Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Zwinne metodyki pracy w zespole finansów

· · 2 min
Zwinne metodyki pracy w zespole finansów

Każdy dyrektor finansowy, który chce skutecznie kierować zespołem finansowym, musi być pewny, że jego zespół jest świadomy swojej zmieniającej się roli. Przetwarzanie danych staje się coraz bardziej zautomatyzowane, a transformacja cyfrowa jest stałym procesem w firmie.

Rolą zespołu finansowego jest rozwój pozycji firmy, a rolą dyrektora finansowego jest upewnienie się, że patrzy poza tradycyjne granice funkcji finansowej i wywiera wpływ, który popycha firmę do przodu. Dzięki połączeniu analityki, cyfryzacji i odpowiednim osobistym umiejętnościom dyrektor finansowy i jego zespół będą w stanie to urzeczywistnić. To duże wyzwanie, między innymi dlatego, że dyrektor finansowy musi skupić się bardziej na ludziach niż liczbach.

Podczas spotkania Klubu CFO, które odbyło się w marcu 2022 roku, rozmawialiśmy o tym, jak stawić czoła temu wyzwaniu. Podczas pierwszej części spotkania Beata Kępowicz, Chief Financial Officer w firmie CMS, przedstawiła wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się CFO, który chce dokonać transformacji zespołu finansów. Są to między innymi: zmiana kultury organizacji i przyzwyczajeń, brak lub nieumocowany zespół wdrażający zmianę, brak zaangażowania liderów – również współpraca z zarządem, brak doświadczenia w nowym trybie pracy, niezrozumienie ze strony biznesu – w zakresie decyzji biznesowych oraz wyzwań w skalowaniu nowych KPI. Przedstawiła również ciekawą koncepcję 6D określającą etapy transformacji zespołu finansów.

O tym, jak wdrożyć metodyki zwinne w zespole finansów, opowiedział Sławomir Kozioł, Global Business Agility Consulting & Training Practice Lead w Adaptovate. Wdrożenie agile wymaga dwóch fundamentalnych zmian: wprowadzenia zwinnego modelu organizacji oraz rozwoju nowych umiejętności menedżera i członków zespołu. To duża zmiana, ale przyjęcie zwinnego sposobu myślenia i organizacji pracy przynosi szereg korzyści, takich jak: szybsze wykrywanie potencjalnych problemów, dostarczanie kluczowych danych na bieżąco, mniej przekazywania i duplikacji zadań oraz szybsze podejmowanie decyzji.

Podczas spotkania odbyła się też debata, podczas której zaproszeni goście: Dagmara Wojnar, Partner Associate, Szef Zespołu CFO Advisory, KPMG w Polsce, Danuta Wosik, Dyrektor Finansowy, Procter & Gamble oraz Sławomir Kozioł, Global Business Agility Consulting & Training Practice Lead, Adaptovate podzielili się swoim doświadczeniem w efektywnej transformacji zespołu finansów.

Aby transformacja zespołu finansowego była udana, wymaga lidera, który nie tylko dobrze przeprowadzi zespół przez cały proces, ale najpierw sam dobrze się do tego przygotuje. Istotne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy w planowane zmiany, rozwój nowego sposobu myślenia, nowych kompetencji. Koncepcja agile może w tym bardzo pomóc. Jednak nie trzeba jej wdrażać od razu w całej organizacji lub zespole. Czasem warto zacząć od pojedynczych projektów realizowanych zgodnie z tą koncepcją. To pozwoli na zrozumienie, jak wiele korzyści może przynieść to rozwiązanie i wprowadzić zespół finansów na wyższy poziom zarządzania finansami oraz aktywnego udziału w rozwoju firmy.