęp do Internetu, strefa wypoczynkowa oraz lokalizacja w biznesowym centrum Lublina przy ulicy Tomasza Zana - wszystkie te elementy sprawiają, że jest to idealne miejsce do pracy dla każdego start‑upowca.

Oczywiście zarówno start‑upy, jak i inne przedsiębiorstwa rozwijające swoją działalność w Lublinie, mogą skorzystać również z nowoczesnych powierzchni biurowych. Ich podaż z roku na rok dynamicznie wzrasta - w lutym 2016 roku wyniosła niemal 160 tysięcy mkw., a kolejne 145 tysięcy mkw. jest już w realizacji. Zaletą miasta jest nie tylko zwiększająca się liczba biur, lecz przede wszystkim konkurencyjna względem innych dużych miast w Polsce cena ich wynajmu - czynsze wywoławcze za najlepszą powierzchnię biurową w lutym 2016 roku zaczynały się bowiem od 9 euro/mkw./miesiąc.

Tworzeniu sprzyjającego otoczenia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności w Lublinie ma służyć również wprowadzona na początku 2016 roku karta „Biznes Benefit”, której użytkownikami mogą stać się start‑upy funkcjonujące na terenie miasta. Posiadacze karty mają dostęp do ekskluzywnych rabatów, stałych i tymczasowych promocji, a także świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez partnerów biorących udział w programie, niedostępnych dla zwykłych przedsiębiorstw.

Bez wątpienia uzupełnieniem infrastruktury start‑upowej jest miejska strona internetowa dla start‑upów (http://startup.lublin.eu), która oprócz promocji lubelskich start‑upów zapewnia również dostęp do bieżących informacji dotyczących wydarzeń związanych ze środowiskiem start‑upowym, wśród których można wymienić na przykład StartUp Weekend oraz Lublin StartUp Festival.

Platforma na start

Tworzeniu sprzyjających warunków dla rozwoju środowiska start‑upowego w Polsce Wschodniej sprzyjać ma również kompleksowy program wspierania start‑upów - „Platformy startowe dla nowych pomysłów” - realizowany w ramach programu Polska Wschodnia 2014‑2020, będący zarazem jednym z flagowych programów koordynowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach programu każdy młody przedsiębiorca, który chce rozwijać swoją firmę w Polsce Wschodniej, ma szansę na otrzymanie profesjonalnej pomocy podczas pierwszych kroków w biznesie. Platforma startowa jest przeznaczona dla osób mających mniej niż 35 lat, które same lub w zespole mają innowacyjny pomysł na biznes oraz chcą go zrealizować. Zgłoszenia drogą internetową przyjmowane są do końca kwietnia 2017 roku.

Rekrutacja start‑upów do platform startowych ruszyła na początku marca. Autorzy pozytywnie ocenionych pomysłów zostaną zaproszeni na spotkanie z doświadczonymi przedsiębiorcami i ekspertami, przed którymi w szczegółach zaprezentują swój pomysł. Zakwalifikowani do programu platform startowych na początku zarejestrują w Polsce Wschodniej swój start‑up w formie spółki z o.o. Nowo powstała firma będzie objęta kompleksową i profesjonalną opieką platformy w formie m.in. mentoringu, coachingu i innych specjalistycznych usług wynikających z jej indywidualnych potrzeb. Pozwoli to na wypracowanie rentownego modelu biznesowego i opracowanie innowacyjnego produktu gotowego do wejścia na rynek. Tak przygotowani młodzi przedsiębiorcy od czerwca 2016 roku będą mogli ubiegać się nawet o 800 tysięcy zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej.

IT na wyżynach

Dostrzegając znaczenie branży nowoczesnych technologii w procesie rozwoju, w mieście realizowany jest projekt Lubelska Wyżyna IT. Jest on inicjatywą mającą na celu wyeksponowanie potencjału oraz stworzenie przychylnego klimatu dla rozwoju branży IT w Lublinie, która jest obecnie najprężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki lokalnej. Podejmowane w ramach programu działania opierają się na ścisłej współpracy władz samorządowych, przedsiębiorstw, środowiska naukowego i instytucji otoczenia biznesu w celu podniesienia konkurencyjności lubelskiej branży informatycznej. Lubelska Wyżyna IT to również brand, za pomocą którego miasto komunikuje potencjał lubelskiego rynku IT na zewnątrz.

W ramach współfinansowanego z funduszy unijnych programu „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie miast Lublin‑Puławy” przeprowadzono w 2015 r. szereg działań promujących lubelski sektor ICT, w tym m.in. zorganizowano trzecią edycję cyklicznej, dwudniowej konferencji Dni Lubelskiej Wyżyny IT, mającej na celu promocję lubelskich firm IT wśród studentów oraz prezentację oferty lubelskich uczelni dla młodzieży ponadgimnazjalnej, zorganizowano cykl śniadań biznesowych branży i spotkań branżowych IT/ICT, a także jedno z najbardziej innowacyjnych wydarzeń targowo‑konferencyjnych w Polsce Wschodniej - Lublin Creative IT. W ramach Lubelskiej Wyżyny IT corocznie organizowana jest konferencja CheckIT, w ścisłej współpracy z informatycznymi kołami naukowymi działającymi na lubelskich uczelniach wyższych, organizacjami informatycznymi oraz specjalistami z branży IT.

Międzynarodowe standardy

Poświadczeniem dla doskonałych warunków rozwoju inicjatyw start‑upowych w Lublinie jest światowa ranga powstających w mieście innowacyjnych firm. Można by było długo wymieniać przedsiębiorstwa, które zasłynęły już na arenie międzynarodowej. Na szczególną uwagę zasługują jednak bez wątpienia takie start‑upy, jak: Finanteq - zdobywca głównej nagrody „Best of Show” w konkursie Finovate w Nowym Jorku; za aplikację SuperWallet, za pomocą której można dokonać płatności w sklepie, zrobić przelew czy przechowywać karty lojalnościowe. Sukces osiągnęła również spółka Vitagenum, zdobywca trzeciego miejsca w konkursie InfoShare Startup Contest 2015, która zajmuje się odczytywaniem i interpretacją informacji zawartych w ludzkim genomie oraz popularyzacją danych naukowych dotyczących predyspozycji zapisanych w genach. W czołówce znajdują się także: HD Air Studio - specjalizujące się w rozwiązaniach stabilizujących, w tym gimbalach i dronach, Clean Concept - innowacyjna firma oferująca środki czystości na bazie mikroorganizmów Micro‑Organisms Technology dla branży automotive, czy też Lime Devices - wystawca na targach Maker Fair Rome 2015, zajmujący się elektroniką i oprogramowaniem.

Nie tylko nowoczesne technologie

Na wsparcie mogą liczyć nie tylko firmy z branży nowoczesnych technologii, lecz także drobni przedsiębiorcy, handlarze czy usługodawcy. Wyrazem tego jest uruchomiony w 2015 roku pilotażowy program Lubelscy Kupcy, mający na celu przywrócenie dawnej świetności ulicom handlowym Lublina i poprawę sytuacji ekonomicznej poszczególnych przedsiębiorców uczestniczących w projekcie. Podmioty zaangażowane w projekt otrzymają dostęp do szeregu działań wspierających ich codzienną aktywność w obszarze promocji oraz komunikacji z klientem. Przypominając fascynującą historię tradycji handlowych Lublina, miasto stara się zachęcić wszystkich do odkrywania i poznawania tych fragmentów Śródmieścia, które zostały nieco zapomniane przez mieszkańców. W ramach programu przewidziano m.in. bezpłatną promocję w mediach społecznościowych, w serwisie internetowym www.gospodarka.lublin.eu oraz w mediach lokalnych.

Wielopłaszczyznowa współpraca

Lublin charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem nauki i sektora B+R, a działania podejmowane przez komórki samorządowe stale stymulują transfer wiedzy z sektora nauki do przedsiębiorstw, zwiększając jego efektywność. Miasto współorganizuje lub pośredniczy w organizacji staży i praktyk dla studentów, prezentacji, sympozjów czy konferencji. Szczególnie ważne jest ukierunkowywanie badań naukowych i prac rozwojowych na bezpośrednie zastosowanie w gospodarce, czego przykładem jest współpraca Politechniki Lubelskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Lublin, w wyniku której zamontowano panele fotowoltaiczne na dachach autobusów oraz wyprodukowano autobus elektryczny pod marką URSUS.

U podstaw stabilnego rozwoju gospodarczego leży kapitał społeczny tworzony przez ciągłe budowanie sieci współpracy. Miasto oferuje wsparcie w tworzeniu, funkcjonowaniu i promocji klastrów oraz konsorcjów naukowo‑przemysłowych. Szczególną rolę w biznesowym krajobrazie Lublina odgrywają takie klastry, jak: Lubelska Medycyna - Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych, Klaster Biotechnologiczny, Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych oraz Klaster Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy.

Networking małych przedsiębiorców z dużymi, nawiązywanie relacji pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami, pozyskiwanie partnerów w biznesie - wszystko to skutkuje owocną wymianą doświadczeń oraz znalezieniem wspólnych celów z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.

Paulina Olchowska

Specjalista ds. analiz społeczno-gospodarczych w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

Wybrane dla Ciebie

MyICAN Twoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy