Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Usługi przyjazne środowisku – jak przebiega proces zielonej transformacji w Grupie Impel

· · 4 min
Usługi przyjazne środowisku – jak przebiega proces zielonej transformacji w Grupie Impel

We wdrażanej przez przedsiębiorstwa strategii ESG na pierwszym miejscu znajduje się czynnik środowiskowy. W jego ramach definiowane są działania, jakie zamierzają podejmować firmy w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dla przedsiębiorstw oznacza to m.in. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody i mniejszą emisję ścieków. Transformacji w kierunku odpowiedzialnego biznesu sprzyjają ramy regulacyjne, takie jak Porozumienie Paryskie, unijna długoterminowa strategia do 2050 roku czy Europejski Zielony Ład.

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych obszar związany z nieruchomościami, w tym ich budową i zarządzaniem, odpowiada za 36% zużycia energii i blisko 40% emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. Z tego powodu tak ważna jest rola firm usługowych dla Facility Management. Jak to wygląda z perspektywy Grupy Impel, jednego z największych dostawców usług porządkowo‑czystościowych w Polsce?

Po pierwsze edukacja

Od wielu lat podejmujemy szereg działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Wdrażanie strategii zielonej transformacji rozpoczęliśmy od działań edukacyjnych oraz prostych inicjatyw proekologicznych angażujących naszych pracowników. Zależy nam na przekazaniu wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ekologii, uświadomienia znaczenia selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu, zużycia energii – mówi Grzegorz Smereka, wiceprezes zarządu spółki Impel System, dyrektor operacyjny grupy produktowej Cleaning w Grupie Impel.

Grupa Impel rozpoczęła zieloną transformację już wiele lat temu od prostych kroków mających na celu przede wszystkim edukację pracowników. To ważne, bo organizacja zatrudnia ponad 40 tysięcy osób.

W ostatnich latach wszystkie szkolenia i warsztaty, które organizujemy dla pracowników wykonujących usługi związane z obsługą nieruchomości, skupiają się na wdrażaniu przyjaznych środowisku technologii. To między innymi z tego powodu 2 sierpnia 2022 roku uruchamiamy Centrum Szkoleń Technologicznych we Wrocławiu. Drugie z nich będzie uruchomione w Dąbrowie Górniczej. Są to przestrzenie, gdzie będziemy rozwijali kompetencje naszych pracowników sprzątających – w zakresie technik sprzątania, stosowanych urządzeń, środków czyszczących oraz ich dozowania. Bardzo ważnym zadaniem naszych centrów szkoleniowych jest także budowanie świadomości ekologicznej pracowników. Uczymy nie tylko, jak pracować z nowoczesnymi urządzeniami, ale też jak prawidłowo dozować preparaty do czyszczenia, jak segregować odpady, oszczędzać dostępne zasoby. Inwestujemy w edukację ekologiczną pracowników, bo wiemy, że bez ich zaangażowania, bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności, nasza transformacja nie będzie miała sensu – podkreśla Grzegorz Smereka.

Zmiany zaczynamy od siebie

Wdrażanie zielonej transformacji w dużych organizacjach to proces długotrwały i wieloetapowy. Kluczem do sukcesu jest zaplanowanie działań w sposób długofalowy.

Ważnym elementem naszej strategii zielonej transformacji są zmiany dotyczące całej organizacji, w naszych biurach i oddziałach terenowych. Z pozoru proste działania w dużej skali dają wymierne efekty. Chodzi np. o rozwiązania związane z rezygnacją z foliowych worków na odpady i zastąpienie ich koszami bądź workami wielorazowymi. To nie wymaga specjalnych inwestycji. Tu jedynie konieczna jest akceptacja zarządców nieruchomości i zmiana przyzwyczajeń pracowników – mówi Grzegorz Smereka.

Podobnym działaniem jest ograniczenie liczby wydruków czy mniejsze zużycie ręczników papierowych. Oszczędne zużycie tych materiałów pozwala nie tylko zmniejszyć ilość surowca niezbędnego do ich produkcji, ale też zminimalizować ilość odpadów. Inne zmiany są zdecydowanie bardziej skomplikowane i wymagają poważnych inwestycji. Przykładem jest wymiana floty samochodowej na pojazdy elektryczne.

Użytkujemy ponad 2100 pojazdów, które rocznie zużywają ponad 5 milionów litrów paliwa. W związku z nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych na wszystkie podmioty, zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych*, zostały nałożone nowe obowiązki. To oznacza, że firma biorąca udział w przetargach publicznych musi część floty samochodowej zastąpić pojazdami elektrycznymi. Warto jednak zaznaczyć, że na razie to powolny proces, wymagający sporych inwestycji. Auta elektryczne są nadal droższe niż te z silnikami spalinowymi. Fachowcy z branży uważają, że obniżenie ceny elektrycznych aut w stosunku do tych napędzanych paliwami płynnymi będzie możliwe wówczas, gdy cena akumulatorów spadnie do 100 dolarów za kWh. Aktualnie ten koszt wynosi 110 dolarów za kWh, a w kontekście przerwanych łańcuchów dostaw na skutek pandemii i wojny w Ukrainie trudno przewidzieć, ile w przyszłości będzie ona wynosić* – podkreśla Grzegorz Smereka.

Usługi przyjazne środowisku

Wdrażanie zielonej transformacji to w Grupie Impel przede wszystkim dążenie do ograniczenia emisji COIndeks dolny 2,a także oszczędzanie zasobów i prawidłowe zarządzanie odpadami.

Istotny kierunek naszych działań to oszczędzanie wody i zmniejszenie ilości ścieków. Z tego powodu od kilku już lat stosujemy urządzenia o niskim zużyciu wody oraz maszyny z systemem podczyszczania ścieków zebranych z posadzki. Bardzo ważnym nurtem wpierającym naszą transformację ekologiczną jest postępująca cyfryzacja. Na podstawie gromadzonych przez nas danych możemy ograniczyć marnotrawstwo. W naszym przypadku cyfryzacja pozwala również na optymalizowanie wykorzystania wszystkich monitorowanych urządzeń. Jest to w oczywisty sposób związane z oszczędzaniem energii, czyli najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoi światowa gospodarka – podkreśla Grzegorz Smereka.

Na uwagę zasługuje także rozwiązanie Grupy Impel dotyczące wtórnego wykorzystania opakowań, w których przechowywane są środki czystości wykorzystywane przy realizacji usług.

Używane przez nas środki chemiczne muszą spełniać nasze restrykcyjne wymagania dotyczące składu i bezpieczeństwa, a opakowania produktu – posiadać precyzyjny system dozowania. Dla ograniczenia liczby opakowań stosujemy roztwory robocze o niskim stężeniu. Dodatkowo w tym roku wraz ze spółką Impel Delivery – dostawcą środków chemicznych marki Biopur, wdrażamy program monitorowania drogi, jaką przebywają plastikowe opakowania na środki chemiczne. Zużyte nie są wyrzucane, ale ponownie napełniane preparatami do czyszczenia. Dodatkowo Biopur wprowadza opakowania nowej generacji z biodegradowalnego tworzywa sztucznego HDPE potrzebującego do naturalnej degradacji zaledwie 4 lat. To istotne ograniczenie ilości generowanych odpadów plastikowych. Świadcząc nasze usługi, zużywamy niemal 170 milionów litrów roztworów rocznie, dlatego precyzja dozowania i brak marnotrawstwa ma tak duże znaczenie – uzupełnia Grzegorz Smereka.

Od 2015 roku średnia emisja COIndeks dolny 2 w krajach Unii Europejskiej spadła o prawie 30%. Tymczasem w Polsce zanotowano spadek jedynie o 10%. Z tego względu również podmioty z branży sprzątającej muszą dostosować sposób prowadzenia swojej działalności do wymagań inwestorów, jednostek finansujących i zarządców nieruchomości. Nowe regulacje zmuszają do transparentności i pokazania, w jaki sposób biznes wpływa na czynniki ESG.

W naszej firmie ograniczenie zużycia paliw kopalnych to bardzo ważne wyzwanie, którego realizacja wiąże się z rezygnacją z urządzeń i pojazdów spalinowych. Pierwszym krokiem w tym kierunku było wprowadzenie elektrycznych zamiatarek, kos i kosiarek. Taki napęd mają również wszelkiego rodzaju inne maszyny służące do obsługi terenów zewnętrznych. Zastąpienie silników spalinowych elektrycznymi daje dodatkowe korzyści – urządzenia bateryjne pracują znacznie ciszej, a więc eliminujemy także hałas do tej pory dokuczliwy podczas koszenia trawników. Wymiana sprzętu odbywa się sukcesywnie, bo na co dzień użytkujemy aż 1500 kos i kosiarek. Całkowita wymiana wszystkich urządzeń na razie nie jest możliwa, bo też rynek nie oferuje pełnego asortymentu urządzeń akumulatorowych – podkreśla Grzegorz Smereka.

Prowokujemy do myślenia o ekologii

Grupa Impel jako duży dostawca usług sprzątających aktywnie uczestniczy w procesie ekologicznej edukacji otoczenia. Z jej inicjatywy powstał proekologiczny projekt kina rowerowego. Wydarzenie to, organizowane przez Grupę Impel, odbywa się w czasie wakacji w 10 miastach w Polsce. W czasie każdego pokazu filmowego realizowanego w atrakcyjnych miejskich przestrzeniach, na widzów czekają miejsca siedzące oraz 20 energorowerów. Ideą akcji jest zaangażowanie widzów, aby na rowerach podłączonych do infrastruktury kina wyprodukowali nawet 50% energii elektrycznej potrzebnej do zasilenia projektora i ekranu kinowego.

Kino rowerowe to wyjątkowy projekt proekologiczny, którego celem jest uwrażliwienie mieszkańców dużych miast na problem ekologii. To także niekonwencjonalny, bo odbiegający od naszej codziennej pracy operacyjnej, sposób zwrócenia uwagi naszych klientów, że nieobca jest nam troska o środowisko – uzupełnia Grzegorz Smereka.