Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Budowanie zespołu – najważniejsze elementy psychologii pracy zespołowej

· · 2 min
Budowanie zespołu – najważniejsze elementy psychologii pracy zespołowej

Co sprawia, że niektóre zespoły osiągają spektakularne wyniki, podczas gdy inne borykają się z problemami komunikacyjnymi, trudnościami w podziale i przepływie zadań albo niskim poziomem motywacji? Z jakich etapów składa się budowanie zgranego teamu? Jaką rolę w tym zakresie ma do odegrania lider? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w psychologii pracy zespołowej, która bada mechanizmy, zachowania i procesy, jakie zachodzą w grupach pracujących razem. Już teraz dowiedz się więcej na ten temat!

Czym jest zespół?

Zespół to grupa o dowolnej liczebności, która składa się z osób pracujących razem nad osiągnięciem celu, jaki wcześniej wspólnie ustaliły. Każdym zespołem powinien kierować lider, który sprawi, że współpracownicy będą konsekwentnie podążać w wyznaczonym kierunku. Bardzo często zespoły ustalają swoje własne standardy zachowań, czy normy.

Jakie są cechy efektywnego zespołu?

Pojawia się jednak istotne pytanie, które brzmi – efektywny zespół, czyli jaki? Co warto wiedzieć o charakterystycznych cechach, po których można rozpoznać taki team? W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że w grupie osiągającej sukcesy każda osoba ma przypisaną sobie rolę, dokładnie wie, co ma robić w danym momencie, znany jest jej również zakres indywidualnej odpowiedzialności. Członkowie efektywnego zespołu otwarcie się komunikują, dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą, ponadto potrafią aktywnie słuchać, tego, co mają do powiedzenia inni. Jednocześnie darzą się zaufaniem i wspierają się w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Pracownicy, których współpraca dobrze się układa, są zaangażowani, zmotywowani oraz kreatywni, zachowują równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, cechują się również silną orientacją na osiąganie celów przedsiębiorstwa, mało tego potrafią szybko zaadaptować się do zmieniających się warunków i nowych wyzwań. To wszystko kreuje przestrzeń do regularnego wypracowywania wartościowych rozwiązań. Jak nietrudno się domyślić, efektywnym zespołem umiejętnie zarządza skuteczny lider, który inspiruje i potrafi wydobyć ze swoich podwładnych to, co najlepsze.

Budowanie zespołu – jakie są zalety?

Choć budowanie efektywnego zespołu pracowniczego wymaga poświęcenia nieco czasu i energii, warto zdecydować się na taki krok, ponieważ może przynieść on wiele dobrego w kontekście funkcjonowania całej organizacji. Jakie korzyści mają największe znaczenie? Na tej liście umieszcza się między innymi następujące kwestie:

· wyższa jakość pracy,

· lepszy przepływ informacji,

· poprawa atmosfery w miejscu pracy,

· realizowanie projektów w krótszym czasie,

· wzrost innowacyjności,

· świadomość słabych i silnych stron poszczególnych członków zespołu,

· wzajemne motywowanie się do działania,

· ograniczenie liczby popełnianych błędów,

· optymalizacja procesów,

· stabilność przedsiębiorstwa,

· wyróżnienie się na tle konkurencji i wzmocnienie swojej pozycji w branży,

· szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu zewnętrznym,

· dostarczanie produktów i usług o wyższej jakości,

· zwiększona satysfakcja klientów.

Jakie są przeszkody w budowaniu zgranego zespołu?

Niestety tworzenie efektywnego zespołu nie zawsze jest możliwe. Niekiedy pojawiają się pewne okoliczności, które skutecznie utrudniają osiągnięcie w tym zakresie pożądanych rezultatów. Co może stanowić taką barierę? Będzie to na przykład: brak zaufania oraz chęci do współpracy i integracji, niska motywacja do działania, rywalizacja i konflikty pomiędzy współpracownikami, nierównomierne obciążenie pracą oraz wszelkie różnice występujące pomiędzy członkami zespołu (np. osobowościowe, kulturowe lub pokoleniowe).

SEKCJA FAQ

Na czym polega budowanie zespołu?

Budowanie zespołu to wieloetapowy proces, sprowadzający się do integracji grupy osób, które mają współpracować, żeby realizować wspólne cele i osiągać sukces. Tworzenie mocnej i zgranej drużyny nie jest jednorazową akcją, ale rozłożonym w czasie przedsięwzięciem, w ramach którego ciągle trzeba wprowadzać różne usprawnienia, pozwalające członkom zespołu lepiej się poznawać i działać efektywniej, a więc szybciej wywiązywać się z powierzonych im zadań.

Jak zwiększyć efektywność zespołu?

Tworzenie zespołu polega także na stopniowym zwiększaniu jego efektywności poprzez zastosowanie kilku sprawdzonych strategii. Wśród sposobów na uzyskanie wspomnianego rezultatu wymienia się między innymi: planowanie pracy przed jej rozpoczęciem, priorytetyzację zadań, tworzenie przestrzeni do otwartej komunikacji, wyeliminowanie szkodliwych nawyków, inwestowanie w rozwój pracowników, docenianie i motywowanie zatrudnionych, zapewnianie niezbędnych narzędzi do pracy, czy korzystanie z potencjału drzemiącego w różnorodności.

Jakie korzyści dla firmy wynikają z efektywnego zespołu?

Ludzie są najcenniejszym zasobem każdej organizacji, a jeśli dodatkowo z grupy pracowników udało się stworzyć zgrany zespół, konkretna firma może mówić o sporym szczęściu. Najważniejsze korzyści, jakie generuje taka sytuacja, to: wzrost konkurencyjności, zwiększenie produktywności, usprawnienie komunikacji wewnętrznej, zmniejszenie liczby konfliktów, dostarczanie lepszych produktów lub usług, pojawianie się innowacyjnych pomysłów, czy szybsze rozwiązywanie ewentualnych problemów.