Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Pracujemy na lepszą przyszłość

Powiększ tekst
Udostępnij
Pobierz pdf
Pracujemy na lepszą przyszłość

Pandemia zmieniła sposób naszej pracy, wpłynęła na kilka krótkoterminowych celów, ale nie wstrzymała realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Potwierdziła też, jak ważne są myślenie o przyszłości i wspólne, partnerskie działania, a także refleksja nad naszą konsumpcją i stylem życia.

Partnerem materiału jest Kompania Piwowarska.

Już dwa lata temu wyszliśmy z założenia, że najlepszą drogą do przyszłości i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jest integracja strategii z wysiłkami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tak powstała strategia Kompanii Piwowarskiej Lepsza Przyszłość 2030, która opiera się na równorzędnych filarach: Portfolio, Planeta, Ludzie i Profit. Ujęliśmy w niej cele środowiskowe, społeczne oraz te związane z ładem korporacyjnym, po czym otwarcie zakomunikowaliśmy je wszystkim interesariuszom, czyniąc w ten sposób publiczne przyrzeczenie.

Strategia Lepsza Przyszłość 2030 stanowi „mapę drogową” zmiany na lepsze otoczenia i naszej firmy oraz obrazuje nasze myślenie o nadrzędnym celu działalności. Nie jest nim wyłącznie zysk, równie istotne jest tworzenie wartości wspólnej – korzyści dla społeczeństwa i planety. Wcześniej też realizowaliśmy inicjatywy CSR, ale nie były one tak mocno wpisane w strategię firmy i nie zobowiązywały wszystkich pracowników do działania.

Mapa drogowa na każde czasy

Gdy nadeszła pandemia, musieliśmy sprostać nowym, nieprzewidzianym wyzwaniom. Jak sobie poradziliśmy z tym testem odpowiedzialności i sprawdzianem z zaangażowania społecznego?

Zadbaliśmy o naszych pracowników, zapewniając im bezpieczne warunki pracy, pomoc psychologiczną i możliwość udziału w webinariach z ekspertami. W ramach pomocy zewnętrznej wsparliśmy m.in. placówki medyczne w Tychach, Poznaniu i Białymstoku, przekazując, w różnej formie, ponad 1,2 mln zł.

Podczas pierwszego lockdownu pomogliśmy również firmom z sektora HoReCa. Z 9 tys. lokali gastronomicznych odebraliśmy na swój koszt piwo niesprzedane przed zamknięciem restauracji w marcu oraz wydłużyliśmy terminy płatności, co zmniejszyło obciążenie firm o blisko 5,6 mln zł. Opracowaliśmy też akcje marketingowe i zorganizowaliśmy pomoc prawną, by ułatwić naszym klientom uzyskanie wsparcia od państwa. Te działania wynikały z potrzeby chwili. Mimo że wymagały od nas dużego wysiłku, nie zaburzyły realizacji naszych strategicznych celów.

Nie zbaczamy z kursu

Podczas pandemii nie zeszliśmy ze ścieżki zrównoważonego rozwoju i zrobiliśmy postępy w każdym strategicznym obszarze. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem jest przejście naszych browarów na czystą energię pochodzącą z wiatru. Na mocy długoterminowej umowy w 2020 roku RWE zaspokoiła 40%, a od początku 2021 roku 100% zapotrzebowania browarów Kompanii Piwowarskiej na energię elektryczną z odnawialnego źródła. Ponadto powstanie nowa farma wiatrowa Lech Nowy Staw. Od 2022 roku wyprodukuje ona energię, która w większości zaspokoi energetyczne zapotrzebowanie naszych browarów i magazynów zlokalizowanych w ich sąsiedztwie, jak również potrzeby innych podmiotów współpracujących z RWE.

Wyznaczamy nowe standardy odpowiedzialności energetycznej, ponieważ pierwszy raz na taką skalę produkcja będzie zasilana energią z elektrowni wiatrowej na podstawie tzw. VPPA (Virtual Power Purchase Agreement). To także ilustruje nasze podejście do zmieniania świata na lepsze, w którym stawiamy na partnerstwa. Przekładają się one na wyniki, np. w 2020 roku zmniejszyliśmy naszą emisję CO₂ pochodzącą z browarów o 26%, a w 2021 roku w sumie zmniejszymy ją o 66% w stosunku do 2019 roku. To przybliży nas do celu, który sobie postawiliśmy na 2030 rok, a mianowicie osiągnięcia neutralności węglowej naszych trzech browarów.

Stale pracujemy też nad tym, by minimalizować ilość opakowań i konsekwentnie eliminujemy je tam, gdzie jest to możliwe. Poddajemy odzyskowi już 99,81% odpadów produkcyjnych i produktów ubocznych. Ponadto 46% naszych produktów sprzedajemy w opakowaniach wielokrotnego użytku, a 49% w puszkach aluminiowych, które w połowie są zrobione z materiału pochodzącego z recyklingu. Ekologiczne zachowania promujemy wśród naszych konsumentów. Jedna z naszych kampanii, pt. „Nie wypadaj z obiegu”, przekonywała piwoszy, że zwracanie butelek zwrotnych to dobry, wart naśladowania zwyczaj na miarę potrzeb naszych czasów.

Wszystko w rękach ludzi

Nikt nie zmieni świata bez zmotywowanego zespołu. Zatrudniamy ponad 2700 osób i każdą z nich angażujemy w realizację naszej strategii. Przybliżamy im cele organizacji, jasno je komunikując oraz tłumacząc, jaką rolę w ich realizacji odgrywa każda z nich.

Powołaliśmy interdyscyplinarne zespoły odpowiedzialne za konkretne obszary, jak np. zrównoważone opakowania, zmniejszanie zużycia wody i emisji COIndeks dolny 2 czy zrównoważone zakupy. Uruchomiliśmy też program zgłaszania pomysłów na innowacje, który premiuje kreatywnych pracowników dostrzegających możliwości i znajdujących sposoby na zmniejszenie negatywnego wpływu firmy na środowisko.

Zaczęliśmy od działu technicznego, a w tym roku rozszerzyliśmy program na całą organizację. Każdy pomysł jest weryfikowany pod kątem korzyści i kosztów środowiskowych, a jeśli dochodzi do jego realizacji – nagradzamy finansowo autorów pomysłów. Pracownicy mają poczucie wpływu na otaczającą ich rzeczywistość i wymierne korzyści, co wzmacnia ich zaangażowanie.

Dzielimy się postępami

Zrównoważony rozwój wiąże się z transparentną komunikacją ze wszystkimi interesariuszami. Potrzebujemy standaryzacji raportowania niefinansowego, bo tylko to umożliwi porównywanie się z branżą i weryfikowanie dostawców. Na przykład badając poziom emisji COIndeks dolny 2 i zużycia wody, musimy wziąć pod uwagę całą drogę naszego piwa – od momentu, gdy chmiel wzrasta na polu, po półkę w sklepie, gdy konsument sięga po nasz produkt. Trudno zdobyć kompletne informacje na ten temat, a są one potrzebne, by ocenić, na którym etapie nasz wpływ na środowisko jest największy.

Świadomość oddziaływania na otoczenie pozwala uniknąć typowej pułapki, w którą wpada wiele firm. Zajmują się one sprawami, które PR‑owo są nośne, ale tak naprawdę nie mają kluczowego znaczenia w redukcji emisji COIndeks dolny 2. W naszym przypadku źródłem największych emisji są browary, opakowania i sprzęt chłodniczy. Dzięki tej wiedzy możemy precyzyjnie kierować wysiłki i dokonywać zmian tam, gdzie ich efekt będzie znaczący.

Pandemia uwypukliła, jak ważne są myślenie o przyszłości i wspólny wysiłek, by budować społeczeństwo inkluzywne oraz przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu i utracie bioróżnorodności. Choć żyjemy tu i teraz, jesteśmy współodpowiedzialni za zapewnienie takich samych warunków życia przyszłym pokoleniom, czyli naszym dzieciom i wnukom. Nie możemy o tym zapominać.

Poznaj pozostałe treści raportu o zrównoważonym rozwoju »

Wykorzystaj siłę wpływu (mądrze!) 

Joanna Koprowska PL

To, czy firmy będą potrafiły zmienić swoje modele biznesowe tak, by zwiększać pozytywny wpływ na otoczenie, może zaważyć na ich przyszłości. Coraz więcej interesariuszy mówi „sprawdzam”, dlatego pięknie brzmiące deklaracje o zmienianiu świata na lepsze muszą się zmienić w konkretne działania. 

Społeczna odpowiedzialność wpisana w DNA Grupy BSH 

BSH na całym świecie i w Polsce stawia na społeczną odpowiedzialność biznesu. Misją firmy jest poprawa jakości życia milionów jej klientów. Największy europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego, m.in. marek Bosch i Siemens, realizuje ten cel z troską o środowisko, lokalne społeczności i pracowników.

Zeroemisyjne magazyny. Czy to realne? 

Paweł Sapek PL

Pośrednio lub bezpośrednio, świadomie lub nie – każdy konsument i każda firma korzysta z usług logistycznych. A sercem logistyki są dziś centra dystrybucyjne. Każdego dnia parki magazynowe zapewniają przepływ produktów, bez których życie konsumentów na całym świecie byłoby praktycznie niemożliwe – co wyraźnie odczuliśmy podczas zeszłorocznego lockdownu. Transport, pakowanie, magazynowanie, dostawy do klientów, zwroty towarów – czy mamy szansę na zeroemisyjną logistykę, która pomoże naprawić świat?

Liczą się dialog i współpraca 

Jakub Krzewina PL

Działalność biznesowa oparta na tradycyjnych paradygmatach nie jest już dobrą strategią długofalową. Właściwy kierunek to zrównoważony rozwój, który Grupie Raben jest bliski już od ponad 10 lat. Zgodnie z firmową strategią ESG porządkujemy nasze inicjatywy wokół trzech filarów i skupiamy się na obszarach, na które mamy wpływ.

Iwona Jacaszek-Pruś

Dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.