Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Kielce idą z trendem

· · 5 min
Kielce idą z trendem

Kielce stanowią regionalne centrum gospodarcze, naukowe, kulturalne oraz wystawienniczo‑targowe w regionie. Od kilku lat bardzo prężnie się rozwijają, zyskując wśród przedsiębiorców dobrą opinię. Z prezydentem Kielc, Bogdanem Wentą, rozmawiamy o strategii rozwoju miasta przyjaznego biznesowi, o inicjatywach samorządowców, które przyciągają inwestorów, o  polityce zwolnień podatkowych i o potencjale, jaki ma do zaoferowania miasto.

Panie Prezydencie, przedsiębiorcy narzekają na niestabilne otoczenie, w którym muszą prowadzić biznes. W jaki sposób samorząd Kielc wspierał ich działalność w czasach niepewności i kolejnych lockdownów? Czy programy wsparcia, które samorząd uruchomił, począwszy od 2020 roku, przyniosły oczekiwane rezultaty?

Kierowaliśmy wsparcie do przedsiębiorców, którzy najmocniej zostali dotknięci konsekwencjami lockdownów. Podobnie jak inne miasta, zastosowaliśmy mechanizmy wsparcia, na które samorząd ma bezpośredni wpływ. Po pierwsze odroczyliśmy płatności z tytułu podatku od nieruchomości i środków transportu. Po drugie zmniejszyliśmy do 10% czynsze dzierżawy w budynkach należących do miasta. Po trzecie przesunęliśmy terminy regulowania opłat za użytkowanie wieczyste. Szczególne wsparcie otrzymali najemcy prowadzący działalność w centrum miasta, w preferowanych, ale zanikających i chronionych branżach oraz organizacje pożytku publicznego. Specjalnie powołane Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w 2020 roku koordynowało działania związane z pakietem pomocowym oferowanym przez miasto oraz udzielało informacji w zakresie możliwości skorzystania z rozwiązań zawartych w ramach poszczególnych tarcz antykryzysowych, bo tu przepisy dynamicznie się zmieniały.

Poza tym przedsiębiorców wpierały miejskie spółki. Na przykład Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pomogło branży hotelowej, szczególnie dotkniętej pandemią, rozkładając na kilka rat opłaty za wykorzystaną energię cieplną. Miejski Zarząd Dróg ze względu na obostrzenia zawiesił strefę płatnego parkowania w centrum miasta. Takich działań mógłbym wymieniać wiele.

Poza negatywnymi skutkami COVID‑19 był jeden, z mojego punktu widzenia, bardzo ważny – przyspieszenie cyfryzacji niektórych usług miejskich.

Mieliśmy jednak pełną świadomość, że działamy w niestabilnej sytuacji i w każdej chwili mogą być ogłoszone kolejne lockdowny, dlatego w 2021 roku wprowadziliśmy dalsze zmiany, z których chyba najważniejsze były nowe stawki podatku od nieruchomości. Szczególnie chcieliśmy chronić obiekty przeznaczone na działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym te, które są położone przy stokach narciarskich i przeznaczone do uprawiania sportów zimowych oraz pod działalność rzemieślniczą.

Nasze działania pozwoliły kieleckim przedsiębiorstwom przeczekać trudny okres. Co istotne, w Kielcach cały czas powstają nowe firmy. W 2020 roku w rejestrze REGON było wpisanych ponad 29,4 tys. podmiotów. To blisko tysiąc więcej niż w 2018 roku. W bieżącym roku w mieście działa już ponad 30,6 tys. firm. Ich kondycja jest w dużej mierze uzależniona od aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju. Niestety, rosnąca inflacja i koszty kredytów, jak też zastój w dialogu z Unią Europejską, nie napawają zbytnim optymizmem.

Od początku pandemii minęły zaledwie dwa lata, a przed samorządem i biznesem stoją już inne wyzwania. Teraz przedsiębiorcy potrzebują innych mechanizmów, które staramy się wspólnie z biznesem wypracowywać, żeby jak najlepiej wpisywały się w ich i społeczeństwa potrzeby.

Powiedział pan, że każda strona ma własne cele. Nie zawsze się one uzupełniają, bywa, że stoją w kontrze. Jak poprzez współpracę z biznesem miasto chce realizować swój rozwój? Na rozwój jakich dziedzin stawiają Kielce?

Wyjdę od nowego dokumentu Strategia rozwoju miasta Kielce 2030+. W kierunku smart city wyznaczającego cele, które będziemy realizowali w nadchodzących latach. Bardzo mocno wybrzmiewa w nim aspekt gospodarczy. Mamy świadomość nowych trendów i wyzwań rozwojowych, dlatego musimy tworzyć odpowiedni klimat biznesowy, żeby zachęcić nowe talenty do pracy i rozwoju właśnie w Kielcach. Naszym celem jest zapewnienie firmom optymalnych warunków do prowadzenia biznesu i odzyskania utraconych korzyści nie tylko poprzez minimalizowanie ponoszonych przez nie kosztów.

Mocno wspieramy kapitał ludzki. Działające od września 2020 roku Centrum Kształcenia Zawodowego „CK Technik” to placówka, której zadaniem jest zapewnienie praktycznej nauki zawodu zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym. W krótkim czasie CK Technik, we współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych w Kielcach, nawiązał współpracę m.in. z BMW, ZK Motors, KH Kipper oraz Mercedes‑Benz Nobile Motors, a więc firmami reprezentującymi sektor motoryzacyjny, w tym branżę samochodów specjalistycznych, która u nas świetnie się rozwija. Uczniowie CK Technik, jako jedyni w Polsce, uczą się zawodu mechanika samochodowego na najnowszych silnikach Mercedes‑Benz, ponieważ kielecki dealer tej marki, Nobile Motors, wyposażył pracownię i przekazał trzy nowe egzemplarze na potrzeby edukacyjne.

Jeśli chodzi o sam model współpracy z biznesem, naprawdę dużo zmienia przyjazne podejście urzędników i zrozumienie potrzeb przedsiębiorców. Bardzo o to dbamy, choćby przez organizację spotkań międzywydziałowych oraz zapraszanie do rozmów dostawców mediów, aby przyspieszyć realizację kluczowych dla miasta inwestycji. Taki styl współpracy opłaca się, bo do urzędu dociera wiele pozytywnych komentarzy o tym, że jakość obsługi inwestora jest na wysokim poziomie oraz sprzyja podejmowaniu decyzji na rzecz Kielc. Staramy się również, oczywiście w ramach obowiązujących przepisów, przyspieszać wszelkie procedury administracyjne.

Kluczowa dla rozwoju gospodarczego jest też działalność Kieleckiego Parku Technologicznego, który posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę wsparcia dla firm produkcyjnych oraz usługowych. Oprócz wsparcia infrastrukturalnego dla lokatorów dwóch inkubatorów Park oferuje szkolenia i zaplecze konferencyjne, specjalistyczne usługi konsultingowe, a także możliwość przebywania w inspirującym środowisku młodych, prężnych firm specjalizujących się w nowych technologiach. Tej oferty nie udałoby się stworzyć, gdyby nie determinacja w pozyskiwaniu zdegradowanych terenów poprzemysłowych w północnej części Kielc oraz systematyczne ich modernizowanie dzięki środkom własnym i unijnym.

Z punktu widzenia gospodarczego największy wpływ na rozwój miasta miała działalność spółki akcyjnej Targi Kielce. Początkowo niewiele osób wierzyło w powodzenie przedsięwzięcia. Targi zostały powołane do życia w 1992 roku, a jedną z pierwszych wystaw był Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Dzisiaj są to najważniejsze targi branży obronnej w Polsce, a także trzecie największe wydarzenie wystawiennicze poświęcone tej tematyce w Europie. Targi Kielce skupiają obecnie wokół siebie wiele branż, setki kooperantów i tysiące pracowników, tworząc sieci kontaktów i bardzo ważną część ogólnopolskiego oraz europejskiego sektora wystawienniczego.

Biznes miał w ostatnich czasach „pod górkę”. Najpierw COVID i zamrożenie wielu branż, potem wojna „u drzwi”, a teraz doszła szalejąca inflacja i galopujące ceny energii. W czasie pandemii miasto uruchomiło pakiet pomocowy dla firm. Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć obecnie firmy z regionu świętokrzyskiego? Skąd mogą czerpać na ten temat wiedzę?

Kielce dysponują stale rosnącym potencjałem dla rozwoju sektora biurowego. Mamy 20 tysięcy studentów, cieszymy się dobrą jakością życia, znajdujemy się pomiędzy dwoma silnymi ośrodkami – Warszawą i Krakowem, przy ekspresowej trasie S7 oraz chwalimy się działającymi od lat firmami. To wszystko tworzy sprzyjający klimat do lokowania inwestycji. Jednak brakuje dużych, nowoczesnych powierzchni biurowych, podobnie jak hal. Z tego powodu zaproponowałem Radzie Miejskiej Kielc przyjęcie uchwał zwalniających z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki biurowe oraz produkcyjne. Radni przyjęli je w lutym. Uchwała była odpowiedzią na widoczny w całej Polsce trend i oczekiwania inwestorów. To ważny postęp w kreowaniu rozwoju gospodarczego Kielc.

Przyjęcie uchwały dotyczącej budynków biurowych umożliwia przedsiębiorcom, realizującym inwestycje początkowe, uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości w okresie maksymalnie 3 lat. Zwolnienie z podatku jest też wyraźnym znakiem dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz deweloperów powierzchni biurowej, że Kielce chcą być istotnym ośrodkiem regionalnym dysponującym najwyższej klasy przestrzenią biurową i chcącym przyciągać przedsiębiorców z sektora nowoczesnych usług.

W Kielcach planowanych jest też kilka większych inwestycji typu mixed‑use, które będą łączyć funkcję usługową, mieszkalną i biurową. Zainteresowanie możliwością zwolnienia z podatku jest spore, choć trzeba przyznać, że nie każdy projekt będzie spełniał minimalne wymagania, czyli co najmniej 3000 mIndeks górny 2, w którym co najmniej 80% powierzchni użytkowej stanowić będzie powierzchnia biurowa o wysokim standardzie.

Istotne wsparcie oferujemy ponadto w ramach uchwały dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej. Jej przyjęcie umożliwia przedsiębiorcom realizującym inwestycje początkowe uzyskać zwolnienie podatkowe również na okres maksymalnie 3 lat.

Nie zapominamy o mniejszych podmiotach. Wspieramy m.in. rzemieślników, często jednoosobowe działalności czy niewielkie rodzinne biznesy, obniżając im podatek od nieruchomości. Stworzyliśmy również Mapę Kieleckich Rzemieślników, zachęcając mieszkańców do korzystania z usług profesjonalistów.

O wszystkich inicjatywach kierowanych do przedsiębiorców informujemy na stronie Urzędu Miasta Kielce www.kielce.eu. Została tam utworzona specjalna zakładka „Dla Biznesu”, w której zgrupowane są informacje istotne zarówno dla inwestora zewnętrznego, jak i lokalnego przedsiębiorcy. Jesteśmy na Facebooku, zarówno na profilu oficjalnym miasta, jak i dwóch profilach gospodarczych: @InwestujwKielcach oraz @kielcedlaprzedsiebiorcow. Prowadzimy newsletter gospodarczy na www.invest.kielce.pl. Staramy się być w stałym kontakcie z firmami, wykorzystując mailing bezpośredni do tych, które mamy w bazach, tak aby komunikacja odbywała się w dwóch kierunkach.

Dziękujemy za rozmowę.