Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Odkryj nowe pakiety szkoleń online z certyfikatem ICAN Business Advisor
sprawdź >>

Inwestycje bardziej i mniej agresywne

· · 2 min
Inwestycje bardziej i mniej agresywne

O trendach i najbardziej obiecujących produktach mówi nam Paweł Jackowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami  Domu Maklerskiego TMS Brokers SA.

Partnerem materiału jest:

Jak zachowywały się rynki w ubiegłym roku? Które walory w portfelach TMS Brokers osiągnęły najwyższe stopy zwrotu?

Gwiazdami ostatniego roku były spółki korzystające z poprawy sytuacji makroekonomicznej na świecie, czyli cykliczne: przemysłowe, surowcowe, produkujące i wydobywające ropę naftową, kopalnie metali przemysłowych i szlachetnych, a także szeroko rozumiana branża finansowa. Ta ostatnia korzysta z reflacji, czyli połączenia dwóch trendów: przyspieszenia światowego wzrostu gospodarczego oraz inflacji. Przyczyną tych wzrostów była poprawa odczuć inwestorów działających na globalnych rynkach i ogólne trendy wzrostowe w gospodarce światowej. Nie bez znaczenia jest też tendencja wzrostowa na rynkach w strefie euro.

Oczekiwania co do przyspieszenia dynamiki wzrostu inflacji wpływają korzystnie na poprawę warunków generowania zysku przez banki i spółki finansowe, co można było zaobserwować w II połowie ubiegłego roku i I kwartale 2017 roku. To głównie te sektory były motorami wysokich wzrostów. Ale nie tylko one. Z naszymi inwestycjami wychodzimy poza Polskę, inwestujemy w branże, które na naszym rynku są słabo reprezentowane, np. spółki technologiczne, branża producentów półprzewodników, spółki działające globalnie w obszarze e‑commerce, jak na przykład Zalando, czy też dojrzałe spółki produkujące gry – Electronic Arts, Activision oraz Ubisoft Entertainment. Nasz proces inwestycyjny bazuje na analizie fundamentalnej zarówno w zakresie oceny trendów makroekonomicznych, jak i poszczególnych emitentów.

Jeden z produktów TMS Brokers, portfel TMS Dynamic, koncentrujący się na agresywnym inwestowaniu, wypracował w ciągu 12 miesięcy 26,6% zysku. Czy można powiedzieć, że to najbardziej opłacalna dla klientów strategia?

Określenie „agresywny portfel” używane jest w stosunku do inwestycji skupionych na rynkach akcji. Na nich zbudowana jest właśnie strategia TMS Dynamic. W momencie gdy następuje poprawa koniunktury i obserwujemy wzrost indeksów na głównych rynkach, taka strategia daje najlepsze możliwości inwestorowi akceptującemu wysoki poziom ryzyka i nastawionemu na maksymalizację stopy zwrotu. Jak widać po tegorocznych wynikach, w strategii TMS Dynamic udaje się takie założenia realizować.

Firma TMS Brokers poinformowała niedawno o wejściu do oferty nowego portfela TMS Global Select. Czym będzie się wyróżniał?

Tak, proponujemy klientom bardzo ciekawe rozwiązanie inwestycyjne, odróżniające się od produktów klasycznych. Nowy typ portfela ma na celu generowanie dodatnich stóp zwrotu bez względu na koniunkturę, podobnie jak istniejący portfel absolutnej stopy zwrotu TMS Global Return, lecz z dodatkowymi zaletami. W obu strategiach, w ramach określonych limitów, zarządzający dobierają skład portfela na podstawie analizy fundamentalnej i dobierają instrumenty najbardziej korzystne pod kątem ryzyka i potencjalnej stopy zwrotu. W tych strategiach nastawiamy się na selekcję najbardziej atrakcyjnych klas aktywów, rynków oraz poszczególnych spółek. Ponadto wykorzystujemy krótkie pozycje na poszczególnych indeksach bądź wybranych spółkach. TMS Global Select, strategia adresowana do nieco zamożniejszego klienta, uwzględnia stały udział krótkich pozycji, które służą do generowania zysku na spadkach. W sytuacji pogorszenia koniunktury będą one zabezpieczać portfel oraz wpływać na obniżenie zmienności jego wyceny. Poza funkcją zabezpieczającą krótkie pozycje mogą również w okresach wzrostów na rynkach generować dodatkowe stopy zwrotu z krótkich pozycji w akcjach słabo radzących sobie spółek. Strategia TMS Global Select pozwala zarządzającemu osiągać wyższe stopy zwrotu przy potencjalnie niższym ryzyku całego portfela, co oczywiście ma bezpośrednie przełożenie na jakość i stabilność stóp zwrotu wypracowywanych dla klientów.

Ten tekst jest częścią projektu Najskuteczniejsi prezesi 2016

Paweł Jackowski

Członek zarządu i dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami TMS Brokers.

Piotr Kwiatkowski

Redaktor ICAN Institute.

Wybrane dla Ciebie

MyICAN Twoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy