Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Diagnostyka medyczna w dobie rewolucji technologicznej

· · 3 min
Diagnostyka medyczna w dobie rewolucji technologicznej

Branża telemedyczna – oparta na technologiach umożliwiających zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów – rozwija się obecnie w galopującym tempie. Jedną z firm, które dzięki współpracy nauki i biznesu rozpoczynają ekspansję na światowe rynki telemedyczne, jest MedApp.

Partnerem materiału jest MedApp.

Choroby układu sercowo‑naczyniowego są najczęstszą przyczyną śmierci na świecie. Prognozy wskazują, że liczba osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak cukrzyca lub otyłość, będzie w kolejnych latach rosnąć. Ponadto postępujące starzenie się społeczeństwa będzie miało poważne skutki finansowe w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki nad ludźmi starszymi. Firma Deloitte w raporcie 2017 Global Life Sciences Sector Outlook szacuje, że do 2020 roku 50% globalnych wydatków na opiekę zdrowotną, czyli około czterech bilionów dolarów, zostanie wydanych na walkę z chorobami nowotworowymi, układu krążenia i układu oddechowego, które są trzema głównymi przyczynami śmierci.

Równie ważny, co koszt usług medycznych, staje się ich zakres, czas, w jakim pacjent otrzymuje poradę lekarską, a także dostępność niezbędnych badań i bezpieczeństwo danych. Odpowiedzią na te potrzeby mają być nowoczesne urządzenia pozwalające na przeprowadzanie badań lekarskich na odległość. Wiele wskazuje na to, że takie urządzenia wejdą do powszechnego użytku już niebawem. Nowe technologie w zakresie sprzętu medycznego i oprogramowania diagnostycznego są już dostatecznie rozwinięte. Dostępne są szybkie systemy komunikacji z wykorzystaniem telefonów komórkowych, urządzenia medyczne specjalnie zaprojektowane do użytku telemedycznego, inteligentna elektronika wyposażona w pulsometry, termometry i inne czujniki czy choćby narzędzia sztucznej inteligencji. Wszystko to pozwalałoby na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie niemal każdego rodzaju danych o pacjencie bez konieczności jego hospitalizacji. Korzyści z rozwijania i wdrażania powyższych technologii są oczywiste: tańsza i dokładniejsza diagnostyka, dostęp do najlepszej, specjalistycznej wiedzy lekarskiej i poprawa jakości życia pacjentów. Nic więc dziwnego, że – jak wynika z raportu BCC Research – do 2021 roku branża telemedyczna ma rosnąć średnio w tempie 16% rocznie, osiągając wartość 55,1 miliarda dolarów.

Skuteczna współpraca nauki z biznesem

Rozwiązania firmy MedApp, notowanej na NewConnect, są skupione wokół analitycznego systemu telemedycznego Carna Life, który przy zastosowaniu specjalnych modeli obliczeniowych jest zdolny rozpoznać ponad 20 nieprawidłowości w sygnałach EKG. Zaprojektowano odpowiednie moduły specjalnie na użytek pacjentów, lekarzy specjalistów i placówek medycznych, które są obsługiwane przez inteligentne, chmurowe algorytmy biomedyczne. Wykorzystując technologię HoloLens, opracowaną przez firmę Microsoft, kardiolodzy interwencyjni są w stanie diagnozować serce pacjenta w czasie rzeczywistym – na podstawie danych holograficznych przesyłanych przez system. Ten innowacyjny produkt znajdzie zastosowanie nie tylko w kardiologii, ale także w diabetologii, dietetyce czy leczeniu chorób przewlekłych. Analityczny system telemedyczny Carna Life może także być wykorzystywany w opiece nad seniorami. Ostatnie dokonania MedApp udowadniają, że zastosowanie wirtualnej rzeczywistości do ratowania ludzkiego życia staje się faktem.

W maju bieżącego roku w Pracowni Elektrofizjologii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha w Warszawie przeprowadzono zabieg ablacji podłoża migotania przedsionków (wykonywany w celu trwałego wyleczenia zaburzenia rytmu serca), w trakcie którego po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano personelowi medycznemu możliwości analitycznego systemu telemedycznego Carna Life.

Z kolei w czerwcu, we współpracy z prof. dr. hab. n. med. Dariuszem Dudkiem, podczas debaty European Internet Forum (odbyła się w Parlamencie Europejskim) przeprowadzono pierwszą na świecie międzynarodową holograficzną teletransmisję. Odbyła się ona między urządzeniem HoloLens w Krakowie a trzema instrumentami w Belgii, a każdy użytkownik okularów mógł w czasie rzeczywistym widzieć ten sam obraz serca. Można śmiało stwierdzić, że były to momenty przełomowe dla konsultacji i diagnostyki medycznej.

W czerwcu bieżącego roku analityczny system telemedyczny Carna Life uzyskał certyfikat CE (Conformité Euro‑péenne). Stanowi on gwarancję funkcjonalności i bezpieczeństwa produktów MedApp na terenie całej Unii Europejskiej. Audyt, którego celem było ustalenie, czy produkty firmy spełniają wszelkie niezbędne kryteria umożliwiające otrzymanie tego certyfikatu, przeprowadziła renomowana firma TÜV NORD. Na podstawie prowadzonych wcześniej rozmów z prywatnymi polskimi przychodniami MedApp spodziewa się uzyskać pierwsze przychody jeszcze w 2017 roku. Aktualnie firma koncentruje się na pracach zmierzających do uzyskania amerykańskiego certyfikatu FDA, który otworzy drogę do najważniejszych światowych rynków o bardzo dużym potencjale. Zainteresowanie rozwiązaniami Carna Life wyrażają kontrahenci z Chin, Hongkongu, Kazachstanu, Azerbejdżanu oraz krajów Zatoki Perskiej, które coraz śmielej inwestują w nowe technologie, w tym w medycynę. Pierwsze kontrakty międzynarodowe MedApp ma nadzieję podpisać już w roku 2018.

Firma MedApp jest już gotowa do wprowadzenia w życie swoich produktów, jednocześnie wciąż udoskonala usługi i pracuje nad nowymi, takimi jak obrazowanie 3D/4D, predykcja w zakresie rozpoznawania przypadków chorobotwórczych oraz koszulka EKG z suchymi elektrodami.

Ciągłe tworzenie nowych innowacji jest możliwe dzięki zaangażowaniu i pasji zaplecza naukowego firmy. Informatycy, programiści, inżynierowie i kadra zarządzająca MedApp tworzą zespół pozwalający na skuteczne konkurowanie z firmami o zbliżonym profilu. Istotnym atutem spółki jest nawiązanie przez nią strategicznej współpracy z firmą Micro‑soft w zakresie badań i rozwoju, która umożliwia dostęp nie tylko do technologii HoloLens, ale także do chmury Azure. Ponadto firma współpracuje także z wieloma polskimi uczelniami, takimi jak: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo‑Hutnicza, Polsko‑Japońska Akademia Technik Komputerowych oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

MedApp stanowi przykład młodej, polskiej firmy, która dzięki komercjalizacji najnowszych osiągnięć technologicznych i nawiązywaniu wielostronnej współpracy badawczej stoi u progu globalnej ekspansji.