Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Jak współpracować z szefem?

· · 3 min
Jak współpracować z szefem?

Dobra współpraca z szefem to sukces dla obu stron – zarówno dla przełożonego, jak i dla pracownika. Warto zatem poznać kilka cennych wskazówek i rad, dzięki którym będzie przebiegała ona o wiele bardziej satysfakcjonująco i sprawniej niż do tej pory. Zapraszamy na mały poradnik, w którym spróbujemy wyjaśnić, jak powinna przebiegać prawidłowa relacja z szefem – czego unikać, do czego dążyć, w jaki sposób pozostać w tych kontaktach serdecznym, ale jednocześnie wciąż profesjonalnym. Współpraca z przełożonym może przebiegać pozytywnie i prawidłowo jeżeli tylko obie strony wykażą się pewną dozą dobrych chęci, empatii oraz zaangażowania.

Co jest ważne dla pracownika we współpracy z przełożonym?

Na początek zacznijmy od perspektywy samego pracownika – co jest ważne dla podwładnego, aby w relacji z szefem czuł się pewnie oraz komfortowo? Przede wszystkim warto wspomnieć o wzajemnym szacunku. Przełożony, choć stoi w hierarchii wyżej od pracownika, musi respektować jego prawa i potrzeby, podchodzić do niego z empatią, otwartością oraz zaufaniem. Pracownik powinien mieć łatwość nawiązywania kontaktu ze swoim przełożonym – bez strachu o osądzanie, krytykę, wyśmianie, czy inne negatywne emocje i zachowania. Druga kwestia to konstruktywny feedback oraz umiejętność doceniania – to niezwykle ważne, aby pracownik otrzymywał na bieżąco kluczowe informacje na temat swoich postępów, wyników pracy, sfer w których sprawdza się znakomicie oraz takich, w których warto byłoby jeszcze nad czymś popracować. Jeżeli natomiast chodzi o nowych pracowników, dopiero co zatrudnionych w danej firmie, ważne jest zapewnienie im odpowiedniego wprowadzenia w jej struktury, zapoznanie z pozostałymi współpracownikami, przeprowadzenie dokładnego i dogłębnego szkolenia wprowadzającego w nowe obowiązki oraz w życie i zasady całej organizacji.

Jak reagować na niewłaściwe zachowanie przełożonego?

Niestety nie zawsze współpraca z przełożonym przebiega w idealny sposób. Niektóre niewłaściwe zachowania wymagają jedynie szczerej rozmowy w cztery oczy i wyjaśnienia swojego punktu widzenia, w skrajnych przypadkach może być potrzebna jednak również pomoc z zewnątrz lub zgłoszenie takiego incydentu wyżej. Mowa tutaj w szczególności o zachowaniach mobbingowych – poniżaniu, podnoszeniu głosu, przekraczaniu granic zarówno cielesnych, jak i emocjonalnych, zastraszaniu, szantażowaniu, straszeniu zwolnieniem z pracy, groźbach, wyzwiskach, rozsiewaniu nieprawdziwych plotek, gnębieniu psychicznym, czy innych formach słownej lub fizycznej agresji. W takiej sytuacji warto reagować szybko i w żadnym razie nie pozwalać na tego typu zachowania. Warto poprosić o wsparcie bliskiej osoby, a w przypadku niemożliwości poradzenia sobie z problemem na własną rękę, zgłosić tego typu incydenty do odpowiedniego działu w firmie, Państwowej Inspekcji Pracy albo do sądu pracy.

Jak rozmawiać z przełożonym?

Dobra współpraca z przełożonym to przede wszystkim otwarta komunikacja, skoncentrowana na wzajemnym dialogu. Podczas rozmów z szefem warto być szczerym i prawdomównym, asertywnym, odważnym, ale jednocześnie oczywiście uprzejmym, zachowującym wysoką kulturę osobistą i inteligencję emocjonalną. Należy pozostać profesjonalnym – oczywiście można rozmawiać z przełożonym także o swoim życiu prywatnym, czy swoich osobistych sprawach, jednak z zachowaniem pewnego dystansu – owszem warto wspomnieć o swojej rodzinie, czy przytoczyć zabawną anegdotkę z życia, lepiej jednak nie opowiadać całego swojego życiorysu, zawiłych problemów miłosnych, czy zagłębiać w skomplikowane kwestie zdrowotne swojej babci.

Szef też człowiek

Często jako pracownicy narzekamy na swoich przełożonych, dopatrując samych negatywnych cech i kładzenia kłód pod nogi swoim podwładnym. I choć istotnie zdarzają się osoby na kierowniczych stanowiskach, które tak naprawdę wcale nie powinny się na nich znaleźć, ponieważ nadużywają oni swojej władzy lub nie posiadają odpowiednich kompetencji miękkich do zarządzania zespołem, w większości przypadków szef jest jednak osobą, z którą można i warto się porozumieć. Współpraca z przełożonym może przebiegać sprawnie i bezproblemowo, jeżeli tylko obie strony są otwarte i gotowe na konstruktywną krytykę, szczerą konwersację i wzajemny szacunek. Warto spojrzeć na szefa przychylnym okiem, zamiast dopatrywać się wyłącznie najgorszych zamiarów. Osoby na kierowniczych stanowiskach zmagają się często z ogromną odpowiedzialnością, presją, a nawet zadaniami ponad swoje siły. Warto więc z empatią podejść do nich jak do drugiego człowieka, spróbować znaleźć wspólny język i nić porozumienia, a także doceniać ich dobre cechy i postawy, czy nawet zasięgnąć porady, czy to w kwestiach osobistych, czy też biznesowych.

Czego lepiej nie robić w relacjach z szefem?

Poza oczywistymi kwestiami, jak wdawanie się z przełożonym w romantyczne relacje, czy zbytnie ingerowanie we wzajemne życie prywatne, polecamy również unikać postawy roszczeniowej, zachowań agresywnych, obmawiania szefa za jego plecami. W przypadku załóżmy chęci walki o podwyżkę, o wiele lepiej przedstawić konkretne, mierzalne argumenty, bazując na wynikach swojej pracy, osiągnięciach, czy latach przebytego doświadczenia i rozwoju w firmie. Nie polecamy straszenia odejściem do konkurencji, skarżenia na innych pracowników, wywyższania się, czy bycia kłótliwym. Kluczową rolę we wzajemnej relacji powinien odgrywać szacunek i otwartość na drugą osobę. Oczywiście idealnie by było, aby reguły te obowiązywały i działały efektywnie w obie strony.

Z całą pewnością należy także strzec swoich granic, znać swoje prawa, ale też obowiązki, wykonywać swoją pracę odpowiedzialnie i sumiennie. Lepiej nie nadużywać powierzonego zaufania, zwłaszcza w dobie pracy zdalnej, gdzie często przełożony nie ma nad pracownikami aż takiej kontroli, jak w przypadku pracy stacjonarnej. Raz nadszarpnięte zaufanie szefa nie tak łatwo będzie bowiem odbudować.