Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Dlaczego warto dbać o zrównoważony łańcuch dostaw

· · 2 min

Zrównoważony łańcuch dostaw przekłada się nie tylko na minimalizację ryzyka towarzyszącego działalności każdej firmy. Coraz więcej przedsiębiorstw upatruje w nim szansę na wzrost efektywności oraz źródło inspirujących innowacji. Właśnie na takie podejście postawiła Polpharma, największy polski producent leków.

Partnerem materiału jest Polpharma.

Polpharma ma świadomość, że wartość, którą dostarcza pacjentom i społeczeństwu, buduje wspólnie z prawie 4000 dostawców z różnych krajów świata. Dlatego firma włącza swoich partnerów w rozwój standardów postępowania w zrównoważonym łańcuchu dostaw. To jedno z 14 zobowiązań, na których opiera się Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma na lata 2015–2018. Zainicjowany w 2014 roku nowy system współpracy z dostawcami daje firmie pewność, że podmioty, z którymi współpracuje, podzielają te same wartości i standardy. Projektowi nadano znaczenie strategiczne – prace grupy ekspertów z różnych działów wspiera Komitet Sterujący, złożony z dyrektorów odpowiedzialnych za kluczowe funkcje w firmie.

Wspólny kodeks

Najważniejszym spoiwem, gwarantującym najwyższe standardy w ramach łańcucha dostaw, jest Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Polpharma. Jego zapisy uwzględniają wartości Grupy oraz standardy postępowania uznane przez międzynarodową społeczność. Kodeks określa, czego przedsiębiorstwo oczekuje od dostawców w zakresie prowadzenia etycznej i uczciwej działalności, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poszanowania praw człowieka, odpowiedzialności za jakość produktu oraz środowisko naturalne.

Firma konsekwentnie realizuje cele zapisane w strategii 2015–2018 w obszarze zrównoważonego łańcucha dostaw. Kodeks Postępowania trafił do wszystkich dostawców Polpharmy. Podpisali oni oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentem lub podpisali umowy z odpowiednimi klauzulami etycznymi. Firma założyła również, że co najmniej 70% kluczowych dostawców będzie spełniało wymogi określone w Kodeksie – ten rezultat jest obecnie weryfikowany i zostanie oceniony pod koniec roku.

Dlaczego warto dbać o zrównoważony łańcuch dostaw

Chcesz poznać więcej przełomowych idei?

Zainspiruj się! Pobierz bezpłatny pakiet harwardzkich artykułów „Przełomowe idee”, który dostarczy Ci kolejnych pomysłów biznesowych – wprost od najważniejszych współczesnych autorytetów zarządzania.

RAPORT

Wiele dróg, jeden cel

Strategia doskonalenia zrównoważonego łańcucha dostaw obejmuje działania w czterech obszarach: zaangażowanie i edukacja pracowników, edukacja dostawców, wpływ i realna zmiana w łańcuchu dostaw oraz wewnętrzne rozwiązania systemowe. W każdym z tych obszarów Polpharma podejmuje różnorodne działania, nastawione na doskonalenie procesów, ale przede wszystkim – na wzmacnianie świadomości.

W ramach pracy nad zrównoważonym łańcuchem dostaw Polpharma zrealizowała m.in. cykl szkoleń stacjonarnych dla dostawców. W warsztatach wzięło udział ponad 150 firm. W programie, poza szczegółowym opisem wymogów Kodeksu, znalazły się przykłady dobrych praktyk i sesje dyskusyjne z ekspertami Polpharmy. Dla dostawców przygotowano także specjalny portal wiedzy: www.dostawca.polpharma.pl, na którym są dostępne m.in. szkolenia e‑learningowe (w języku polskim, angielskim i rosyjskim).

Wzajemne uczenie się

Bardzo cennym doświadczeniem był zorganizowany wśród dostawców konkurs na najlepsze praktyki. 21 najlepszych rozwiązań zostało opisanych w Przewodniku dobrych praktyk – będącym źródłem inspiracji tak dla Polpharmy, jak i innych przedsiębiorstw, które chcą budować swoją długofalową strategię zrównoważonego rozwoju.

Ostatnie trzy lata pracy nad projektem pozwoliły firmie wypracować sprawdzone kanały i sposoby budowania kultury współodpowiedzialności za wpływ na otoczenie w ramach całego łańcucha dostaw. W kolejnych latach Polpharma chce udowodnić, że zrównoważone podejście to nie tylko warunek konieczny funkcjonowania w biznesie, ale także szansa na to, aby dzięki wzajemnej inspiracji szukać nowych dróg rozwoju i źródeł wartości.