Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

5 najważniejszych trendów cyfrowej transformacji według polskich firm [BADANIA]

· · 2 min
5 najważniejszych trendów cyfrowej transformacji według polskich firm [BADANIA]

Dwie trzecie dużych polskich firm deklaruje, że cyfryzacja przyczyniła się do wzrostu ich przychodów, lecz jednocześnie wiąże się ona z poważnymi wyzwaniami. To jeden z wniosków przeprowadzonego na zlecenie Orange Polska badania, które skupiało się na szansach i barierach, jakie rodzi cyfrowa transformacja. Obejmowały one m.in. wsparcie sprzedaży, outsourcing IT i komunikację wewnętrzną.

Badania zrealizował ICAN Research&Diagnostics, jednostka badawcza ICAN Institute, który wydaje „Harvard Business Review Polska”. Obejmowały one 11 jakościowych wywiadów eksperckich i 400 ilościowych wywiadów z właścicielami firm, prezesami, członkami zarządów oraz szefami IT. Respondenci reprezentowali duże przedsiębiorstwa i korporacje z różnych sektorów gospodarki.

Na podstawie badania zidentyfikowaliśmy pięć obszarów, w których duże polskie przedsiębiorstwa zamierzają rozwijać swoje strategie cyfryzacji. To właśnie w nich technologia odgrywa najważniejszą rolę i inicjuje zmiany w strategii oraz kulturze organizacyjnej firm – mówi Mariusz Smoliński, dyrektor ICAN Research&Diagnostics.

Najważniejsze wnioski z raportu badawczego zostały podzielone na pięć obszarów.

1. Wsparcie sprzedaży

Wsparcie sprzedaży to bez wątpienia bardzo istotny kierunek w informatyzacji biznesu i to właśnie w nim polskie firmy planują największe wydatki. Dotyczy to nie tylko wdrażania systemów wspierających pracę handlowców, ale także narzędzi zwiększających efektywność działań marketingowych. Co ciekawe, najlepsze organizacje przypominają uznanych mistrzów kuchni, strzegących receptur swoich dań. Dla nich wybór konkretnych technologii, sposoby ich integracji i procedury związane z ich codziennym wykorzystaniem są cennym i chronionym know‑how.

2. Dostęp do danych

Dla rodzimych firm pojęcie data driven nie jest już obce i większość respondentów wskazuje dane jako bezcenne źródło budowania przewagi konkurencyjnej. Wciąż jednak wyzwaniem jest wybór właściwych danych, ich gromadzenie i przewarzanie. Bardzo ciekawym kierunkiem wskazywanym przez badanych jest w tym kontekście integracja z systemami klientów. W obszarze B2B dostęp do danych partnerów (na przykład stanów magazynowych czy informacji o bieżącej sprzedaży) to nieoceniona wiedza rynkowa. Pozwala to chociażby na testowanie różnych strategii cenowych czy efektywne planowanie produkcji. Podobnie w obszarze B2C – wiedza na temat wyborów konsumenckich czy zachowań internetowych inicjuje i wspiera takie działania jak choćby sprzedaż wielokanałową. Łączenie się z systemami partnerów to dla firm jednak ogromne wyzwanie – zarówno organizacyjne, jak i finansowe.

3. Stabilność systemów

Awarie serwerów, cyberataki, niestabilne łącza… To część wskazywanych przez respondentów wyzwań związanych z szeroko rozumianą stabilnością systemów informatycznych. Firmy dostrzegają swą dużą od nich zależność. Trudno funkcjonować bez działającego CRM‑a, z niedochodzącą pocztą elektroniczną czy awaryjnymi liniami produkcyjnymi. Stabilność systemów staje się równie kluczowa jak stabilność finansowa.

Stabilność systemów informatycznych staje się dla polskich firm równie ważna jak stabilność finansowa.

4. Outsourcing IT

W polskich firmach zapotrzebowanie na nowe systemy i aplikacje stale rośnie, z czym nie idą w parze wystarczające zasoby. Organizacje narzekają na konieczność kolejkowania lub wręcz odkładania dobrych pomysłów. Nie pomagają braki kadrowe w działach IT. W tej sytuacji rośnie znaczenie outsourcingu usług informatycznych. Jak jednak przekonują firmy nie jest to zagadnienie proste. Istotne okazują się kwestie zaufania do dostawcy, bezpieczeństwa i efektywności kosztowej wdrożeń. W wielu organizacjach kwestia wyboru modelu rozwijania systemów IT – z wykorzystaniem zewnętrznych dostawców lub rozwijania kompetencji zasobów wewnętrznych – staje się palącym tematem.

5. Komunikacja wewnętrzna

Jednym z najważniejszych, a cęsto niedocenianych obszarów jest komunikacja wewnętrzna. Z jednej strony pojawiają się w firmach nowe narzędzia i formy komunikacji. Z drugiej, jak pokazują badania ICAN Research&Diagnostics, rośnie znaczenie komunikacji projektowej. Właściwe wykorzystanie narzędzi w tym obszarze wpływa nie tylko na skrócenie czasu realizacji projektów, ale zmniejsza także liczbę godzin nieefektywnie wykorzystanych (np. na spotkania).

Jak pokazują wyniki naszego badania, dobrze zinformatyzowane firmy osiągają lepsze wyniki. Wymaga to jednak wypracowania skutecznego modelu współpracy IT z biznesem. Jak twierdzą przedsiębiorcy, głównymi barierami są: brak kompetencji biznesowych w działach IT i brak czasu w działach biznesowych na angażowanie się w rozwój systemów. Rozwiązanie tych wyzwań upatrują w budowaniu interdyscyplinarnych zespołów projektowych oraz zatrudnianiu analityków biznesowych – podsumowuje Mariusz Smoliński.

ICAN Research&Diagnostics to wydzielona jednostka badawcza ICAN Institute, wydawcy „Harvard Business Review Polska”. Prowadzi badania w segmencie firm, korporacji oraz zamożnych i bogatych Polaków w oparciu o najnowszą wiedzę, ze wsparciem silnej marki i panelem 60 tys. kontaktów do top menedżerów polskich przedsiębiorstw. Więcej informacji na stronie ICANresearch.pl.