Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Teorie managementu – co warto wiedzieć na ich temat?

· · 2 min
Teorie managementu – co warto wiedzieć na ich temat?

Teorie managementu – co warto wiedzieć na ich temat?

Teorie managementu są oparte na różnych postawach, filozofiach i koncepcjach dotyczących skutecznego zarządzania przedsiębiorstwami lub zasobami ludzkimi. Warto poznać bliżej te strategie, ponieważ każda z nich stanowi źródło cennych informacji na temat wielu aspektów kierowania firmą, zespołem, czy projektem, tym bardziej że są one nieustannie rozwijane oraz modyfikowane, a przez to dostosowywane do zmieniających się warunków biznesowych. Jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania jest lean management, który został ukształtowany w oparciu o zasady Toyota Production System (TPS).

Co to jest lean management?

Lean management („szczupłe zarządzanie”), zwyczajowo określany po prostu jako lean, to podejście do kierowania, które skupia się na maksymalizowaniu wartości dla klienta przy jednoczesnym minimalizowaniu marnotrawstwa zasobów oraz świadomej rezygnacji z wykonywania bezwartościowych działań. Głównym celem tego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem jest elastyczność, zwiększenie efektywności realizowanych procesów i eliminowanie czynności nieprzynoszących korzyści, a za fundament uznaje się ciągłe udoskonalanie organizacji (na przykład poprzez uczestnictwo pracowników niższego i wyższego szczebla w szkoleniach oraz kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe).

Wyróżnia się pięć podstawowych reguł, na których opiera się lean management:

1.      zidentyfikowanie wartości z punktu widzenia klienta (pozwala to na wyeliminowanie elementów, które są bezwartościowe dla końcowego produktu lub usługi),

2.      mapowanie strumienia wartości (monitorowanie przepływu pracy w firmie),

3.      tworzenie ciągłego przepływu wartości (wytwarzanie produktu lub świadczenie usług w sposób płynny, a więc bez przerw, czy przestojów),

4.      wdrożenie systemu ssącego w miejsce tradycyjnego systemu pchającego,

5.      nieustanne doskonalenie wszystkich procesów w organizacji (jap. kaizen).

Jakie są narzędzia lean management?

Narzędzia najczęściej wykorzystywane w ramach lean managementu, pozwalające w praktyce zastosować wymienione wyżej zasady, to:

·        Kanban – metoda sterowania zadaniami produkcyjnymi wykorzystująca specjalne tabliczki lub karty do przesyłania informacji o potrzebie wytworzenia konkretnego produktu,

·        5S – metodologia składająca się z elementów takich jak: sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja oraz samodyscyplina,

·        six sigma – stała kontrola procesów w celu identyfikacji i likwidacji ewentualnych błędów,

·        TPM – kompleksowe zarządzanie produktywnością maszyn (ich dostępnością oraz sprawnością techniczną),

·        SMED – narzędzie stosowane w celu skrócenia czasu przezbrojenia maszyn używanych na halach produkcyjnych,

·        Just in Time (JiT) – technika ukierunkowana na dostarczanie wszystkich niezbędnych elementów w wyznaczonym terminie oraz w określonej ilości.

Ile zarabia lean manager?

Zarobki uzyskiwane przez lean manufacturing managera zależą od doświadczenia, stażu pracy, wykształcenia, umiejętności, wielkości firmy i jej kapitału oraz regionu zatrudnienia. Zazwyczaj miesięczne wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5 000 do nawet 11 000 złotych brutto (tak duża rozpiętość wynika z tego, że oczywiście specjalista otrzyma niższą pensję niż kierownik, a więc bierze się pod uwagę również poziom stanowiska). Widać jednak, że kariera w tym obszarze zapewnia zadowalające zarobki oraz daje możliwość rozwoju, która wiąże się z uzyskiwaniem odpowiednio wyższej pensji.

Mocne strony typowe dla lean management – podsumowanie

Za zalety lean managementu uznaje się między innymi: redukcję kosztów związanych z prowadzoną działalnością, inteligentniejsze procesy, przyspieszenie pracy, poprawę kluczowych wskaźników efektywności, optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów, zmniejszenie zapasów, wyższą jakość wytwarzanych produktów i oferowanych usług, lepszą wydajność, skrócenie czasu realizacji projektów, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w branży, elastyczność w dostosowywaniu się do zmian dotyczących preferencji konsumentów, zdobywanie przez zatrudnionych nowych umiejętności, ocieplenie wizerunku firmy oraz zwiększenie poziomu satysfakcji odczuwanej przez klientów wynikające z trafnego zaspokajania ich rzeczywistych potrzeb.

Polecane artykuły