Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Top 8 umiejętności managerskich w 2023 roku

· · 2 min
Top 8 umiejętności managerskich w 2023 roku

Top 8 umiejętności managerskich w 2023 roku

Rola, jaką mają do odegrania współcześni managerowie, okazuje się bardziej wymagająca niż kiedykolwiek wcześniej. Dynamiczne środowisko biznesowe, ewoluujące technologie i zmieniające się oczekiwania pracowników stawiają przed liderami nowe wyzwania. W 2023 roku, żeby udało się odnieść sukces, trzeba dysponować zestawem zaawansowanych umiejętności, które można uznać za przysłowiowy as w rękawie. Menedżerowie muszą przygotować się na rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów, powinni zarządzać ludźmi w sposób, który inspiruje i mobilizuje zespół do osiągania wytyczonych celów, ponadto mają być nastawieni na nieustanny rozwój. Odkryj, jakie kompetencje managerskie są teraz nieodzowne, aby nie tylko przetrwać, ale także cały czas iść do przodu, umacniać swoją pozycję na rynku pracy, budować markę osobistą, wyróżniać się i wyprzedzać konkurencję.

Rozwiązywanie złożonych problemów

Dobry manager musi mieć świadomość, że zarządzanie ludźmi nie jest ścieżką usłaną różami. Czynniki zewnętrze lub wewnętrzne wpływające na środowisko pracy sprawiają, że nieuniknione jest pojawienie się konfliktów. Zadaniem managera jest szczegółowe analizowanie sytuacji, identyfikowanie przyczyn takiego stanu oraz opracowywanie skutecznych strategii rozwiązywania problemów, ale też unikania kryzysów.

Krytyczne myślenie

Kolejna istotna kompetencja managera to krytyczne myślenie, czyli umiejętność polegająca na: rozumowaniu w sposób logiczny, weryfikacji danych pod kątem ich wiarygodności, łączeniu ze sobą zebranych informacji oraz ich obiektywnej ocenie. Takie podejście tworzy przestrzeń do świadomych wyborów i pozwala podejmować trafne, oparte na faktach decyzje biznesowe.

Kreatywność

W codziennej pracy managera liczy się również kreatywność, przejawiająca się w myśleniu poza utartymi schematami, korzystaniu z innowacyjnych rozwiązań, otwartości na nowe pomysły, dostrzeganiu możliwości, które inni mogliby przeoczyć oraz czerpaniu z potencjału indywidualnego i grupowego.

Zarządzanie ludźmi

Kluczowa kompetencja managera to także efektywne zarządzanie ludźmi, bazujące na rozumieniu ich potrzeb. Przywódca potrafi dobierać członków zespołu, delegować zadania, dysponować czasem podwładnych, kierować realizacją projektu, oceniać jakość pracy, a także motywować oraz mobilizować pracownika do rozwoju. Manager ma być wzorem do naśladowania, inspirującym liderem, za którym podwładni chętnie podążają.

Współpraca z ludźmi

W związku z tym manager musi umieć współpracować z innymi, działając w grupie. Dzięki temu budują się silne relacje, wzrasta zaufanie, możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczenia. Powstaje zgrany zespół, z którym można przenosić przysłowiowe góry. Potrzebna jest jednak empatia, asertywność, rozumienie różnorodności, elastyczność, umiejętność negocjacji, ale i zdolność radzenia sobie ze stresem.

Komunikatywność

Ważną kompetencją managera jest również komunikatywność. Za priorytet trzeba uznać troskę o swobodny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, likwidowanie barier komunikacyjnych, jasne formułowanie komunikatów, konkretne wyrażanie myśli i oczekiwań, systematyczny feedback oraz słuchanie drugiej strony i uwzględnianie jej zdania.

Inteligencja emocjonalna

Dla dobrego managera typowa powinna być też inteligencja emocjonalna. To zarządzanie emocjami, rozpoznawanie ich oraz reagowanie na nie. Ta kompetencja managera jest zauważalna poprzez: samoświadomość, kontrolowanie swoich emocji, branie pod uwagę perspektywy innych osób, a także uznawanie emocji za źródło energii i zaangażowania.

Elastyczność poznawcza

Elastyczność poznawcza to kompetencja managera oznaczająca gotowość do nauki, zdobywania nowych umiejętności i poszerzania wiedzy branżowej, co daje szansę na dostosowywanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. U managerów ma to być nie tylko skupienie się na samodoskonaleniu, ale też zachęcanie pracowników do rozwoju osobistego oraz zawodowego.

Kluczowe umiejętności managera – jak je nabyć i rozwijać?

Aby być skutecznym managerem w 2023 roku, warto inwestować czas oraz wysiłek w zdobywanie i doskonalenie powyższych kompetencji managerskich. Jedna z najciekawszych opcji, łącząca teorię z praktyką, to szkolenia odbywające się stacjonarnie albo online. Poszerzanie posiadanej wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w tych projektach edukacyjnych stanowi dla managerów doskonałą okazję do czerpania z profesjonalizmu doświadczonych specjalistów w swoich fachu.

Już teraz wybierz kompleksowy moduł szkoleniowy, którego tematyka pozwoli Ci uzupełnić ewentualne luki w zakresie kompetencji managerskich i okaże się wsparciem w zakresie konsekwentnej realizacji planu rozwoju Twojej kariery zawodowej. Pamiętaj ponadto, że istotną rolę odgrywa samokształcenie, a więc śledzenie na bieżąco aktualności z branży oraz regularne czytanie książek i artykułów poruszających problematykę trendów w zarządzaniu. W ten sposób można wynieść własne kompetencje managerskie na nowy, wyższy poziom.