Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Pracownicy chcą się uczyć online

· · 2 min
Pracownicy chcą się uczyć online

Instytut badawczy Randstad opublikował 21 kwietnia kolejną, 47. edycję badania rynku pracy, które prowadzone było od 3 do17 marca br. Analityków interesowała rotacja na rynku pracy, czas potrzebny na znalezienie nowego pracodawcy i szanse na zatrudnienie, satysfakcja z pracy oraz rozwój zawodowy, a także chęć zmiany miejsca zatrudnienia, czy ocena ryzyka utraty pracy.

Wnioski z badania są następujące: w dalszym ciągu mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a zatrudnionym zależy na podnoszeniu swoich kompetencji. Jednak preferowaną formą szkoleń, kursów i warsztatów jest nauka zdalna, a nie stacjonarne spotkania.

Rotacja

Z informacji uzyskanych od ponad tysiąca osób (w dobranej losowo grupie w wieku od 18 do 64 lat), wynika że w ciągu ostatniego półrocza 20% z nich zmieniło pracodawcę, przy czym częściej pracę zmieniali najmłodsi, w wieku 18‑29 lat (31%) oraz osoby z miast powyżej 50 tys. ludności. Jeśli chodzi o rodzaj wykonywanej pracy, najwięcej rotacji dotyczyło stanowisk inżynierskich i kierowników średniego szczebla.

Powodem, który wskazywali badani była chęć lepszych zarobków albo rozwój zawodowy. Na kolejnych miejscach znalazły się: korzystniejsza forma zatrudnienia i niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy.

Czas poszukiwania pracy i szansa na zatrudnienie

Poszukiwanie nowego miejsca pracy trwało średnio prawie 2,7 miesiąca. To o miesiąc krócej niż w poprzedniej 46. edycji badania, z lutego 2022 roku. Z badania wynika również, że w pierwszym kwartale 2022 roku aktywnie poszukiwało pracy 9% ankietowanych, przy czym najczęściej były to osoby młode. Gdzie szukały zatrudnienia? Gównie w handlu jako sprzedawcy i kasjerzy.

Sytuację na rynku pracy definiuje w jakiś sposób również strach o utrzymanie posady, a związany z nim wskaźnik od roku utrzymuje się na  niezmienionym poziomie (9%). Podobnie rzecz wygląda na przeciwnym biegunie – w przypadku utraty pracy szansę na znalezienie jakiejkolwiek nowego zatrudnienia widzi 87% (porównywalny odsetek co w minionym kwartale), a nadzieję na znalezienie tak samo dobrej lub lepszej deklaruje 68% ankietowanych. Jak widać nadal mamy do czynienia z rynkiem pracownika, choć obraz nieco zmienił napływ uchodźców z Ukrainy. Szczególnie w sektorze handlu.

Satysfakcja z pracy i rozwój zawodowy

Aż 75% pracowników jest raczej lub bardzo zadowolonych z pracy – to tyle samo co w ubiegłym kwartale. Kto jest najbardziej usatysfakcjonowany? Okazuje się, że osoby zatrudnione w firmach z branży telekomunikacyjnej oraz IT (91%). Po stronie najmniej zadowolonych znajdują się robotnicy niewykwalifikowani (61%) oraz pracownicy handlu i usług (67%).

Z badania wynika też, że wszystkie generacje, w mniejszym lub większym stopniu, chcą się rozwijać pod względem zawodowym. Rozwój, oznacza dla nich przede wszystkim zdobywanie nowych umiejętności poprzez pracę przy nowych projektach, udział w szkoleniach oraz pozyskiwanie wiedzy od innych osób z firmy. Efektem, poza satysfakcją i szansą na wyższe zarobki, ma być m.in. awans i zdobywanie różnych dodatkowych uprawnień oraz certyfikatów.

Według 44% respondentów, pracodawcy dbają o ich rozwój zawodowy i w różnych formach wspierają chętnych, z drugiej strony niemal 25% twierdzi coś odwrotnego. Pracownicy chcą brać udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, podejmować się nowych zadań pod okiem doświadczonych kolegów, a także awansować na bardziej wymagające, zgodne z większymi kompetencjami, stanowiska.

Spełnienie oczekiwań pracowników ma więc znaczenie dla postrzegania atrakcyjności  miejsca pracy, atrakcyjności pracodawcy. Chęć podnoszenia kwalifikacji i dostosowywania do nowych warunków prawdopodobnie przełoży sie na sukces danego biznesu i jego przyszłość.

W sferze deklaratywnej 61% ankietowanych rozwija swoje kompetencje, przy czym w zdecydowanej większości dbają o to sami (95%). Rzeczywisty odsetek pracowników uczestniczących w szkoleniach, kursach bywa o wiele niższy – doświadczenia w tym obszarze potwierdza bowiem jedynie 41%.

Czego warto się uczyć? Według 62% badanych w ciągu najbliższych 10 lat najbardziej będzie się liczyć na rynku pracy znajomość języków obcych, zdolność szybkiego dostosowywania się do zmian (52%) oraz kompetencje cyfrowe (50%). Istotne będą też umiejętności miękkie takie jak innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów (46%) czy umiejętność ciągłego uczenia się (45%).

A w jaki sposób chcą się uczyć pracownicy? Zgodnie z najnowszymi danymi GoodHabitz, które przeanalizowała Kodilla.com tylko 1 na 6 osób (16%) chce zdobywać nowe umiejętności za pomocą tradycyjnych, stacjonarnych szkoleń. 37% polskich pracowników za najbardziej pożądaną formę nabywania nowych kompetencji uważa naukę online. Poza tym, aż 48% osób chciałoby uczestniczyć w warsztatach praktycznych, a 32% wybrałoby kursy i tutoriale prowadzone na YouTubie. Proponowanie wyłącznie jednego formatu nauki nie jest już wystarczające.

Lidia Zakrzewska

Redaktor zarządzająca "ICAN Management Review".

Wybrane dla Ciebie

MyICAN Twoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy