Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Technologie w biurze przyszłości

· · 11 min
Technologie w biurze przyszłości

Nowe rozwiązania w firmach wychodzą naprzeciw trendom demograficznym. Pomagają budować nowoczesne środowiska pracy, stymulujące kreatywność i produktywność.

Współczesne firmy ulegają silnym przeobrażeniom nie tylko ze względu na trendy makro- i mikroekonomiczne, ale także w wyniku pewnych zmian o wymiarze technologicznym, społecznym i demograficznym. Chodzi o tzw. megatrendy, które wyznaczą kształt najbliższej przyszłości na całym świecie. Technologia dla biznesu coraz częściej wychodzi im naprzeciw, przeobrażając miejsca pracy.

Pierwszy z megatrendów to szybka urbanizacja i migracje z obszarów wiejskich do metropolii. W 2025 roku w miastach będzie mieszkać 5 miliardów ludzi, z czego 2,5 miliarda – w Azji. Do 2025 roku w wyniku urbanizacji gospodarkę światową zasili dodatkowe 1,8 miliarda konsumentów, z czego 95% – na rynkach rozwijających się. Przewiduje się, że konsumenci na tych rynkach będą w 2025 roku wydawać 30 bilionów USD (wzrost z 12 bilionów w 2010 roku). Urbanizacja nie tylko stymuluje rozwój ekonomiczny, lecz także zmienia sposób nabywania i użytkowania produktów i usług.

Drugi z megatrendów to przemiany demograficzne. Ludzie żyją dłużej i mają mniej dzieci – społeczeństwo się starzeje. W 2060 roku będzie o 3 miliardy więcej osób po trzydziestce niż obecnie. A do 2030 roku dwukrotnie zwiększy się liczba osób po 65. roku życia – będzie ich niemal 1 miliard. Prowadzi to do starzenia się pracowników i obciąża gospodarkę oraz budżety państw. We Włoszech w 2050 roku będzie więcej osób na emeryturze niż czynnych zawodowo. Jednak starzejąca się populacja stwarza także duże możliwości rynkowe. Tak zwani klienci srebrni mają większą siłę nabywczą niż młodzi i mogą być w przyszłości dla firm segmentem o dużym potencjale.

Trzeci megatrend to hiperglobalizacja. Zjawisko to polega na coraz większej liczbie wzajemnych połączeń i powiązań w skali globalnej. Prowadzi to do rozwoju platform i ekosystemów cyfrowych. Nowe firmy mogą się rozwijać w niespotykanym tempie i konkurować na scenie globalnej z międzynarodowymi korporacjami o ustalonej pozycji. Najważniejszym skutkiem tego trendu jest fakt, że gwałtowne zmiany i zaburzenia stały się normą, czymś, co przydarza się wszędzie i wszystkim. W 2025 roku ponad 50% firm z listy Fortune 500 będzie mieć siedziby na rynkach rozwijających się. W 1980 roku przeciętny staż korporacji S&P 500 wynosił 35 lat – dzisiaj 18.

Czwarty megatrend ma wymiar stricte technologiczny, to szybszy proces tworzenia innowacji. W obliczu bombardujących nas zewsząd, coraz szybszych, tańszych i potężniejszych technologii łatwo zapomnieć, że tak szybkie tempo przemian technologicznych wynika z faktu, że trajektoria rozwoju technologii cyfrowych ma zazwyczaj charakter wykładniczy, a nie liniowy. Za 10 lat smartfony będą nie 10, a miliard razy potężniejsze. Dzisiaj używamy tabletów o mocy obliczeniowej większej od najpotężniejszego superkomputera lat osiemdziesiątych (Cray 2). Dlatego też obecne szybkie tempo zmian będzie rosnąć jeszcze dynamiczniej.

Zmiany społeczne a przedsiębiorstwa

Jaki wpływ mają te megatrendy na technologie tworzone dla przedsiębiorstw? Poszczególne produkty czy rozwiązania planowane są strategicznie, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby klientów. Producenci z branży IT muszą nieustannie identyfikować te technologie, które w przyszłości staną się podstawą nowych produktów czy rozwiązań. Muszą starać się utrzymywać rolę lidera innowacyjności. Muszą wiedzieć, co się dzieje w otaczającym nas świecie, i potrafić wykorzystać tę wiedzę, aby pomóc klientom dobrze przygotować się na przyszłość.

W tym kontekście można wskazać na cztery kluczowe kierunki, które w najbliższej przyszłości będą bardzo zyskiwały na znaczeniu. Pierwszy z nich to transformacja 3D. Technologie druku 3D już teraz przyspieszają zacieranie się granic między światem fizycznym a cyfrowym, czego przejawem jest możliwość błyskawicznego tworzenia prototypów i dostosowywania produktów na masową skalę. Pomysły można szybciej przetestować i efektywniej wprowadzić w życie. Drugi z kierunków to tzw. środowiska immersyjne, a więc poszerzona rzeczywistość i wirtualna rzeczywistość. Chodzi o takie interfejsy, które pozwalają komunikować się z urządzeniem komputerowym przez całkowite zanurzenie w wirtualnym świecie, spojrzeć na rozmaite zagadnienia projektowe z perspektywy, która dotąd była nieosiągalna. Kolejny kierunek to hipermobilność. Mamy coraz większy wybór, jeśli chodzi o miejsce pracy i miejsce zamieszkania. Dzisiaj zupełnie oczywiste jest, że lecąc samolotem, możemy pozostawać w kontakcie z rodziną, przyjaciółmi lub współpracownikami. Ostatnim z najważniejszych trendów w rozwoju nowych technologii jest tzw. Internet rzeczy (IoT). Rozwiązanie to pozwala łączyć przedmioty, samochody czy czujniki w sieć i wysyłać informację o ich położeniu i stanie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można optymalizować proces produkcyjny, procesy logistyczne czy choćby zakupy w sklepie.

Zmiana stylu pracy często wymusza konieczność szybkiej modernizacji współczesnych miejsc pracy. Dzisiaj już 70% biur w USA ma plan otwarty. Biura stają się także bardziej mobilne.

W obliczu wzrostu znaczenia tych technologii projektowanie rozwiązań skoncentrowanych na użytkowniku w miejscu pracy wymaga bliskiej współpracy poszczególnych działów firmy z pionem informatycznym. Droga do zaspokojenia potrzeb użytkownika rozwiązań technologicznych wymaga dobrego poznania jego oczekiwań.

Nasz model segmentacji klientów, który stanowi podstawę naszej strategii ofertowej i innowacyjności, składa się z trzech filarów.

Pierwszy z nich określa, kim jest odbiorca naszych usług. Potrzeby dyrekcji i profesjonalistów mobilnych będą inne od potrzeb pracowników szeregowych. Opracowując model segmentacji, wzięliśmy pod uwagę sytuacje, w których wiele osób może używać tego samego urządzenia. Przykładem może być laboratorium produkcyjne, gdzie wprowadza się informacje do wspólnego komputera, albo wózek ze sprzętem medycznym, gdzie wiele osób korzysta z tych samych przenośnych urządzeń. Drugi filar wskazuje, gdzie pracują użytkownicy: od wydzielonych boksów po przestrzenie wspólne, takie jak: sale konferencyjne, punkty kontaktu lub obszary nieprzydzielone poszczególnym osobom; a także model mobilny, w którym praca może być realizowana w drodze albo u klienta. Trzeci filar określa, co robią użytkownicy: może to być konkretny scenariusz zastosowań albo zadanie.

Próbując poznać naszych odbiorców, musimy zastanowić się, kim są ludzie pracujący we współczesnych biurach. W tym kontekście podkreślenia wymaga fakt, że wśród pracowników rośnie i będzie rósł odsetek milenialsów. W 2015 roku milenialsi wyprzedzili „pokolenie X”, jako największy segment pracowników. Obecnie stanowią około ⅓ personelu, a do 2020 roku będzie to około 45% wszystkich pracowników. Milenialsi oczekują od urządzeń biznesowych nie tylko wysokiej wydajności, lecz także stylowego wzornictwa (78% milenialsów twierdzi, że wzornictwo ma bardzo duże znaczenie przy wyborze komputera).

Zmianom demograficznym wśród pracowników towarzyszy ewolucja stylu pracy – obecnie 94% pracowników przyznaje, że współpraca ma kluczowe znaczenie, i około 40% czasu poświęca na telekonferencje (co daje ponad 700 godzin rocznie). Nadal jednak wiele trzeba usprawnić. Obecnie traci się około 12 minut na uruchomienie wirtualnego spotkania, a po jego rozpoczęciu 65% uczestników ma problem ze słabą jakością dźwięku.

Zmiana stylu pracy często wymusza konieczność szybkiej modernizacji współczesnych miejsc pracy. Dzisiaj już 70% biur w USA ma plan otwarty. Biura stają się także bardziej mobilne – 62% osób pracuje z więcej niż jednego miejsca. Coraz częściej biurka nie są przypisane do konkretnych pracowników (hot desks). Korzystający z nich pracownicy mogą usiąść przy dowolnym stanowisku open space’u.

Wzrost liczby modułowych i elastycznych zespołów projektowych wymaga organizowania improwizowanych (niezaplanowanych) spotkań i współpracy. To z kolei prowadzi do pewnego szczególnie interesującego aspektu ewolucji miejsc pracy, który zasługuje na dodatkową uwagę: wzrostu liczby małych punktów konferencyjnych (huddle space) w biurach. „Huddle space” to niewielki, dobrze skomunikowany punkt (lub pokój) szybkich narad, wyposażony w monitor z dołączonym mikrofonem, system telekonferencji oraz z miejscem pośrodku na nie więcej niż cztery fotele, służący do niezaplanowanych, improwizowanych narad. Taki punkt lub pokój można wykorzystać do prowadzenia prezentacji dla jednej osoby lub małej grupy osób w spokojnym, odizolowanym miejscu. Doskonale nadaje się także do organizowania spotkań, sesji burzy mózgów oraz prezentacji dla grup 2–4 pracowników. Punkty konferencyjne zapewniają pracownikom i przedsiębiorstwu swobodę wyboru formy i miejsca współpracy.

Obecne „plany architektoniczne biur coraz częściej uwzględniają pokoje narad” (infocomm). To wiąże się z koniecznością zamontowania w nich odpowiedniej infrastruktury telekonferencyjnej. Biorąc pod uwagę omówione wcześniej tendencje, nie jest to ewolucja zaskakująca. Nowocześni pracownicy, zwłaszcza milenialsi, oczekują możliwości współpracy w dowolnym miejscu i czasie; trendy planistyczne uwzględniają otwarte, elastyczne przestrzenie; jest więcej pracowników zdalnych i mobilnych; ogromne zapotrzebowanie na wideokonferencje i konferencje WWW.

Podsumowując, we współczesnych biurach coraz częściej powstają elastyczne stanowiska pracy sprzyjające indywidualnej produktywności, nieformalne miejsca spotkań do wspólnej pracy, zintegrowane przestrzenie wspólne służące socjalizacji i wypoczynkowi, interaktywne sale konferencyjne do organizacji zebrań i współpracy oraz dzielnice, czyli podział przestrzeni sprzyjający budowaniu więzi społecznych w zespołach. Rozwiązania technologiczne, ułatwiając pracę, muszą podążać za tymi zmianami.

Rozwiązania dla biura

Jakie to rozwiązania? Można je podzielić na pięć grup. W pierwszej znajdą się technologie sprawiające, że nowoczesne stanowisko pracy jest funkcjonalne i estetyczne. W drugiej – rozwiązania gwarantujące elastyczność miejsca pracy. W trzeciej – systemy ułatwiające pracę zespołową. W czwartej – urządzenia do pracy poza biurem, a w piątej – rozwiązania zapewniające serwis i monitorowanie bezpieczeństwa.

Rozwiązania z pierwszej grupy, a więc zapewniające komfort na stanowisku pracy, są dla pracowników niezwykle ważne. W 57% firm pracownicy zaangażowani są w wybór komputerów osobistych. Zależy im na rozwiązaniach zajmujących jak najmniej przestrzeni na biurku, estetycznych, z dodatkowymi funkcjami, takimi jak na przykład bezprzewodowe ładowanie urządzeń mobilnych, łatwe podłączanie do monitorów. W ofercie HP takie wymagania spełnia na przykład cienki i lekki laptop HP EliteBook x360 w połączeniu z monitorami linii HP Elite Display.

Użytkownicy przytaczają wiele scenariuszy, w których od powyższych rozwiązań lepiej sprawdzają się systemy All In One, czyli komputery stacjonarne, w których jednostka centralna montowana jest w jednej obudowie z monitorem. Rozwiązania tego typu stosowane są na przykład we wspólnych lub otwartych pomieszczeniach biurowych, w gabinetach dyrekcji, w recepcji. W każdym z tych miejsc gwarantują utrzymanie nowoczesnego i uporządkowanego wyglądu biura, a jednocześnie pozwalają na ustawianie różnych opcji urządzenia. W odpowiedzi na te wnioski powstają cieńsze komputery wielofunkcyjne o smuklejszym, bardziej eleganckim i stylowym wyglądzie.

W elastycznym środowisku pracy dużym atutem jest możliwość podłączenia urządzenia mobilnego czy laptopa do wielu monitorów jednocześnie, co może zwiększyć produktywność nawet o 35%.

Dodatkowo, ponieważ jednym z najczęściej używanych obecnie urządzeń jest smartfon, wymaga on częstego ładowania. Ładowarki bezprzewodowe do komputerów wielofunkcyjnych umożliwiają wygodne ładowanie urządzeń mobilnych bez potrzeby podłączania kabli. Wystarczy położyć telefon na stopce, na której stoi urządzenie All In One.

Jeśli chodzi o rozwiązania z drugiej grupy, a więc te zapewniające elastyczne stanowisko pracy, warto wyróżnić te, które pozwalają przenosić rozpoczętą pracę z urządzenia mobilnego na duży ekran przy biurku, bez konieczności zapisywania, synchronizowania czy restartowania, a następnie z powrotem na urządzenie mobilne. Ponieważ biura stają się otwarte, pracownicy mogą w ciągu dnia pracować w wielu różnych miejscach tej samej przestrzeni biurowej. Bezprzydziałowe biurka i stacje dokujące pozwalają każdemu wybrać dogodne miejsce pracy. Smartfon w połączeniu ze stacją dokującą umożliwia właśnie taką pracę.

W elastycznym środowisku pracy dużym atutem jest możliwość podłączenia urządzenia mobilnego czy laptopa do wielu monitorów jednocześnie, co może zwiększyć produktywność nawet o 35%. Stacje dokujące oferowane przez HP umożliwiają podłączenie czterech zewnętrznych monitorów o rozdzielczości 4K. Same jednostki mają pełnowymiarowy port HDMI oraz port USB‑C, który można wykorzystać jako „gościnny” port ekranowy.

Alternatywą dla pracy na wielu ekranach jednocześnie jest korzystanie z jednego, wyjątkowo dużego monitora immersyjnego, czyli takiego, którego ekran jest zakrzywiony, co sprawia, że obrazy otaczają użytkownika. Takie rozwiązanie sprawdza się podczas prowadzenia telekonferencji. Jest więc rozwiązaniem nie tylko zwiększającym elastyczność, ale też ułatwiającym pracę zespołową.

Pierwszy immersyjny, zakrzywiony ekran konferencyjny HP jest wygodnie podłączany jednym kablem USB‑C. Ma wbudowaną, wysuwaną kamerę oraz doskonały system dźwiękowy Bang & Olufsen. Jest wyjątkowo szeroki i ma rozdzielczość 21:9 QHD. Połączenia głosowe i wideo Microsoft Lync można realizować bezpośrednio z klawiatury HP Conferencing. Udostępnia ona specjalne klawisze do łączenia i rozłączania połączeń, zarządzania nimi i ustawiania opcji wideokonferencji.

W coraz popularniejszych niewielkich punktach konferencyjnych, jak również w tradycyjnych salach konferencyjnych, sprawdzają się jeszcze większe ekrany (około 55 cali), umożliwiające bezprzewodowe wyświetlanie treści z urządzeń mobilnych, wyposażone w doskonałej jakości głośniki oraz wygodny system sterowania. Jeśli chodzi o tego rodzaju rozwiązania, HP ma dla przedsiębiorstw wielkoformatowe ekrany HP Elite Slice for Meeting Rooms oraz ofertę HP Conferencing w formie usługi.

HP Elite Slice for Meeting Rooms umożliwia proste i szybkie łączenie się z uczestnikami spotkania za pośrednictwem oprogramowania Intel Unite. Na ekranie w punkcie konferencyjnym zawsze jest widoczny 6‑cyfrowy numer PIN. Wystarczy wprowadzić go w aplikacji Intel Unite na notebooku, aby udostępnić zawartość ekranu innym osobom w pobliżu lub łączącym się zdalnie. Zdalni uczestnicy konferencji są wyraźnie słyszalni dzięki doskonałej jakości dźwięku, którą zapewniają: 360‑stopniowy, immersyjny efekt stereo, technologia audio Bang & Olufsen oraz funkcja wzmacniania HP Audio. Oprogramowanie HP Noise Cancelling usuwa szum tła z sygnału wychodzącego, gdy użytkownik mówi do mikrofonu. HP Elite Slice for Meeting Rooms uzupełnia tę funkcję o nową możliwość – usuwania szumu z sygnału przychodzącego; pozwala to odfiltrować szum tła z wypowiedzi użytkowników łączących się zdalnie z konferencją. Łatwe w obsłudze sterowanie daje użytkownikom intuicyjną kontrolę nad konferencją, pozwalając jednym przyciskiem włączać i wyłączać dźwięk, ustawiać głośność, a także otwierać lub kończyć konferencję.

Monitory wielkoformatowe HP zapewniają parametry wideo niezbędne do wydajnej współpracy. Przy przekątnej 55 cali, rozdzielczości Full HD i 178‑stopniowym kącie widoczności można mieć pewność, że wyświetlane na nich treści będą doskonale widoczne z różnych miejsc.

Jeśli chodzi o technologie z kolejnej grupy, służące do pracy poza biurem, należy wymienić lekkie i cienkie notebooki klasy biznesowej, zapewniające długi czas pracy na baterii i szeroką gamę akcesoriów. Najczęściej można je łączyć z innymi produktami, aby uzyskać rozwiązanie do pracy zdalnej i mobilnej w niemal dowolnych okolicznościach. Jednak większa mobilność wiąże się również z większą podatnością na ataki; dlatego systemy do pracy zdalnej muszą mieć doskonałe rozwiązania zabezpieczające. Nie chodzi przy tym tylko o oprogramowanie zabezpieczające, ale też ekran, który uniemożliwia podglądanie wyświetlanych na nim treści osobom postronnym.

Zjawisko „wizualnego ataku” (visual hacking) wykorzystuje prostą i niewymagającą technicznie metodę pozyskiwania danych poufnych przez podglądanie cudzego ekranu. Hakerzy mogą nawet zrobić zdjęcie lub nagrać film, aby przechwycić widoczne dane. Jest to realne zagrożenie. Jego występowanie potwierdzono eksperymentalnie w ramach badania „Global Visual Hacking Experiment”, przeprowadzonego przez Ponemon Institute, a sponsorowanego przez 3M. W badaniu tym stwierdzono, że 9 na 10 prób przejęcia wrażliwych danych biznesowych metodami czysto wizualnymi zakończyło się powodzeniem. W ramach jednej próby hakerzy byli w stanie wizualnie pozyskać niemal 4 informacje poufne. Nie dziwi zatem, że 61% użytkowników niepokoi się możliwością wizualnej kradzieży danych poufnych.

Aby przeciwdziałać tego rodzaju atakom, firma HP wprowadziła system Sure View, montowany w notebookach HP Elite, który sprawia, że treści wyświetlane na ekranie są widoczne tylko wówczas, gdy siedzi się na wprost.

Serwis i obsługa

Nowoczesne rozwiązania techniczne we współczesnych biurach nie działają jednak odrębnie. Stanowią sieć, system, który wymaga sprawnej obsługi, który ma coraz większy wpływ na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Dlatego w inteligentnych biurach rośnie znaczenie działów informatycznych. W coraz większym stopniu ich zadania koncentrują się na zapewnianiu pracownikom odpowiedniego komfortu poprzez minimalizację przestojów i zakłóceń. Rolą działu IT nie będzie już tylko nadzorowanie infrastruktury informatycznej, ale też współpraca z innymi pionami firmy, z naciskiem położonym na działania proaktywne, zwiększanie możliwości pracowników, zapewnianie obsługi indywidualnej i lepsze bilansowanie ryzyka.

Coraz częściej w tym kontekście będą powstawać odrębne rozwiązania technologiczne pozwalające serwisować infrastrukturę IT i dopasowywać ją do potrzeb użytkowników. Jednym z takich rozwiązań są aplikacje, które rozwiązują powszechnie występujące problemy klientów związane z codzienną pracą w biurze. Aplikacja na smartfony zapewnia bezpieczeństwo komputerów, aktualizacje aplikacji komputerowych w czasie rzeczywistym oraz automatyczną instalację sterowników drukarek dla wszystkich użytkowników komputerów HP. Aplikacja HP WorkWise zawiera funkcje dostępne wyłącznie w notebookach i komputerach biurkowych HP, ustanawiając nowe wyznaczniki wartości dla klienta.

Usługa proaktywnego zarządzania urządzeniami (Proactive Device Management), oferowana przez HP, poprawia komfort pracy użytkowników i działu informatycznego dzięki analizie predykcyjnej. Polega to na automatycznym gromadzeniu danych z urządzeń i rozwiązań wdrożonych w firmie w celu zapewnienia nieprzerwanej produktywności. Analizując zebrane dane w konsolach prezentujących różne już zaistniałe lub potencjalne problemy informatyczne (na przykład niedziałający system kopii zapasowej, awarie dysków twardych, poziom atramentu w drukarce, daty wygaśnięcia pakietów serwisowych, ogólna wydajność urządzeń), personel informatyczny może zadziałać z wyprzedzeniem i zminimalizować przestoje.

Nowoczesne rozwiązania dla przedsiębiorstw oferują także możliwość szybkiej wymiany akcesoriów komputerowych, które uległy uszkodzeniu. Tak działa na przykład usługa HP Tech Café Market – udostępnia wolnostojący automat wydający akcesoria informatyczne. Jeśli użytkownik ma uszkodzone słuchawki, mysz lub inne urządzenie tego typu, może zeskanować swój identyfikator w automacie, wybrać odpowiednie akcesoria i od razu je odebrać. Nie trzeba przechodzić długotrwałego procesu zamawiania urządzenia i oczekiwania na jego dostawę. W ramach inteligentnego biura automat będzie również używać funkcji analizy predykcyjnej i zamawiać niezbędne materiały, aby nie doszło do wyczerpania zapasów.

W kontekście obsługi i serwisu dobrym rozwiązaniem dla klientów korporacyjnych jest skorzystanie z oferty Device as a Service (DaaS – urządzenia jako usługa). To nowy model tworzenia wartości, który pozwala kupować nie tyle konkretne rozwiązanie, co cały cykl jego eksploatacji. Pozwala to klientom na produktywne i rentowne zarządzanie środowiskiem komputerów osobistych, w tym również akcesoriami różnych producentów.

Bezpieczeństwo

Odrębnym i szczególnie ważnym problemem związanym z obsługą urządzeń biurowych są kwestie bezpieczeństwa. Wbudowany w infrastrukturę informatyczną, ale jednocześnie elastyczny, kompleksowy stos mechanizmów bezpieczeństwa pomaga przedsiębiorstwom chronić urządzenia, dane i stosować wiarygodne procedury uwierzytelniające.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo urządzeń, HP wyróżnia się ze względu na technologię HP Sure Start, zapewniającą nieustającą ochronę elementu komputera najbardziej podatnego na ataki – BIOS‑u. Teraz technologia ta udostępnia także możliwość wykrywania ataków podczas uruchamiania komputera i inne opcje.

Coraz częściej jednak takie zabezpieczenia nie wystarczą, bo przestępcom nie tyle chodzi o uszkodzenie systemów komputerowych, co o kradzież danych.

Atakując urządzenia i kradnąc dane uwierzytelniające, cyberprzestępcy usiłują uzyskać dane poufne (majątek intelektualny, tajemnice przemysłowe, dane osobowe pracowników itd.). Kompleksowe zabezpieczenia punktów końcowych muszą obejmować mechanizmy zapobiegające kradzieży i utracie danych, związane z atakami wizualnymi, danymi niezaszyfrowanymi w spoczynku (samoszyfrujące dyski z certyfikatem FIPS), a także niewyczyszczoną przestrzenią dyskową z usuniętymi plikami.

Dane uwierzytelniające są najczęstszym celem ataków, a jednocześnie zasobem umożliwiającym dostęp do infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Dlatego warto stosować mechanizmy uwierzytelniania wieloskładnikowego. Obecne na rynku rozwiązania poprawiają o kilka rzędów wielkości bezpieczeństwo zapewniane przez zwykłe logowanie za pomocą identyfikatora i hasła. Najnowocześniejsze z rozwiązań obsługują ponadto uwierzytelnianie zbliżeniowe oraz alarmy o ingerencji, przesyłając powiadomienia na wybrane smartfony. Bez tego rodzaju zabezpieczeń współczesne, elastyczne, mobilne miejsce pracy nie może się już obejść.

Opracowanie na podstawie materiałów HP