Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Wartości to fundament silnego biznesu

Powiększ tekst
Udostępnij
Pobierz pdf
Wartości to fundament silnego biznesu

Rok 2020 z całą pewnością możemy nazwać przełomowym. Zarówno w obszarze gospodarczo‑ekonomicznym, jak i w społecznym. Żyjemy w czasach zmian, a zarazem dużej niepewności. Nikt z nas nie wie, jak będzie wyglądał świat i gospodarka za kilka lat czy też za kilka miesięcy.

Partnerem materiału jest B/S/H.

Pandemia koronawirusa spowodowała i wciąż wywołuje straty w globalnej gospodarce, a ponadto zasiała dużą dozę niepewności. I to nie tylko wśród producentów czy handlowców, ale również w szerokich kręgach społeczeństwa. Właściwie nie wiadomo, jak będzie wyglądał świat po jej opanowaniu, ani kiedy i w jaki sposób się ona zakończy. Dlatego ostatnie miesiące wpłynęły na zmianę definicji roli dużych firm w życiu społecznym niemal na całym świecie.

Ostatnie czasy radykalnie więc zmieniły postawy i zachowania konsumentów. W tej chwili (a także zapewne w następnych latach) najważniejszą wartością dla konsumentów stało się zaufanie, zarówno do marki, jak i konkretnej firmy. Nie tylko zresztą w związku z pandemią, gdyż coraz ważniejsze stają się odpowiedzialność za otoczenie społeczne, w którym działa przedsiębiorstwo, oraz zmiany klimatyczne na naszej planecie. Konsumenci obecnie zwracają uwagę na produkty i usługi użyteczne, przyczyniające się wprost do poprawy jakości życia. Ponadto czas pandemii wymusił na wielu branżach, firmach poszukiwanie oszczędności w celu zabezpieczenia ciągłości biznesowej. Zapewnienie stabilnej działalności przedsiębiorstwa stanowi de facto o odpowiedzialności społecznej, poczuciu bezpieczeństwa dla pracowników i ich rodzin.

W czasie kryzysu spowodowanego przez koronawirusa dobrze radzą sobie firmy, których fundament stanowią autentyczne wartości. Współpraca zaangażowanych osób, które utożsamiają się z etycznymi zasadami firmy, tworzy bardzo mocną strukturę relacji i współodpowiedzialności niemal każdego pracownika za działalność firmy we wszystkich obszarach. Jedną z tego typu firm w Polsce jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. o.o., producent AGD m.in. marek Bosch i Siemens. Firma, świadoma swojej tożsamości, już wiele lat temu położyła szczególny nacisk na wartości i kulturę organizacyjną. Zaufanie, współodpowiedzialność, zorientowanie na przyszłość i wyniki oraz otwartość to wartości scalające przedsiębiorstwo i stanowiące fundamenty dynamicznego rozwoju firmy. To właśnie one stanowią impuls dla działań w obszarze społecznej odpowiedzialności BSH.

BSH, opierając się na wymienionych wartościach, w sposób systematyczny opracowała i wdrożyła w życie filozofię odpowiedzialności oraz relacji z otoczeniem zorientowanych na przyszłość. Podstawę tej działalności stanowią dwa obszary: wspieranie rozwoju edukacji oraz działalność charytatywna, której celem jest wyrównywanie szans wśród dzieci i młodzieży.

Zaufanie, współodpowiedzialność, zorientowanie na przyszłość i wyniki oraz otwartość to wartości scalające przedsiębiorstwo i stanowiące fundamenty dynamicznego rozwoju firmy.

W pierwszym z nich firma zwraca uwagę na rozwój i zorientowanie na przyszłość. Rozwój jest immanentną cechą naszej cywilizacji i jest nieunikniony. Rozwój wiedzy, technologii, kompetencji, umiejętności powoduje, że stajemy się lepsi i mamy realny wpływ na poprawę naszego życia. Firma BSH doskonale wie, jak ważne dla dalszego rozwoju regionów przemysłowych Polski jest wspieranie szkolnictwa technicznego i zawodowego. Jak pokazują przykłady wielu rozwiniętych krajów europejskich, dobrze wykształcona kadra jest jednym z podstawowych czynników napędzających wzrost przemysłu i innowacji. BSH jako firma technologiczno‑produkcyjna realizuje ten cel poprzez stałą współpracę już na poziomie kształcenia dzieci i młodzieży. Ponad 10 lat temu nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Politechnicznych w Łodzi, obejmując swoim patronatem kilka klas. Bardzo ważną rolę odgrywa współpraca z uczelniami wyższymi, głównie z Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering) IFE Politechniki Łódzkiej. W 2018 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy BSH a Politechniką Łódzką, która rozszerza zakres dotychczasowej współpracy. W roku 2018 BSH wspólnie z Politechniką Łódzką rozpoczęło kształcenie w formule dualnej. W roku akademickim 2018/2019 Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej wraz z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego uruchomił kształcenie na kierunku mechatronika w formule dualnej. Studia w formule dualnej pod patronatem BSH trwają pięć semestrów, podczas których studenci, oprócz zajęć na uczelni, uczestniczą w życiu firmy. Aby mogli spędzać w BSH minimum jeden dzień w tygodniu, studia skierowane są do studentów po I roku. Uczestnicy są również zobowiązani do odbycia czterotygodniowych praktyk wakacyjnych w BSH po zakończeniu II oraz III roku studiów. Pracodawca zapewnia płatne praktyki. Dodatkowo studenci mają możliwość pisania pracy dyplomowej w powiązaniu z potrzebami BSH. Firma oferuje także stypendia oraz udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Ponadto, dostrzegając niezwykle mocny potencjał i kompetencje absolwentów w odniesieniu do pracy w centrach usług wspólnych, z roku na rok firma rozwijała współpracę również z Uniwersytetem Łódzkim, by finalnie zawrzeć formalną umowę o współpracy. Zaowocowała ona otwarciem nowego kierunku studiów – automatyzacja procesów biznesowych – którego jednym z patronów jest BSH. „Nasza firma jest zorientowana na przyszłość, ale także jest za nią współodpowiedzialna. To właśnie poprzez rozwój szkolnictwa, nauki i popularyzacji wiedzy jesteśmy w stanie poprawiać jakość życia” – mówi Konrad Pokutycki, prezes zarządu BSH w Polsce.

Drugi obszar społecznej odpowiedzialności BSH stanowią działania charytatywne oraz pomocowe, których celem jest m.in. wyrównywanie szans wśród dzieci i młodzieży. Firma od lat wspiera finansowo i rzeczowo organizacje pozarządowe. Pomoc ze strony BSH realizowana jest w oparciu o wzajemny dialog z beneficjentami oraz w myśl zasady „mądrego pomagania”, w ramach której firma odpowiada na konkretne potrzeby. W firmie funkcjonuje także wolontariat pracowniczy, który stwarza możliwości realizacji autorskich projektów charytatywnych przez samych pracowników. Firma wspiera tego typu aktywność i promuje zaangażowanie pracowników. Dzięki wolontariatowi pracownicy mieli możliwość prowadzenia prac remontowych w kilku placówkach pomocowych, organizacji warsztatów psychologicznych dla osób potrzebujących czy też udzielenia wsparcia szpitalom.

Jednym z ostatnich przykładów tego typu aktywności był wolontariat, w ramach którego pracownicy firmy wydawali posiłki, robili zakupy i wspierali emocjonalnie osoby starsze już na początku pojawienia się pandemii koronawirusa. Ponadto firma przekazała do placówek medycznych w całej Polsce AGD o wartości jednego mln złotych. Wsparcie uzyskały m.in. wszystkie 22 bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. „W ten sposób chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność oraz udzielić wsparcia naszym bohaterom, czyli pracownikom służb medycznych” – dodaje prezes Pokutycki.

Przeczytaj pozostałe artykuły z raportu»

Egzamin dojrzałości z odpowiedzialności  

Joanna Koprowska PL

Gdy firmy działające odpowiedzialnie realizowały długoterminowe strategie CSR, starając się uporać ze skutkami zmian klimatycznych, pojawiło się nowe wyzwanie – walka z pandemią COVID-19. Oba kryzysy – klimatyczny i koronawirusowy – są ważnym sprawdzianem dla biznesu.

Pandemia a strategie CSR 

Marzena Strzelczak PL

Jeszcze nie wiemy, czy pandemia będzie wzmacniała trendy zrównoważonego rozwoju biznesu. Zaangażowanie na rzecz wspierania innych, poczucie wspólnoty oraz refleksje dotyczące nadmiernego konsumpcjonizmu powoli zastępuje nowa (niepewna) rzeczywistość.

Nowe technologie - narzędzie do walki z cyfrowym wykluczeniem 

Dzięki dynamicznemu rozwijaniu technologii telekomunikacyjnych Huawei bierze aktywny udział w walce o likwidację nierówności i włączenie wszystkich w cyfrowy świat. Firma wspiera zarówno cele zrównoważonego rozwoju określone przez ONZ, jak i autorskie projekty na rzecz walki z wykluczeniem, takie jak skupiona na integracji cyfrowej inicjatywa TECH4ALL.

Dzisiaj strategicznie myślimy o przyszłości  

By stworzyć skuteczną strategię zrównoważonego rozwoju, firmy powinny ściśle łączyć jej założenia z celami biznesowymi. Przekonuje o tym lider polskiego rynku piwnego, który konsekwentnie realizuje ambitne cele rozwojowe swoje oraz Grupy Asahi, której jest częścią.

Wybrane dla Ciebie

MyICAN Twoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy