WEBINARIUM

Ecommerce: dziś i jutro

30.06.2020, godz. 10:00

0
X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Ralf Knegtmans: jak rozpoznawać i rekrutować pracowników przyszłości?

Ralf Knegtmans: jak rozpoznawać i rekrutować pracowników przyszłości?

24 września odbyła się w Warszawie trzecia konferencja z cyklu Elite Leadership Program 2018/2019: Agile Talent. Gościem specjalnym był Ralf Knegtmans, ekspert w dziedzinie nowoczesnego przywództwa, HR i rekrutacji talentów. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, co kryje się za enigmatycznym pojęciem agile talent, oraz poznali innowacyjne metody zarządzania zespołami.

Wydarzenie otworzyło wystąpienie Andrzeja Jacaszka DBA, wydawcy „Harvard Business Review Polska”, który opowiedział o przemianach, jakim ulega współczesne środowisko pracy w obliczu postępującej cyfrowej transformacji. Dotyczą one trzech wymiarów: celu pracy, redefinicji pracy i rozwoju ludzkich kompetencji. Co to oznacza w praktyce? Firmy będą odchodzić od modelu skalowalnej wydajności na rzecz tworzenia wartości dla klientów, w związku z czym nastąpi automatyzacja rutynowych czynności. Proces automatyzacji nie dotknie natomiast pracy kreatywnej, związanej z innowacjami, rozwiązywaniem złożonych problemów i umiejętnościami społecznymi. Oznacza to, że firmy będą potrzebować pracowników nowego typu, którzy potrafią szybko reagować i adaptować się. Tacy pracownicy tworzą wartość poprzez aktywności, które nie podlegają automatyzacji i zastąpieniu przez AI, a tym samym mogą być komplementarne do nowych technologii.

Główne wystąpienie tego dnia należało do gościa specjalnego – Ralfa Knegtmansa, który przybliżył zgromadzonym wyzwania, którym obecnie muszą sprostać organizacje. W dzisiejszych czasach przeciętna długość życia przedsiębiorstw szybko maleje – w latach 50. XX wieku wynosiła ona około 45 lat, dzisiaj zaś 10 lat. A w przyszłości będzie wynosić… zaledwie 5 lat! Co w takiej sytuacji powinny zrobić organizacje? Odpowiedzią na to pytanie są zwinne talenty i menedżerowie gotowi na wyzwania przyszłości.

Moja definicja zwinnych talentów skupia się na osobach, które posiadają możliwości i chęć adaptowania się i szybkiego uczenia się z doświadczeń, a następnie wykorzystywania tych lekcji do uwieńczonych sukcesem osiągnięć w zupełnie nowych okolicznościach. Ta umiejętność obejmuje możliwość oduczania się starych sztuczek i nawyków – wyjaśnił Ralf Knegtmans, zaznaczając, że zwinny talent jest świetny w przekładaniu tego, czego się nauczył, na nowe metody i działania.

Następnie podzielił się z uczestnikami konferencji wskazówkami dotyczącymi konstruowania procesów rekrutacyjnych, by móc lepiej przewidywać przyszłe sukcesy kandydatów, a także przedstawił najczęstsze błędy popełnianie podczas zatrudniania nowych osób. W przyszłości, wybierając zwinne talenty, należy przestać skupiać się na aktualnych umiejętnościach kandydatów, a skoncentrować się na ich możliwości rozumienia i rozwiązywania dylematów jutra, przyszłego miesiąca i wielu lat potem – podsumował ekspert.

Dlatego w rekrutacji firmy powinny stosować inne niż do tej pory metody wyboru talentów. Ralf Knegtmans zaleca stosowanie różnorodnych narzędzi rekrutacyjnych, łącznie z testami biegłości w nauce, które skupiają się na przyszłym potencjale kandydata, a nie wyłącznie na dotychczasowych wynikach.

Na scenie wystąpił także Piotr Stohnij, trener ICAN Institute, który mówił o wpływie zmiany pokoleniowej na funkcjonowanie organizacji. Pracownicy młodego pokolenia wymagają innych metod zarządzania i motywacji niż poprzednie generacje. Liczą się dla nich takie wartości, jak szeroko pojęte korzyści z pracy, rozwój osobisty, elastyczność, dobra atmosfera w pracy i wpływ na świat. Niesie to za sobą potrzebę transformacji modelu organizacyjnego w celu stworzenia kultury organizacyjnej, która pogodzi preferencje millennialsów dotyczące stylu pracy z potrzebami starszych pracowników. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się, jak skutecznie stworzyć odpowiednią kulturę do optymalnej współpracy.

Konferencję zakończył inspirujący warsztat dedykowany uczestnikom Elite Leadership Program.

Ralf Knegtmans

Ekspert w dziedzinie nowoczesnego przywództwa, HR i rekrutacji talentów.

Dominika Dubielecka

Copywriter w ICAN Institute, wydawcy "Harvard Business Review Polska".

Wybrane dla Ciebie

MyICANTwoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Dwa tytuły – Biznes i Technologia ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Odblokuj wszystko!

Dwa tytuły – Biznes i Technologia ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Najpopularniejsze tematy