Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Pracownicy chcą się uczyć online

· · 2 min
Pracownicy chcą się uczyć online

Instytut badawczy Randstad opublikował 21 kwietnia kolejną, 47. edycję badania rynku pracy, które prowadzone było od 3 do17 marca br. Analityków interesowała rotacja na rynku pracy, czas potrzebny na znalezienie nowego pracodawcy i szanse na zatrudnienie, satysfakcja z pracy oraz rozwój zawodowy, a także chęć zmiany miejsca zatrudnienia, czy ocena ryzyka utraty pracy.

Wnioski z badania są następujące: w dalszym ciągu mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a zatrudnionym zależy na podnoszeniu swoich kompetencji. Jednak preferowaną formą szkoleń, kursów i warsztatów jest nauka zdalna, a nie stacjonarne spotkania.

Rotacja

Z informacji uzyskanych od ponad tysiąca osób (w dobranej losowo grupie w wieku od 18 do 64 lat), wynika że w ciągu ostatniego półrocza 20% z nich zmieniło pracodawcę, przy czym częściej pracę zmieniali najmłodsi, w wieku 18‑29 lat (31%) oraz osoby z miast powyżej 50 tys. ludności. Jeśli chodzi o rodzaj wykonywanej pracy, najwięcej rotacji dotyczyło stanowisk inżynierskich i kierowników średniego szczebla.

Powodem, który wskazywali badani była chęć lepszych zarobków albo rozwój zawodowy. Na kolejnych miejscach znalazły się: korzystniejsza forma zatrudnienia i niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy.

Czas poszukiwania pracy i szansa na zatrudnienie

Poszukiwanie nowego miejsca pracy trwało średnio prawie 2,7 miesiąca. To o miesiąc krócej niż w poprzedniej 46. edycji badania, z lutego 2022 roku. Z badania wynika również, że w pierwszym kwartale 2022 roku aktywnie poszukiwało pracy 9% ankietowanych, przy czym najczęściej były to osoby młode. Gdzie szukały zatrudnienia? Gównie w handlu jako sprzedawcy i kasjerzy.

Sytuację na rynku pracy definiuje w jakiś sposób również strach o utrzymanie posady, a związany z nim wskaźnik od roku utrzymuje się na  niezmienionym poziomie (9%). Podobnie rzecz wygląda na przeciwnym biegunie – w przypadku utraty pracy szansę na znalezienie jakiejkolwiek nowego zatrudnienia widzi 87% (porównywalny odsetek co w minionym kwartale), a nadzieję na znalezienie tak samo dobrej lub lepszej deklaruje 68% ankietowanych. Jak widać nadal mamy do czynienia z rynkiem pracownika, choć obraz nieco zmienił napływ uchodźców z Ukrainy. Szczególnie w sektorze handlu.

Satysfakcja z pracy i rozwój zawodowy

Aż 75% pracowników jest raczej lub bardzo zadowolonych z pracy – to tyle samo co w ubiegłym kwartale. Kto jest najbardziej usatysfakcjonowany? Okazuje się, że osoby zatrudnione w firmach z branży telekomunikacyjnej oraz IT (91%). Po stronie najmniej zadowolonych znajdują się robotnicy niewykwalifikowani (61%) oraz pracownicy handlu i usług (67%).

Z badania wynika też, że wszystkie generacje, w mniejszym lub większym stopniu, chcą się rozwijać pod względem zawodowym. Rozwój, oznacza dla nich przede wszystkim zdobywanie nowych umiejętności poprzez pracę przy nowych projektach, udział w szkoleniach oraz pozyskiwanie wiedzy od innych osób z firmy. Efektem, poza satysfakcją i szansą na wyższe zarobki, ma być m.in. awans i zdobywanie różnych dodatkowych uprawnień oraz certyfikatów.

Według 44% respondentów, pracodawcy dbają o ich rozwój zawodowy i w różnych formach wspierają chętnych, z drugiej strony niemal 25% twierdzi coś odwrotnego. Pracownicy chcą brać udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, podejmować się nowych zadań pod okiem doświadczonych kolegów, a także awansować na bardziej wymagające, zgodne z większymi kompetencjami, stanowiska.

Spełnienie oczekiwań pracowników ma więc znaczenie dla postrzegania atrakcyjności  miejsca pracy, atrakcyjności pracodawcy. Chęć podnoszenia kwalifikacji i dostosowywania do nowych warunków prawdopodobnie przełoży sie na sukces danego biznesu i jego przyszłość.

W sferze deklaratywnej 61% ankietowanych rozwija swoje kompetencje, przy czym w zdecydowanej większości dbają o to sami (95%). Rzeczywisty odsetek pracowników uczestniczących w szkoleniach, kursach bywa o wiele niższy – doświadczenia w tym obszarze potwierdza bowiem jedynie 41%.

Czego warto się uczyć? Według 62% badanych w ciągu najbliższych 10 lat najbardziej będzie się liczyć na rynku pracy znajomość języków obcych, zdolność szybkiego dostosowywania się do zmian (52%) oraz kompetencje cyfrowe (50%). Istotne będą też umiejętności miękkie takie jak innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów (46%) czy umiejętność ciągłego uczenia się (45%).

A w jaki sposób chcą się uczyć pracownicy? Zgodnie z najnowszymi danymi GoodHabitz, które przeanalizowała Kodilla.com tylko 1 na 6 osób (16%) chce zdobywać nowe umiejętności za pomocą tradycyjnych, stacjonarnych szkoleń. 37% polskich pracowników za najbardziej pożądaną formę nabywania nowych kompetencji uważa naukę online. Poza tym, aż 48% osób chciałoby uczestniczyć w warsztatach praktycznych, a 32% wybrałoby kursy i tutoriale prowadzone na YouTubie. Proponowanie wyłącznie jednego formatu nauki nie jest już wystarczające.