Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Rozwój holistyczny – na czym polega?

· · 3 min
Rozwój holistyczny – na czym polega?

Rozwój holistyczny – na czym polega?

Nieustanny rozwój to kluczowy czynnik, który pozwala organizacjom na przetrwanie, wzrost i sukces w dynamicznym oraz konkurencyjnym środowisku biznesowym. Podmioty, które nie podejmują czynności ukierunkowanych na konsekwentne udoskonalanie różnych obszarów swojego funkcjonowania, po prostu pozostają w tyle i ryzykują utratę zajmowanej dotychczas pozycji w branży.

Osiągnięcie zamierzonego celu wymaga między innymi dysponowania odpowiednimi zasobami, stworzenia racjonalnego planu działania oraz zaprojektowania trafnej strategii. Współcześnie rosnącą popularnością cieszy się podejście określane jako rozwój holistyczny. Czym jest holistyka w biznesie? Już teraz sprawdź, co to jest holizm oraz dowiedz się, w jaki sposób może usprawnić proces zarządzania mniejszymi, ale też większymi organizacjami.

Definicja holizmu – poznaj ją!

Holizm (słowo pochodzi od greckiego wyrażenia holos oznaczającego całość) jest teorią, zgodnie z którą zjawiska dostrzegane w różnych sferach ludzkiego życia tworzą układy całościowe, ujmowane w sposób globalny. Nie są one sumą pojedynczych elementów i nie podlegają rozkładowi na czynniki pierwsze. Ich interpretacja ma mieć charakter kompleksowy, a nie polegać na analizie wydzielonych fragmentów. Tylko wtedy przyniesie wiarygodne wnioski, bowiem znaczenie podstawowych części oderwanych od całości mogłoby zostać nieprawidłowo zrozumiane. Choć opisywane pojęcie zostało wprowadzone przez Jana Smutsa w XX wieku, holizm to znak naszych czasów i wyraz nowoczesności. Jego przeciwieństwem jest redukcjonizm, który z kolei zakłada konieczność skupienia się na scharakteryzowaniu detali w celu opisu właściwości złożonego układu.

Czym jest rozwój holistyczny?

Aktualnie koncepcja holizmu jest zauważalna na wielu płaszczyznach codziennej działalności człowieka. Na uwagę zasługuje chociażby holistyczny rozwój firm wykorzystujący między innymi holistyczne zarządzanie oraz holistyczny marketing. Przedsiębiorstwo jej tutaj traktowane jako całość. Oczywiście ma ono swoją strukturę, ale poszczególne komórki organizacyjne tworzą jeden organizm, ponieważ są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. To system złożony z przenikających się podsystemów – zmiana (pozytywna lub negatywna) w działaniu jednego komponentu bezpośrednio oddziałuje na funkcjonowanie drugiego elementu. Zatem, jeśli chce się odnieść sukces w kontekście transformacji przedsiębiorstwa, wdrażanie usprawnień powinno następować równomiernie, a więc jednocześnie na poziomie całej organizacji. Sam rozwój holistyczny w biznesie ma być kompleksowy, czyli powinien skupiać się na kilku dziedzinach (na przykład zarządzaniu zasobami ludzkimi lub finansami oraz promocji sprzedawanych produktów lub świadczonych usług).

holistycznym podejściu konieczne jest obranie dwustronnej perspektywy, a więc formułowanie planów na przyszłość przy jednoczesnym skupianiu się na aktualnej sytuacji wewnętrznej firmy oraz kondycji środowiska zewnętrznego, w którym przyszło jej działać (zwłaszcza jej otoczenia konkurencyjnego, politycznego, ekonomicznego oraz społecznego). Dzięki temu możliwe jest przygotowanie się na to, co nieoczekiwane, a także przetrwanie kryzysów dzięki elastycznemu dopasowywaniu się do ulegających zmianie warunków. Dodatkowo, przy korzystaniu z możliwości, jakie daje rozwój holistyczny, wymagana jest świadomość, że decyzje podejmowane w jednym obszarze organizacji mogą mieć wpływ na całą firmę, ponieważ panuje tu zasada naczyń połączonych. Rodzi to obowiązek sprawnego kojarzenia faktów, kierowania się dobrem ogółu, a nie partykularnymi interesami oraz właściwego rozumienia procesów zachodzących w organizacji. W efekcie harmonijna integracja realizowanych działań może stać się faktem.

Holizm w biznesie – jakie ma znaczenie w praktyce?

Zrównoważony i wszechstronny rozwój holistyczny w przedsiębiorstwie wymaga czasu oraz nakładu pracy, jednak niesie za sobą wiele długoterminowych korzyści. Wśród nich największe znaczenie ma na przykład: wzrost efektywności, rozsądne dysponowanie posiadanym budżetem, osiąganie imponujących wyników finansowych, ograniczenie popełnianych błędów, budowanie pozytywnego wizerunku, wsparcie innowacyjności, trafna ocena ryzyka, usprawnienie komunikacji między współpracownikami oraz poprawa atmosfery panującej w miejscu pracy. Profity dostrzega się zarówno na poziomie pracy zespołowej, jak i na płaszczyźnie indywidualnego rozwoju zatrudnionych. Wskazane atuty charakterystyczne dla tego podejścia jednoznacznie wskazują, że holizm w organizacji to trend, któremu warto przyjrzeć się nieco bliżej, a potem w praktyce przekonać się o drzemiącym w nim potencjale.

Holistyczne podejście do zarządzania organizacją – podsumowanie

Holistyczne podejście do edukacji i pedagogiki, czy medycyny i dbania o zdrowie nie jest nowym zjawiskiem, co może potwierdzić wielu nauczycieli, uczniów, lekarzy albo pacjentów. Na podstawie zaprezentowanych powyżej informacji widać, że to niejedyne formy zastosowania tej filozofii – z powodzeniem sprawdza się ona również w biznesie, a umiejętność myślenia holistycznego uznaje się za wartościowy atrybut. Rozwój holistyczny cieszy się rosnącą popularnością i istnieje duże prawdopodobieństwo, że w najbliższej przyszłości ta koncepcja zdobędzie jeszcze większe uznanie.