Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Dzisiaj strategicznie myślimy o przyszłości 

Powiększ tekst
Udostępnij
Pobierz pdf
Dzisiaj strategicznie myślimy o przyszłości 

By stworzyć skuteczną strategię zrównoważonego rozwoju, firmy powinny ściśle łączyć jej założenia z celami biznesowymi. Przekonuje o tym lider polskiego rynku piwnego, który konsekwentnie realizuje ambitne cele rozwojowe swoje oraz Grupy Asahi, której jest częścią.

Partnerem materiału jest Kompania Piwowarska.

Kompania Piwowarska realizuje cele zrównoważonego rozwoju już od roku 2009, gdy jeszcze była częścią grupy SABMiller. Od tamtego czasu samo pojęcie zrównoważonego rozwoju ewoluowało, a w ślad za tym musiały podążać zmiany w strategii firmy. W ciągu ostatnich lat podejście przedsiębiorstw do zrównoważonego rozwoju uległo sporej zmianie – początkowo skupiały się na interesach społecznych. W wielu przypadkach były one jednak rozumiane zaledwie na poziomie intuicji, co prowadziło do realizacji przez pracowników zadań pozasłużbowych – np. w ramach wolontariatu pracowniczego. Wspieranie działalności szkół, domów dziecka czy różnorodnych fundacji przyniosło wiele dobrego, jednak działania te bywały usystematyzowane w zaledwie niewielkim stopniu.

Kolejne stadium ewolucji pojęcia odpowiedzialności społecznej skupiało się już na zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw. W ramach nowej doktryny firmy zaczęły myśleć o sobie jak o części ekosystemu, którego istotnymi elementami są grupy interesariuszy. Doraźne działania wizerunkowe ustąpiły systematycznemu i holistycznemu podejściu opartemu na współpracy w ramach ekosystemu. Obecne podejście do zrównoważonego rozwoju jest ściśle splecione z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu skuteczność działań, które niegdyś nazwalibyśmy odpowiedzialnymi, zależy od sukcesu biznesowego przedsiębiorstwa.

Myśl globalnie

Pojawianie się kolejnych doktryn, najpierw społecznej odpowiedzialności biznesu, a potem zrównoważonego rozwoju, stawiało przed Kompanią Piwowarską coraz to nowe wyzwania. Firma ta od 2017 roku jest częścią Grupy Asahi, jednak zachowała ciągłość myśli na temat wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju. Obecna strategia firmy nosi tytuł „Nasze zobowiązania 2030” i zakłada działania w czterech kluczowych obszarach, którymi są: Planeta, Ludzie, Portfolio i Profit. Jest to zarazem pierwsza w historii Kompanii Piwowarskiej strategia, która łączy rozwój biznesu z innymi wymiarami działalności firmy, takimi jak ograniczanie śladu środowiskowego czy poszanowanie pracowników i społeczeństwa. Do zmiany strategii przyczyniły się czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Poprzednia nie odpowiadała już w pełni na współczesne wyzwania i wymagania interesariuszy w aspektach otoczenia prawnego, problemów społecznych, a także środowiska naturalnego. Potrzebne było bardziej holistyczne podejście oraz uwzględnienie perspektywy europejskiej – jako że Polska jest jednym z ośmiu krajów skupionych w ramach Grupy Asahi w Europie. Nowa strategia uwzględnia także perspektywę globalną, wyrażoną w Wizji Środowiskowej Grupy Asahi 2050.

Zobowiązania Kompanii Piwowarskiej do roku 2030 zakładają koncentrację na strategicznych priorytetach w zakresie wzrostu gospodarczego, podnoszenia jakości życia oraz dbałości o środowisko. Wspierają one przy tym realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Browary europejskiej części Grupy Asahi uwzględniły w nowej strategii m.in. kluczowe światowe wyzwania wyznaczone przez World Economic Forum w The Global Risks Report 2020. Wśród nich na pierwszym miejscu znalazły się zmiany klimatyczne, a dalej – utrata bioróżnorodności czy ekstremalne zjawiska pogodowe.

Działające w Europie spółki należące do Grupy Asahi zidentyfikowały konkretne cele rozwoju. Wśród nich warto wymienić m.in. planowane osiągnięcie neutralności węglowej browarów do 2030 roku oraz zmotywowanie dostawców i partnerów do ograniczenia emisji CO2 w łańcuchu dostaw o 30% w tym okresie. W ciągu najbliższych 10 lat ilość wody potrzebnej do uwarzenia 1 litra piwa w europejskich browarach ma przy tym spaść poniżej 3 litrów i wynieść średnio 2,75 l na 1 litr gotowego piwa, a wszystkie surowce mają być pozyskiwane w sposób zrównoważony. Do 2030 roku europejska część Asahi planuje korzystać wyłącznie z opakowań wtórnych, które nadają się do ponownego użytku lub pełnego recyklingu i są wykonane głównie z odzyskanych materiałów. W obszarze społecznym ambicją europejskich browarów jest wprowadzanie innowacji w segmencie napojów bezalkoholowych oraz osiągnięcie 20‑procentowego udziału produktów bezalkoholowych w portfolio.

Niektóre z tych celów są już szczegółowo opisane i realizowane, a inne wymagają doprecyzowania w toku szczegółowych analiz. Łączy je jednak umocowanie w holistycznej strategii. Gwarantem realizacji ambitnych planów jest przypisanie liderów do każdego z ośmiu europejskich krajów Grupy Asahi. Utworzono zespoły projektowe na szczeblach krajowym i regionalnym, zajmujące się rozwijaniem i monitorowaniem postępów w realizacji strategii. Od 2021 roku realizacja konkretnych celów zrównoważonego rozwoju zostanie wpisana w zakres obowiązków liderów spółek zależnych.

Działaj lokalnie

Kompania Piwowarska jest dobrze przygotowana do realizacji celów nowej strategii. W ubiegłym roku ugruntowała pozycję lidera w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych – w skali branży piwnej, jak i całego kraju. Zrealizowała większość zamierzeń w trzech sferach: produkty i zdrowie, ludzie i społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Fundamentalne znaczenie miała, podpisana w ubiegłym roku, pierwsza tego typu w Polsce umowa z dostawcą energii z odnawialnych źródeł, na mocy której już w 2021 roku zapotrzebowanie browarów Kompanii Piwowarskiej na energię elektryczną będzie w całości zaspokajane ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu firma zmniejszy ślad węglowy swoich browarów o 66% w porównaniu z rokiem 2019. Już teraz zużywa zaledwie 2,63 l wody na 1 l piwa i aż 49% swojego piwa sprzedaje w opakowaniach wielokrotnego użytku, inicjując programy na rzecz odzyskiwania butelek zwrotnych. W ramach poszerzania portfolio i promowania odpowiedzialnej konsumpcji w 2019 roku wprowadziła kolejne piwa bezalkoholowe, a sprzedaż sztandarowej marki z tego segmentu – Lech Free 0,0% – wzrosła w tym czasie o ponad 100%. Kompania Piwowarska już dziś dba także o bioróżnorodność, wspierając ochronę zagrożonych gatunków. Od lat współpracuje z Białowieskim Parkiem Narodowym na rzecz ochrony populacji żubrów, a w ramach kampanii społecznej marki Żubr już drugi rok z rzędu uświadamia Polakom, jak bardzo naszej pomocy potrzebują również inne zwierzęta, m.in. wilk, ryś, sóweczka.

Angażuj konsumentów

W obszarze społecznym lider branży piwnej angażuje konsumentów w programy odpowiedzialnościowe, jak Sprawdź Promile. W ciągu 5 lat od powstania mobilnej strefy na największych imprezach w Polsce zaangażowano mniej więcej milion osób, blisko 340 tysięcy osób przebadało się alkomatem i przeprowadzono ponad 100 tys. animacji uświadamiających wpływ alkoholu na organizm. Z kolei dzięki kampanii FASOFF, realizowanej z fundacją Dom w Łodzi, aż 4 mln osób miały styczność z komunikatami dotyczącymi szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży. Kompania Piwowarska od lat wspiera także społeczności lokalne. W ostatnim roku przekazała 1 mln zł na projekt związany z rozwojem polskich miast – Lechstarter – a w działania wolontaryjne zaangażowała w tym czasie ponad 60% pracowników.

Działanie zgodne ze strategią „Nasze zobowiązania 2030” przynosi wymierne efekty, dając przykład innym firmom, że prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest jedyną drogą dla organizacji, które poważnie myślą o przyszłości.

Przeczytaj pozostałe artykuły z raportu»

Egzamin dojrzałości z odpowiedzialności  

Joanna Koprowska PL

Gdy firmy działające odpowiedzialnie realizowały długoterminowe strategie CSR, starając się uporać ze skutkami zmian klimatycznych, pojawiło się nowe wyzwanie – walka z pandemią COVID-19. Oba kryzysy – klimatyczny i koronawirusowy – są ważnym sprawdzianem dla biznesu.

Pandemia a strategie CSR 

Marzena Strzelczak PL

Jeszcze nie wiemy, czy pandemia będzie wzmacniała trendy zrównoważonego rozwoju biznesu. Zaangażowanie na rzecz wspierania innych, poczucie wspólnoty oraz refleksje dotyczące nadmiernego konsumpcjonizmu powoli zastępuje nowa (niepewna) rzeczywistość.

Wartości to fundament silnego biznesu 

Rok 2020 z całą pewnością możemy nazwać przełomowym. Zarówno w obszarze gospodarczo-ekonomicznym, jak i w społecznym. Żyjemy w czasach zmian, a zarazem dużej niepewności. Nikt z nas nie wie, jak będzie wyglądał świat i gospodarka za kilka lat czy też za kilka miesięcy.

Nowe technologie - narzędzie do walki z cyfrowym wykluczeniem 

Dzięki dynamicznemu rozwijaniu technologii telekomunikacyjnych Huawei bierze aktywny udział w walce o likwidację nierówności i włączenie wszystkich w cyfrowy świat. Firma wspiera zarówno cele zrównoważonego rozwoju określone przez ONZ, jak i autorskie projekty na rzecz walki z wykluczeniem, takie jak skupiona na integracji cyfrowej inicjatywa TECH4ALL.

Wybrane dla Ciebie

MyICAN Twoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy