Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Czego pracownicy oczekują od liderów?

· · 3 min
Czego pracownicy oczekują od liderów?

W dzisiejszym zmiennym i wymagającym środowisku pracy liderzy odgrywają istotną rolę w tworzeniu atmosfery zaufania, zaangażowania i efektywności w zespole. Oczekiwania pracowników wobec swoich liderów są zróżnicowane, ale istnieje kilka fundamentalnych cech, które mogą przyczynić się do budowania silnych relacji w miejscu pracy.

Wiele mówi się o oczekiwaniach przywódców względem swoich pracowników. Dużo mniej natomiast o tym, co pracownicy oczekują od swoich liderów. To właśnie liderzy pełnią funkcję katalizatora nowych możliwości dla pracowników, przyczyniając się do budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych oczekiwań pracowników wobec swoich przywódców wraz z sugestiami, czyli jak je spełnić.

Odpowiednia komunikacja z zespołem

Pracownicy pragną pracować w miejscu, gdzie wiedzą, dokąd zmierza firma. Dlatego liderzy powinni jasno komunikować wizję i cele organizacji, wyjaśniając ich znaczenie oraz wpływ na rozwój firmy oraz udział każdego pracownika w ich realizacji. Klarowność wizji pozwala pracownikom lepiej zrozumieć, jak ich praca przyczynia się do sukcesu organizacji. Warto również wykorzystać różnorodne narzędzia komunikacji, takie jak prezentacje, spotkania zespołowe czy nawet wideokonferencje, aby zapewnić spójność w przekazie i zrozumienie wizji przez cały zespół.

Empatia i zrozumienie

Pracownicy oczekują, że ich liderzy będą empatyczni oraz zrozumieją ich potrzeby i wyzwania, z którymi się zmagają. To nie tylko kwestia wysłuchania pracowników, ale również próba zrozumienia ich perspektywy i doświadczeń. Liderzy powinni być gotowi do otwartej i szczerej rozmowy, tworząc atmosferę zaufania, w której pracownicy czują się komfortowo, dzieląc się swoimi myślami i obawami. Ważne jest również, aby liderzy okazywali zainteresowanie życiem prywatnym pracowników i starali się uwzględniać ich potrzeby i ograniczenia w ramach pracy, co buduje więź i wzmacnia zaangażowanie zespołu.

Otwartość i transparentność

Pracownicy doceniają liderów, którzy są otwarci i transparentni w swoich działaniach. Oznacza to, że liderzy powinni dzielić się informacjami na temat stanu firmy, celów, strategii i decyzji podejmowanych na różnych poziomach organizacji. Wiedza o tym, co dzieje się w firmie, daje pracownikom poczucie zaangażowania i przynależności, co z kolei przekłada się na ich większą motywację i zaangażowanie w pracę. Regularne spotkania zespołowe, raporty okresowe czy nawet otwarte dyskusje na temat aktualnych wyzwań mogą sprzyjać budowaniu kultury otwartości i zaufania w miejscu pracy.

Uznanie i docenienie

Liderzy powinni regularnie wyrażać uznanie oraz doceniać wysiłek i zaangażowanie pracowników. To nie tylko kwestia nagród czy bonusów - czasami wystarczy proste podziękowanie za dobrze wykonaną pracę, publiczne wyróżnienie podczas spotkania zespołu lub po prostu okazanie zainteresowania i zrozumienia wobec wysiłków pracownika. Docenienie pracy wzmacnia motywację i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, a także buduje atmosferę wdzięczności i wzajemnego szacunku w zespole.

Inspiracja i motywacja

Liderzy powinni być przykładem dla swojego zespołu, wyznaczać ambitne cele i dążyć do ich realizacji. Inspiracja to nie tylko mówienie o wielkich celach, ale to również pokazywanie drogi do ich osiągnięcia, wspieranie pracowników w przezwyciężaniu trudności i celebracja wspólnych sukcesów. Liderzy mogą również inspirować swoich pracowników poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami, sukcesami i porażkami, co buduje więź i wzmacnia zaufanie w zespole.

Dostępność i otwartość na feedback

Przywódcy powinni być dostępni dla pracowników, gotowi wysłuchać ich opinii, sugestii oraz problemów. Otwartość na feedback pozwala na ciągłe doskonalenie zarówno pracy zespołu, jak i relacji między liderami a pracownikami. Ważne jest również, aby liderzy umieli przyjmować konstruktywną krytykę i reagować na nią w sposób konstruktywny, co buduje zaufanie i szacunek w zespole.

Zapewnienie balansu między pracą a życiem prywatnym

Obecnie pracownicy coraz bardziej doceniają równowagę między pracą a życiem prywatnym. Możliwość pracy zdalnej oraz wsparcie w zakresie utrzymania równowagi między życiem zawodowym a osobistym to kolejne ważne dla pracowników aspekty. Dbając o dobro pracowników poza miejscem pracy, liderzy budują lojalność, zaangażowanie i satysfakcję w zespole.

Budowanie pozytywnych relacji między liderami a pracownikami to kluczowy element skutecznego zarządzania zespołem. Liderzy, którzy rozumieją i spełniają oczekiwania swoich pracowników, tworzą atmosferę zaufania, zaangażowania i współpracy. Dlatego warto inwestować w rozwój umiejętności przywódczych, aby skutecznie reprezentować interesy zespołu oraz inspirować do osiągania wspólnych celów.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie są kluczowe cechy, które sprawiają, że lider jest autentyczną inspiracją dla swojej firmy?

Jakie kroki należy podjąć, aby nie tylko zarządzać firmą, ale także tworzyć kulturę organizacyjną, która promuje zaangażowanie pracowników i wspiera ich inicjatywy?

ICAN Neuroleadership Academy™ to program rozwoju dla doświadczonych liderów na najwyższych stanowiskach, które wychodzi poza tradycyjne podejście do zarządzania. Łączy wiedzę o funkcjonowaniu mózgu z najnowszymi badaniami nad skutecznym przywództwem.

Jednym z kluczowych elementów tego programu jest budowanie świadomości siebie jako lidera. Dlaczego jest to tak istotne? To, jak liderzy postrzegają samych siebie, wpływa na sposób, w jaki postrzegają ich współpracownicy, a także na ogólną kulturę firmy. Kiedy przywódca jest świadomy swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju, może bardziej świadomie kształtować relacje w firmie oraz skutecznie komunikować się z zespołem.