Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Jak budować własny autorytet wśród pracowników?

· · 3 min
Jak budować własny autorytet wśród pracowników?

Każda osoba, która zawodowo zarządza grupą pracowników i ma pod swoimi skrzydłami własny zespół podwładnych, z całą pewnością boryka się z wieloma trudnościami oraz wyzwaniami. To nie tylko wielka odpowiedzialność, ale także konieczność nabywania i rozwijania w sobie pewnych umiejętności oraz kompetencji – i to nie tylko na płaszczyźnie typowo fachowej i merytorycznej, ale również rozwijania relacji, inteligencji emocjonalnej, empatii. Ogromne znaczenia ma także budowanie autorytetu lidera – osoby zasługującej na szacunek i respekt, ale jednocześnie zaufanej, otwartej, do której można zwrócić się z każdym problem. Jak zatem w praktyce zadbać o jak najlepszy własny wizerunek na kierowniczym stanowisku?

Co buduje autorytet lidera?

Co sprawia, że pracownicy cenią swojego lidera? Przede wszystkim, aby zbudować własny autorytet, należy zadbać o odpowiednie kompetencje i umiejętności potrzebne zarówno na danym stanowisku – tak, aby w każdej sytuacji, czy w razie trudności, móc służyć swoją radą i pomocą, jak i w kwestii kierowania zespołem – rozdzielania i delegowania zadań, nadzorowania, podejmowania kluczowych decyzji, budowania więzi, tworzenia atmosfery pełnej wzajemnego szacunku oraz zaufania. Dobry lider to osoba pewna siebie, stanowcza, jednak jednocześnie życzliwa i serdeczna, która nie musi uciekać się do krzyku, gróźb, czy innych form biernej agresji.

Jak budować autorytet managera?

Przede wszystkim dobry manager powinien zdawać sobie sprawę, jak ważna jest praca nad sobą. Może brać udział w różnego rodzaju szkoleniach, dokształcać się fachową literaturą, brać przykład ze swoich (i cudzych) porażek i ewentualnych błędów. Taka osoba wcale nie musi być nieomylna – umiejętność przyznawania się do swoich niepowodzeń, to również bardzo pożądana cecha, która w oczach pracowników pozwala zobaczyć lidera jako osobę im bliską, „ludzką” i szczerą. Podwładni powinni mieć do niego pełne zaufanie, nie bać się rozmawiać otwarcie o ważnych dla siebie sprawach. Budowanie autorytetu nie powinno przejawiać się jako tworzenie wokół siebie muru, stawanie się osobą niedostępną, wywyższającą się, czy siejącą postrach. Już od dawna odchodzi się od tego typu stereotypów, stawiając raczej na otwartą współpracę, empatię i zrozumienie. Dobry lider to także osoba, której inni chcą słuchać i podążać za jej słowami, nastawiona optymistycznie, potrafiąca zmotywować do działania, do ciężkiej pracy, do osiągania coraz to lepszych wyników, efektów i celów.

Jakie cechy budują autorytet?

Gdyby zapytać pracowników, co sprawia, że cenią swojego lidera, większość z nich w pierwszej kolejności wymieniłaby najpewniej sprawiedliwość, czyli równe traktowanie wszystkich osób w zespole, bez faworyzowania. Przełożony powinien być prawdomówny oraz wiarygodny. Kolejne cecha to także lojalność i poświęcenie – dobry lider, cieszący się wysokim autorytetem swojego zespołu, to osoba, która stoi za nim murem, jest zawsze po jego stronie, wspiera i pomaga jak tylko potrafi.

Bardzo ważny jest także tak zwany konstruktywny feedback – nic tak nie napędza i nie motywuje pracowników do działania, jak regularne rozmowy, podczas których otrzymują zarówno pochwały i docenienie swoich mocnych stron i osiągnięć, jak i wskazanie obszarów, nad którymi warto byłoby jeszcze dalej popracować. Dobry lider powinna to być ponadto osoba pełna pasji, zaangażowania, która inspiruje innych do działania, do samodoskonalenia się i pracy nad sobą. Warto w tym miejscu wspomnieć, że istnieje coś takiego, jak autorytet formalny (uprawnienie do podejmowania decyzji w imieniu danej firmy) oraz nieformalny (respekt wynikający z doświadczenia, wiedzy, kompetencji, empatii).

Co jeszcze tworzy autorytet?

Warto zadbać również o tak pozornie mało istotne, ale jednak bardzo ważne kwestie, jak na przykład odpowiedni strój, schludny i zadbany wygląd. Popracować nad odpowiednią postawą ciała, tonem głosu, mimiką i gestykulacją. Dobry szef powinien być także profesjonalny, opanowany i spokojny – nie dawać się ponosić emocjom, nie przenosić problemów swojego prywatnego życia na pracę. To ważne, aby pracownicy zawsze wiedzieli, czego mogą się po nim spodziewać. Warto, aby zadbał o odpowiednią integrację w zespole, starał się poznać swoich współpracowników, był żywo zainteresowany ich problemami i trudnościami, z którymi muszą się mierzyć, zwłaszcza na płaszczyźnie zawodowej, pomagał im w dalszym rozwoju i budowaniu swojej ścieżki kariery. Musi posiadać nie tylko świetne umiejętności przywódcze, ale również wspierać oraz słuchać osób, z którymi współpracuje. Przełożony cieszący się autorytetem swoich pracowników musi postępować w sposób etyczny, zgodnym z prawem oraz ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi, a ponadto być osobą tolerancyjną, która nie ocenia ani nie krytykuje nikogo za jego własne poglądy, przekonania, wierzenia i tym podobne.

Czy raz utracony autorytet można odbudować?

Budowanie autorytetu nie zawsze jest do końca łatwe. Niestety raz nadszarpnięte zaufania pracowników ciężko jest zdobyć na nowo. W takiej sytuacji, kiedy czujemy, że popełniliśmy błąd, tracimy respekt i szacunek naszych podwładnych, najlepiej będzie przeprosić i wyjaśnić całą sytuację. Nikt nie jest nieomylny. Przełożony to także po prostu człowiek, który ma prawo do gorszego dnia, samopoczucia, nieprzemyślanego zachowania, które w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na postrzeganie siebie przez innych, czy na atmosferę w teamie. Warto wiedzieć, że autorytetu nie zdobywa się od tak – często proces ten trwa miesiącami, czy nawet latami. To zatem ważne, aby stale nad sobą pracować, udoskonalać się, być otwartym na innych, uczyć się od lepszych od siebie i z pokorą wciąż starać się być jak najlepszym liderem dla swojego zespołu. Budowanie autorytetu