Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Strategie cyfrowe przedsiębiorstw

· · 4 min
Strategie cyfrowe przedsiębiorstw

Biznes przenosi wiele operacji do wirtualnego świata. To trend globalny i wydaje się, że nie ma od niego odwrotu. Wątpliwości może tylko rodzić tempo i zakres digitalizacji przedsiębiorstw – taka jest obiegowa opinia.

Partnerem materiału są OrangeICAN Research.

Technologia cyfrowa – w miarę jak udziały w rynku przejmują e‑firmy i rośnie konkurencja – zmniejsza przychody i zyski tradycyjnie zorganizowanych przedsiębiorstw. W połowie tego roku ICAN Research przeprowadził badanie, którego celem było określenie stopnia cyfryzacji polskich przedsiębiorstw i poznanie strategii digitalizowania biznesu. Łącznie przeprowadzono 276 wywiadów, a połowa badanych (49%) reprezentowała duże firmy i korporacje.

Okazało się, że przedstawiciele przedsiębiorstw nie do końca zgadzają się z obiegowymi opiniami. Co prawda każdy ankietowany sygnalizował, że jego organizacja w jakimś procencie wykorzystuje technologie cyfrowe, jednak co trzecie przedsiębiorstwo (33%) można nazwać analogowym tradycjonalistą, a prawie połowę z nich (47%) uznać za cyfrowych praktyków. Tylko co czwarta firma (26%) spełnia kryteria lidera transformacji w branży.

W przestrzeni gospodarczej funkcjonuje myślenie o transformacji cyfrowej jako o sposobie na poszerzenie kanałów sprzedaży; sposobie na szybszą komunikację z klientami poprzez media społecznościowe albo zastąpieniu człowieka poprzez aplikacje wykonujące powtarzalne czynności, na uruchamianiu stron www - stwierdziła Bożena Leśniewska, wiceprezes zarządu ds. Rynku Biznesowego w Orange Polska. - Ta cienka warstwa cyfrowości nie zmienia biznesu, który nadal pracuje w tradycyjny sposób. Prawdziwa transformacja wiąże się ze zmianą myślenia o biznesie, zmianą modelu biznesowego, kultury organizacyjnej, na powiązaniu ze sobą fizycznych i cyfrowych aktywów za pomocą danych i wytworzeniu w ten sposób nowych wartości. W końcu na zbudowaniu nowego biznesowego ekosystemu, który tworzy sieć współzależnych procesów.

Według połowy badanych cyfrowa transformacja zalicza się w ich przedsiębiorstwach do najważniejszych priorytetów, natomiast 25% firm nie traktuje jej jako istotnego kierunku rozwoju.

Cyfryzacja jest w toku

Strategia wdrażania cyfrowych inicjatyw w badanych firmach zakłada łączenie niemal w równym stopniu własnych kompetencji z zewnętrznym wsparciem (41%) lub też łączenie z większym naciskiem na własne możliwości i zasoby (30%) (zobacz ramkę Strategia wdrażania inicjatyw cyfrowych).

– Pierwszym wyzwaniem, przed jakim stanęliśmy, był brak odpowiednich kompetencji, aby w pełni samodzielnie przeprowadzić tak głęboką zmianę, jaką zaplanowaliśmy – przyznał Marek Niziołek, dyrektor transformacji cyfrowej w Śnieżce. – Uznaliśmy, że w tej sytuacji powinniśmy skorzystać ze wsparcia firmy zewnętrznej. Firma doradcza pomogła nam zaplanować projekt, osadzić w czasie proces transformacji, zminimalizować ryzyko formalne i strukturalne związane z zarządzaniem tak dużym strategicznym projektem. Drugim dużym wyzwaniem była zmiana organizacyjna, bo transformacja cyfrowa wiąże się ze zmianą procesów. Trzeci problem, który musieliśmy rozwiązać, dotyczył prowadzenia bieżącej działalności równocześnie z pracami wdrożeniowymi, a czwarty dotknął IT. Pracownicy tego ostatniego działu musieli zacząć jeszcze bardziej współpracować z liniami biznesowymi, starać się lepiej rozumieć ich potrzeby i specyfikę, a równocześnie zwiększyć poziom kompetencji z obszaru wdrażanych najnowszych technologii, aby sprawnie wspierać proces.

Najlepiej i najpełniej zdigitalizowanymi obszarami są: finanse, obsługa klienta, sprzedaż i marketing, IT oraz operacje, co wcale nie oznacza, że przedsiębiorstwa potrafią w stu procentach pożytkować możliwości, jakie stwarza transformacja. Tylko 10% w pełni wykorzystuje potencjał cyfrowych inicjatyw, a zdecydowana większość potrzebuje na to co najmniej dwóch lat. Co to oznacza w praktyce?

Najprawdopodobniej w ciągu kilku lat ⅔ polskich firm zacznie na dużą skalę korzystać z cyfrowych rozwiązań, aby zmaksymalizować atuty konkurencyjne. Im później dane przedsiębiorstwo wejdzie na ścieżkę cyfrowych zmian, tym trudniej będzie mu nadrobić stracony czas. Problem w tym, że wdrożenia IT nie są tanie. Według badania ICAN Research dla większości firm (73%) finansowanie cyfrowych inicjatyw stanowi duże wyzwanie, co w naturalny sposób spowalnia tempo digitalizowania biznesu.

Zdaniem ankietowanych firm wyzwaniem – oprócz braku środków na takie inwestycje – jest często niejednoznaczność środowiska rynkowego i jego nieprzewidywalność (29%), trudności w wyborze właściwej technologii (16%) oraz rozproszony ośrodek decyzyjny (16%).

Jaką ścieżkę zmian wybierają firmy?

Firmy najczęściej wybieraną częściową restrukturyzację, która polega na inwestowaniu w nowe technologie oraz zrównoważeniu portfolio tradycyjnych i cyfrowych produktów i usług, aby sięgać po nowe źródła wzrostu sprzedaży. Rzadziej się zdarza, aby biznes był w całości przenoszony do wirtualnego świata. Z reguły oba – analogowy i cyfrowy – koegzystują, wspierając się we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży i marketingu, bo właśnie te funkcje przede wszystkim są poddawane zmianom.

Inną strategią są przejęcia i fuzje. Duże przedsiębiorstwa i koncerny łączą się ze start‑upami technologicznymi albo wydzielają z wewnętrznych struktur nowe jednostki. Taki sposób transformacji wymaga sporych środków, ale pozwala nadrobić zaległości pod względem czasu i tempa cyfryzacji, jej skali oraz uzupełnić brakujące kompetencje w tym obszarze.

Jeszcze inną drogą jest przejmowanie lub współpraca z platformami cyfrowymi, które silnie konkurują nawet z gigantami rynkowymi w sprzedaży podobnej oferty.

Zasoby kadrowe

Sukces transformacji zależy oczywiście od jakości kadr. Z badania Orange Insights wynika, że menedżerowie wyższego szczebla częściej niż inni pracownicy stymulują i wspierają zmiany. Natomiast liderzy średniego szczebla częściej je hamują. Firmy powinny przygotować menedżerów do pełnienia funkcji liderów zmian cyfrowych, aby ich kompetencje i zaangażowanie pozwoliły efektywniej działać w nowej rzeczywistości; aby ich wizja i inspirowanie zespołu przyczyniły się do zmiany sposobu myślenia o biznesie wszystkich pracowników.

Niestety, okazuje się, że tylko co czwarta skutecznie rozwija liderów, aby wyposażyć ich w niezbędne kompetencje do kierowania organizacją w środowisku cyfrowym. Najczęściej przedsiębiorstwa idą na skróty, zlecając projekty cyfrowe na zewnątrz. Z badania ICAN Research wynika bowiem, że co trzeci badany (37%) na bieżąco musi sam poszerzać wiedzę i rozwijać umiejętności dotyczące technologii, co trzeci (30%) aktualizuje wiedzę raz na pół roku, a co piąty (21%) raz w roku. Ze względu na to, że ⅔ badanych (66%) jest zainteresowanych wykorzystaniem danych w celu zwiększenia efektywności działania, wyraźnie widać, jak duże są w tej kwestii potrzeby.

Sztuczna inteligencja i cyfryzacja są jednym z filarów naszej strategii biznesowej, dlatego w ciągu ostatnich trzech lat zbudowaliśmy w naszej firmie zespół ekspertów w dziedzinie m.in. nowych technologii, matematyki, ekonometrii czy technik komputerowych – powiedział Tomasz Blicharski, wiceprezes ds. finansowych i rozwoju, odpowiedzialny również za transformację cyfrową oraz IT w firmie Żabka Polska. – Obecnie liczy on już około 70 osób, co stanowi więcej niż 10% pracowników zatrudnionych w centrali, nie wliczając w to ludzi z IT. Zespół analizuje potrzeby klientów, franczyzobiorców oraz całej organizacji i opracowuje dla nich najlepsze rozwiązania technologiczne. Pracujemy nad bardzo różnymi projektami, tworząc nowe możliwości w zakresie komunikacji marketingowej, np. poprzez digital signage, czy bliższej relacji z klientami dzięki aplikacji mobilnej żappka. Tworzymy produkty cyfrowe dopasowane do potrzeb naszej sieci i wykorzystujemy nowe technologie, usprawniając funkcjonowanie sklepów. Celem tych działań jest przede wszystkim przyciągnięcie nowych klientów oraz usprawnienie zakupów tak, aby były komfortowe i szybkie. Z drugiej strony rozwijamy i wdrażamy różnego typu algorytmy uczenia maszynowego oraz sieci neuronowe, aby nasza oferta była atrakcyjniejsza, lepiej dopasowana do potrzeb konsumentów.

Weronika Podhorecka

ICAN Institute

Wybrane dla Ciebie

MyICAN Twoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy