Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Employer branding jako jedno z narzędzi HR

· · 4 min
Employer branding jako jedno z narzędzi HR

Działania employer branding mają na celu przede wszystkim zbudowanie pozytywnego wizerunku organizacji. To z kolei powinno się przełożyć na wizerunek firmy przyjaznej dla kandydatów i pracowników.

Dobrze poprowadzone działania employer brandingu skutkują tym, że organizacji łatwiej będzie znaleźć, zatrudnić i utrzymać najbardziej utalentowanych pracowników w firmie. Działania, o których mowa, podzielić można na dwa rodzaje: employer branding zewnętrzny oraz employer branding wewnętrzny.

Employer branding wewnętrzny skierowany jest bezpośrednio do pracowników. Są to działania polegające przede wszystkim na zapewnieniu przyjaznej atmosfery (integracje, wspólne akcje wolontariackie, nieformalne spotkania zespołów, transparentna komunikacja), możliwości rozwoju (planowanie ścieżki kariery, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, onboarding oraz reboarding, uwalnianie potencjału zatrudnionej kadry), dbaniu o dobrostan psychofizyczny pracowników (benefity pozapłacowe, wsparcie psychologa, zajęcia sportowe podczas przerw w pracy, współpraca z fizjoterapeutą, dietetykiem), wspieraniu pasji i zainteresowań pracowników (dofinansowywanie pasji, niektóre benefity pozapłacowe, grywalizacja).

Do employer brandingu wewnętrznego zaliczyć można także utrzymywanie sprawnej komunikacji między przełożonym a pracownikiem oraz między współpracownikami. Liczą się więc m.in. przekazywanie na bieżąco feedbacku pracownikom, docenianie członków zespołów (system pochwał pracowniczych), odpowiednio skonstruowany proces rozstania z firmą (rozmowa exit interview, działania typu outplacement).

Dzięki tym wszystkim działaniom pracodawca dba o jak najlepsze doświadczenia pracowników firmy na każdym etapie ich kariery w organizacji. Dobrym narzędziem, które pozwoli zbadać, czy faktycznie wszystko przebiega zgodnie z planem i jak wyglądają doświadczenia osób zatrudnionych, jest cykliczne badanie satysfakcji z pracy. Wynik takiego badania wskazuje, w których obszarach firma radzi sobie dobrze, ale też co wymaga modyfikacji, naprawy czy wdrożenia. Badania zadowolenia z pracy (najlepiej anonimowe) należy prowadzić cyklicznie, minimum raz w roku, a ich wyniki porównywać z wcześniejszymi wynikami.

Employer branding zewnętrzny to działania skierowane do kandydatów, pozwalające na sprawdzenie ich opinii o organizacji oraz tego, jakie były ich dotychczasowe doświadczenia wynikające z kontaktu z firmą i jej pracownikami, a przede wszystkim z osobami prowadzącymi proces rekrutacji.

Przykłady działań prowadzonych przez organizacje w ramach employer brandingu zewnętrznego

 • Merytoryczna i zawsze aktualna zakładka kariera na firmowej stronie WWW

 • Atrakcyjne ogłoszenia o pracę w serwisach WWW oraz w mediach społecznościowych

 • Odpowiednio zaprojektowane procesy rekrutacyjne, w tym udzielanie feedbacku kandydatom

 • Komunikacja z kandydatami (firmowy czat, możliwość kontaktu z rekruterem za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e‑mail)

 • Udział w targach pracy, również w formie online

 • Program praktyk dla uczniów techników i liceów

 • Program stażowy dla studentów

 • Studia dualne we współpracy z lokalnymi uczelniami wyższymi

 • Wizyty studyjne przedstawicieli uczelni wyższych i szkół średnich

 • Prelekcje prowadzone przez firmowych ekspertów w szkołach wyższych

 • Współpraca z urzędami pracy

 • Udział w konferencjach branżowych w roli prelegenta lub uczestnika

 • Organizacja eventów firmowych typu pikniki rodzinne, spotkania z klientami i partnerami biznesowymi

 • Publikacja artykułów w czasopismach branżowych i na portalach internetowych

 • Organizacja szkoleń zewnętrznych

Indeks górny Działania w ramach employer brandingu zewnętrznego (źródło: opracowanie własne autora) Indeks górny koniec

Świadomi znaczenia employer brandingu pracodawcy wiedzą, że działania wizerunkowe należy prowadzić zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Tylko odpowiednio przygotowana strategia, czyli harmonogram, cele oraz określenie osób, które się tymi działaniami zajmą oraz budżetu, jaki jest na nie przeznaczony, zapewnią projektowi oczekiwany sukces. Strategia employer brandingu powinna jasno definiować odbiorcę oraz czynniki, które będą wpływać pozytywnie i negatywnie na ich realizację.

Konstruując omawianą strategię, należy powołać zespół odpowiedzialny za realizację projektu oraz opracować formę promocji planowanych działań. Warto również zdefiniować EVP (z angielskiego: Employee Value Proposition), czyli listę unikalnych wartości, którymi kieruje się organizacja, oraz cech marki pracodawcy. Istotnym elementem strategii będzie również badanie zadowolenia pracowników oraz analiza procesów wewnątrzfirmowych, a także działań konkurencji. Wskazane jest też uczynienie osób z różnych zespołów ambasadorami projektu, by promowali markę pracodawcy zarówno wśród zatrudnionej kadry, jak i na zewnątrz firmy.

Ankieta satysfakcji z pracy w firmie w roku 2022

1. Wskaż dział, w którym pracujesz 
(jednokrotny wybór)
 • Marketing

 • Sprzedaż

 • IT

 • HR

 • Księgowość

2. Czy uważasz, że firma jest stabilnym pracodawcą?
(jednokrotny wybór)
 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Nie mam zdania

 • Raczej nie

 • Zdecydowanie nie

3. Czy poleciłbyś / poleciłabyś znajomemu firmę jako pracodawcę?
(jednokrotny wybór)
 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Nie mam zdania

 • Raczej nie

 • Zdecydowanie nie

4. Jak oceniasz atmosferę panującą w firmie?
(jednokrotny wybór)
 • Zdecydowanie satysfakcjonująca

 • Raczej satysfakcjonująca

 • Nie mam zdania

 • Raczej niesatysfakcjonująca

 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

5. Co Ci się podoba w firmie?
(wielokrotny wybór)
 • Pozytywna rodzinna atmosfera wśród pracowników firmy

 • Przyjacielska, oparta na współpracy, atmosfera panująca w moim dziale

 • Współpraca z moim bezpośrednim przełożonym

 • Możliwość otwartej rozmowy z zarządem

 • Pakiet benefitów pozapłacowych oferowanych przez firmę

 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 • Jasno określone zadania i cele, jakie mam do realizacji

 • Sprecyzowane i przestrzegane wartości firmowe

 • Jasno określone ścieżki rozwoju na stanowiskach

 • Cykliczne spotkania i integracje firmowe

 • Nic mi się nie podoba

 • Twoja własna odpowiedź niezawarta w propozycjach powyżej

6. Jakie czynniki powodują, że jesteś niezadowolony/niezadowolona z pracy w firmie?
(wielokrotny wybór)
 • Zła, pełna zawiści i plotek atmosfera panująca w firmie

 • Brak współpracy między kolegami w ramach mojego działu

 • Niekompetentny przełożony

 • Decyzje zarządu

 • Nietransparentna komunikacja

 • Pakiet benefitów pozapłacowych jest zupełnie niedopasowany do moich potrzeb

 • Wynagrodzenie zasadnicze jest za niskie

 • System premiowy jest niesprawiedliwy

 • Za mało szkoleń wewnętrznych / zewnętrznych

 • Niejasno określone zadania, jakie mam do wykonania na powierzonym stanowisku

 • Brak szkolenia wstępnego przygotowującego do pracy na danym stanowisku lub szkolenie prowadzone w niewystarczającym zakresie

 • Nie ma takich czynników

 • Twoja własna odpowiedź niezawarta w propozycjach powyżej

7. Liczba pracowników w Twoim dziale jest:
(jednokrotny wybór)
 • Odpowiednia do realizacji wszystkich zadań

 • Zdecydowanie za mała, przez co muszę pracować po godzinach

 • Za duża, należy zmniejszyć zatrudnienie lub przenieść część osób do innego działu

 • Nie mam zdania

8. Czy przełożony przekazuje na bieżąco informacje o planach rozwojowych Twojego działu?
(jednokrotny wybór)
 • Tak

 • Nie

9. Czy zadania, które wykonujesz, są dla Ciebie satysfakcjonujące?
(jednokrotny wybór)
 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Nie mam zdania

 • Raczej nie

 • Zdecydowanie nie

10. Czy pracę w firmie uważasz za wpływającą na Twój rozwój?
(jednokrotny wybór)
 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Nie mam zdania

 • Raczej nie

 • Zdecydowanie nie

11. Jak oceniasz swój obecny poziom wynagrodzenia?
(jednokrotny wybór)
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący

 • Raczej satysfakcjonujący

 • Nie mam zdania

 • Raczej niesatysfakcjonujący

 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

12. Jakie są relacje z Twoim bezpośrednim przełożonym?
(jednokrotny wybór)
 • Zdecydowanie satysfakcjonujące

 • Raczej satysfakcjonujące

 • Nie mam zdania

 • Raczej niesatysfakcjonujące

 • Zupełnie niesatysfakcjonujące

13. Jak oceniasz pakiet benefitów pozapłacowych oferowanych przez firmę?
(jednokrotny wybór)
 • Jest dopasowany do moich potrzeb i chętnie korzystam z benefitów

 • Nie do końca jest dopasowany do moich potrzeb, dlatego korzystam z niektórych benefitów

 • Nie korzystam w ogóle, bo nie znajduję w pakiecie niczego dla siebie

 • Benefity są niepotrzebne, a pieniądze lepiej przeznaczyć na podwyżki i premie

14. Z których benefitów pozapłacowych korzystasz obecnie lub zamierzasz skorzystać w roku 2022?
(wielokrotny wybór)
 • Opieka medyczna

 • Ubezpieczenie grupowe

 • Dofinansowanie posiłków

 • Karta sportowa

 • Nauka języków obcych

 • Z żadnych

15. Które benefity pozapłacowe należy usunąć z pakietu?
(wielokrotny wybór)
 • Wszystkie benefity powinny zostać w pakiecie

 • Opieka medyczna

 • Dofinansowanie posiłków

 • Ubezpieczenie grupowe

 • Karta sportowa

 • Nauka języków obcych

 • Benefity są niepotrzebne

Indeks górny Przykładowa ankieta satysfakcji z pracy (źródło: materiały własne autora) Indeks górny koniec

Tylko dobrze skonstruowana strategia employer brandingu przyniesie wymierne rezultaty, czyli po pierwsze pozwoli na wykreowanie silnej marki, pożądanej przez kandydatów, a po drugie zagwarantuje zachowanie wysokiego poziomu zaangażowania pracowników, a tym samym spowoduje niższy poziom rotacji, wpłynie pozytywnie na ocenę firmy w oczach klientów oraz partnerów biznesowych i finalnie przyniesie większy zysk dla organizacji.

Artur Dzięgielewski

Head of HR & Accounting w SmartLunch, ekspert w obszarze HR, opiekun merytoryczny klubu HR Ican Institute

Polecane artykuły