Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Rodzaje managerów – poznaj popularne typy

· · 2 min
Rodzaje managerów – poznaj popularne typy

Rodzaje managerów – poznaj popularne typy

Managerowie odgrywają kluczową rolę we współczesnych organizacjach. Trzeba jednak wiedzieć, że charakter pracy na stanowiskach menedżerskich różni się w zależności od dziedziny, w jakiej specjalizuje się konkretna osoba, miejsca zajmowanego przez nią w hierarchii, czy też stylu kierowania. Jakie są najpopularniejsze rodzaje managerów? Podpowiadamy!

Na czym polega praca managera i kto może być menedżerem?

Osoby na stanowiskach menedżerskich mają za zadanie planować, organizować, kierować ludźmi oraz kontrolować. Na liście najważniejszym kompetencji menedżerskich znajdują się: sprawne rozwiązywanie problemów, dobra organizacja pracy, trafne delegowanie zadań, skuteczne motywowanie podwładnych, zarządzanie zmianą, analiza ryzyka, czy zdolności negocjacyjne. Zatem managerem może być osoba komunikatywna, kreatywna, zdyscyplinowana, asertywna, pewna siebie, wytrwała, empatyczna, z dobrą kondycją psychofizyczną.

Jakie są kategorie stanowisk menedżerskich według szczebli zarządzania?

Podstawowe ujęcie wskazuje na rodzaje managerów wyselekcjonowane według szczebla zarządzania i wynikające z graficznego przedstawienia organizacji w formie piramidy. Zgodnie z taką kategoryzacją wyróżnia się trzy typy:

· menedżerowie najwyższego szczebla (określani też jako executive lub top managerowie) – znajdują się na szczycie hierarchii, tworząc kadrę kierowniczą, a więc są prezesami lub dyrektorami generalnymi. Choć ta grupa jest niewielka, pełni niezwykle istotną rolę, ponieważ jej przedstawiciele kontrolują organizację i reprezentują ją w kontaktach zewnętrznych, decydują o inwestycjach badawczo‑rozwojowych, jak również wytyczają cele, formułują strategie oraz kierują działalnością operacyjną.

· menedżerowie średniego szczebla (middle management) – to najliczniejsza grupa kadry kierowniczej, realizująca politykę opracowaną przez managerów najwyższego szczebla i pełniąca wobec nich funkcje doradcze, a jednocześnie monitorująca i koordynująca prace prowadzone na niższym poziomie zarządzania.

· menedżerowie pierwszej linii – tworzą grupę, która bezpośrednio zarządza zespołami wykonawczymi, odgrywają też rolę pośredników pomiędzy szeregowymi pracownikami a reprezentantami wyższych szczebli zarządzania.

Jakie są typy managerów według obszarów działania?

Względem osób zajmujących stanowiska menedżerskie stosuje się ponadto kilkuczłonowe określenia, wskazujące na obszar działalności firmy, którym zarządzają. Zwłaszcza w korporacjach można spotkać się z angielskojęzycznymi sformułowaniami, takimi jak: Office Manager, Human Resources Manager, Key Account Manager, Customer Service Manager, Supply Chain Manager, Sales Manager, Financial Manager, IT Manager, Brand Manager, Marketing Manager, Projekt Manager, czy Product Manager.

Oczywiście nadal wykorzystuje się też nazewnictwo w języku polskim. Niejednokrotnie można więc mieć do czynienia z menedżerami administracyjnymi, kierownikami działu personalnego lub marketingu, koordynatorami projektów, czy specjalistami do spraw kluczowych klientów. Wspólna nazwa, którą można użyć względem wymienionych rodzajów managerów, to manager funkcyjny. Osoba zajmująca takie stanowisko jest fachowcem w swojej dziedzinie, dysponującym doświadczeniem i rozległą wiedzą na dany temat, a przy okazji posiada kluczowe cechy charakteru oraz pakiet wymaganych umiejętności menedżerskich (koncepcyjne, interpersonalne, techniczne oraz diagnostyczne i analityczne).

Rodzaje managerów – podsumowanie

Istnieje wiele rodzajów managerów. Najpopularniejszy podział opiera się na poziomie zarządzania i miejscu w hierarchii albo specyfice koordynowanego obszaru i wynikających z tego zadaniach do wykonania. Rola tych osób w organizacji, zajmowana przez nich pozycja, sfera odpowiedzialności, czy zakres obowiązków zależy od kilku czynników. Na to, jaki typ menedżerów jest zatrudniany w danej firmie, ma wpływ między innymi: branża, ustalony cel biznesowy i plany na przyszłość, liczba pracowników i wielkość przedsiębiorstwa, jak również struktura oraz kultura organizacyjna. Dodatkowo charakter funkcji, które pełni manager, może być kształtowany przez wymagania rynku, a co za tym idzie – ciągle dostosowywany do zmieniających się trendów. Widać więc, że jest to na tyle elastyczne stanowisko, że każda organizacja ma możliwość prezentowania indywidualnych oczekiwań oraz kreowania unikalnych wymagań dla swoich menedżerów.