Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Teoria 6 kapeluszy w biznesie

· · 2 min
Teoria 6 kapeluszy w biznesie

Istnieją różne sposoby rozwiązywania problemów, łagodzenia sporów i panowania nad własnymi emocjami w kryzysowych momentach. Jedną z dostępnych opcji jest technika sześciu kapeluszy, która pozwala na wieloaspektową analizę danego zagadnienia i dostrzeżenie nowych możliwości. Na czym dokładnie polega to niestandardowe rozwiązanie? Czy warto z niego korzystać w praktyce? Przekonaj się, że metoda kapeluszy przydaje się zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym!

Na czym polega metoda sześciu kapeluszy?

Metoda sześciu kapeluszy myślowych (ang. six thinking hats) Edwarda de Bono tworzy przestrzeń do tego, aby spojrzeć na konkretny problem z różnych perspektyw i podjąć świadomą decyzję, odkrywając dzięki temu nowe, nieznane dotąd fakty (zarówno pozytywne, jak i negatywne). Takie kreatywne oraz elastyczne podejście sprawia, że można zebrać dużo informacji i wielopłaszczyznowo ocenić daną sytuację. To szansa, żeby objąć obiektywne stanowisko, uporządkować proces myślenia, poszerzyć intelektualne horyzonty oraz uniknąć stronniczości, czy kierowania się stereotypami albo innego typu utartymi schematami. Teorię 6 kapeluszy w biznesie można z powodzeniem wyćwiczyć, wystarczy tylko regularny trening tej umiejętności.

Kiedy warto zastosować metodę kapeluszy? Zdaje ona egzamin między innymi w zakresie: zażegnywania konfliktów, wypracowywania optymalnych rozwiązań, prowadzenia spotkań zespołu, pracowniczych „burz mózgów”, pracy nad projektami dla klientów, generowania pomysłów, usprawniania komunikacji, zarządzania kryzysowego, czy podejmowania przemyślanych decyzji.

6 myślowych kapeluszy Edwarda de Bono

Nazwa charakteryzowanej metody bierze się od tego, że wyróżnia się sześć metaforycznych kapeluszy. Każdy z nich ma inny kolor i dotyczy odmiennego stylu myślenia. Oto, co symbolizują poszczególne barwy:

Pierwszy kapelusz (biały) – styl w pełni obiektywny, neutralny oraz bezstronny, polega na gromadzeniu niepodważalnych faktów i twardych danych (informacji, liczb itd.) oraz unikaniu opinii, czy ocen. Króluje tu logika oraz przetwarzanie informacji pochodzących z wiarygodnego źródła.

Drugi kapelusz (żółty) – styl optymistyczny, reprezentujący radość i pozytywne podejście, w ramach którego dostrzega się wyłącznie zalety i ukryte możliwości danego rozwiązania oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia.

Trzeci kapelusz (czerwony) – styl emocjonalny, w ramach którego podąża się za negatywnymi oraz pozytywnymi odczuciami i tym, co podpowiada intuicja. To pakiet wszystkich emocji, które wystąpiły jako odpowiedź na konkretne zdarzenie i nie wymagają logicznego uzasadnienia.

Czwarty kapelusz (zielony) – styl produktywny, który ciągle skupia się na poszukiwaniu potencjalnych rozwiązań, generowaniu ciekawych pomysłów, nowych idei. Prym wiedzie tutaj kreatywność oraz niekonwencjonalne spojrzenie.

Piąty kapelusz (niebieski) – styl kontrolowany, pozwalający na dbanie o porządek i monitorowanie przebiegu całego procesu oraz weryfikowanie, czy udało się wykorzystać potencjał każdego z wcześniejszych etapów.

Szósty kapelusz (czarny) – styl pesymistyczny, polegający na przedstawieniu obaw, identyfikacji prawdopodobnych słabych stron oraz negatywnych konsekwencji, jaki mogą wystąpić. To miejsce na krytyczny osąd.

Polecane artykuły