Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Project Manager – opis stanowiska pracy, co robi, kim jest w firmie?

· · 2 min
Project Manager – opis stanowiska pracy, co robi, kim jest w firmie?

Project Manager pełni kluczową rolę w realizacji projektów, łącząc zespół wykonawczy, interesariuszy oraz zarząd. Do obowiązków Project Managera należy zaliczyć planowanie projektów, monitorowanie ich realizacji, kontrolę budżetu oraz zapewnienie płynnej wymiany informacji między poszczególnymi aktorami przedsięwzięcia. To wszystko powinno zostać wykonane z jednoczesną dbałością o standardy jakości. Project Manager zawsze na horyzoncie widzi założone cele, z potencjałem do ich realizacji. Przyjrzyjmy się bliżej tej roli, która u wielu może znajdować się w sferze niejasności, wiąże się natomiast z szerokim zakresem odpowiedzialności.

Określanie celów i planowanie projektu

Project Manager nadzoruje i koordynuje realizację projektu. Jego zakres obowiązków możemy podzielić na kilka obszarów, które wyszczególniają rodzaje zadań Project Managera na różnych etapach realizacji projektu. Pierwszym i zasadniczym punktem rozwoju jest określenie celów, które powinny zostać spełnione. Pozwala to wszelkim interesariuszom odnaleźć się w zakresie projektu, czyli wyznaczyć granicę między obszarem zaangażowania, a tym, który dla realizacji celów jest mniej istotny.  Stworzony w następnej kolejności szczegółowy plan działania otwiera drogę do kolejnego kluczowego etapu, jakim jest podział zadań i optymalizacja dostępnych zasobów. Możemy do nich zaliczyć zarówno pełen zespół projektowy, jak i czas, materiały oraz budżet.

Realizacja i monitorowanie projektu

W trakcie trwania prac nad projektem Project Manager czuwa nad zespołem, zajmuje się monitorowaniem postępów i rozwiązywaniem problemów, a także na bieżąco raportuje status projektu interesariuszom. Nieustannie Project Manager kontroluje i optymalizuje koszty oraz upewnia się, że produkt jest zgodny z określonymi standardami jakości i wymaganiami klienta. Kierownik Projektu dba zatem o każdy aspekt projektu, od planowania, przez realizację, aż po zamknięcie, zapewniając, że wszystkie cele są osiągnięte zgodnie z planem, budżetem i wymaganiami jakościowymi.

Jakimi umiejętnościami powinien dysponować Project Manager?

Umiejętności, które zwiększają efektywność Project Managera, są związane z zarządzaniem sobą, zespołem, czasem i zasobami. Istotną rolę odgrywa komunikatywność, czyli skuteczne przekazywanie informacji oraz utrzymywanie otwartej komunikacji. Planowanie i koordynacja zadań wymagają z kolei rozwiniętych umiejętności organizacyjnych. Potencjalne problemy czy napotkane ryzyko powinny spotkać się z decyzyjnością Project Managera. Do szybkiego podejmowania decyzji na postawie dostępnych danych przydatne są zdolności analityczne. Motywowanie zespołu łączy się z cechą przywództwa, a umiejętne wykorzystanie tej zalety osobistej może pełnić rolę oliwy w maszynerii zespołu projektowego.

Wykształcenie wymagane na stanowisku Project Managera

Wymagania wobec kandydata na Project Managera uwzględniają wykształcenie na poziomie minimum tytułu licencjata, a preferowane kierunki zależą od rodzaju przedsięwziętego projektu. Często możemy spotkać się jednak z preferencją wobec takich dziedzin jak: zarządzanie, ekonomia, kierunki biznesowe, a w przypadku technicznych projektów – inżynieria lub informatyka.

Cenione są również certyfikaty potwierdzające znajomość poszczególnych metodyk zarządzania projektami, np. PRINCE2 (metodyka oparta na produktach, szeroko stosowana w branży informatycznej), Certified Scrum Master (potwierdza znajomość zasad Scrum, jest często wymagany w projektach realizowanych w metodologii Agile) oraz dotyczący bardziej fundamentalnej wiedzy i umiejętności Project Management Professional (potwierdza kompleksową wiedzę, praktyczne umiejętności oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami zgodnie z międzynarodowymi standardami, jest jednym z najbardziej prestiżowych certyfikatów w tej dziedzinie).

Wynagrodzenie Project Managera

Średnie wynagrodzenie na tym stanowisku zależy od wielu czynników, takich jak poziom doświadczenia, branża czy lokalizacja. Według No Fluff Jobs wynagrodzenia Project Managerów w Polsce w 2024 roku wahają się od 12,000 zł do 18,000 zł brutto miesięcznie, z medianą wynoszącą około 15,000 zł. Warto zauważyć, że No Fluff Jobs jest portalem pracy specjalizującym się w ofertach pracy w branży IT i innych sektorach technologicznych. Z kolei portal Rocket Jobs oferuje szerszy zakres ofert pracy w różnych branżach, z silnym ukierunkowaniem na marketing i sprzedaż. Na tym portalu można znaleźć oferty pracy dla Project Managera z wynagrodzeniem od 7,000 zł do 13,000 zł netto miesięcznie na umowach B2B oraz od 6,000zł do 11,000 zł brutto miesięcznie na umowach o pracę. Wynagrodzenie na stanowisku Project Managera waha się w zależności od rodzaju projektu, przy czym w branży IT zarobki te są zazwyczaj wyższe, co może wynikać z dodatkowej konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Project Manager to zawód wymagający wszechstronności, ciągłego rozwoju i umiejętności zarządzania wieloma aspektami jednocześnie. Rola Project Managera jest kluczowa dla sukcesu każdego projektu, niezależnie od branży. To osoba, która niczym dyrygent, kieruje zespołem projektowym, a koordynując różnorodne działania przyczynia się do realizacji strategicznych celów organizacji i jej długofalowego sukcesu.