Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Design thinking: jak projektować doświadczenia pracownika

· · 3 min
Design thinking: jak projektować doświadczenia pracownika

Na czym polega design thinking? Jak wykorzystać myślenie projektowe w budowaniu nowoczesnych i angażujących organizacji? Czy metoda ta może stać się jednym z kluczowych i najbardziej efektywnych narzędzi dla firmy, czy jest to raczej „sezonowa moda”?

Design thinking to sposób na twórcze, innowacyjne i kreatywne rozwiązywanie problemów. To zorientowany na ludzi, oparty na prototypach proces innowacji. Korzenie myślenia projektowego sięgają lat 60., kiedy to znajdowało ono zastosowanie głównie w projektowaniu produktów i usług. Obecnie jego rola staje się znacznie bardziej uniwersalna.

Model design thinking zbudowany jest na 3 kluczowych filarach:

 1. Nastawienie na potrzeby odbiorcy.

 2. Podejście do problemu z różnych punktów widzenia. Zaangażowanie w projekt zespołu ludzi o różnorodnych kompetencjach, doświadczeniach i poglądach.

 3. Testowanie, czyli sprawdzenie, czy rozwiązanie będzie działać w realnym świecie – pytanie o nie klientów, odbiorców; sondowanie, robienie ankiet.

Najważniejsze to sprecyzowanie zagadnienia, nad którym chcemy pracować. Może to być nowy produkt, usługa, proces czy strategia biznesu – każdy element mający wpływ na rozwój organizacji. Drugą istotną kwestią jest dobranie odpowiedniego, interdyscyplinarnego zespołu.

Proces design thinking dzieli się na 5 etapów:

 1. Empatia, czyli skupienie uwagi na odbiorcy. W pierwszej kolejności musimy sprecyzować, dla kogo coś robimy, określić potrzeby, motywacje i sposób myślenia potencjalnego odbiorcy.

 2. Zdefiniowanie problemu. Na tym etapie powinniśmy określić, nad czym chcemy pracować i co będzie dla nas priorytetem. Określamy efekt i rozwiązanie, jakie zamierzamy osiągnąć.

 3. Tworzenie pomysłów. Na tym etapie zbieramy jak najwięcej możliwych pomysłów i rozwiązań.

 4. Budowa prototypu. Filtrujemy pomysły pod kątem realności, wykonalności, zasobów i kosztów. Weryfikujemy, który z nich najlepiej rozwiąże problem.

 5. Testowanie, czyli moment, gdy wybieramy ostatecznie jedno realne rozwiązanie i sprawdzamy, jak zadziała (badania, ankiety, testy itp.).

Jak w praktyce wykorzystać design thinking?

W badaniu Global Human Capital Trends przeprowadzonym przez Deloitte w 2016 roku 79% menedżerów oceniło myślenie projektowe jako ważną lub bardzo ważną kwestię w rozwoju firmy.

Myślenie projektowe może być bardzo pomocne w HR. Design thinking skupia się przecież na problemach, które są z natury złożone i mają wpływ na ludzi. Pomaga „przywrócić człowieka” w HR dzięki empatii i postawieniu czynnika ludzkiego w centralnym punkcie procesu.

Aby wdrożyć i wykorzystać metodę i filozofię desing thinking do rozwiązywania problemów w organizacji, warto użyć jednej z dwóch technik: sprint i mastermind. Czym są te narzędzia i jak można je zastosować?

Sprint

To trwający 5 dni proces rozwiązywania problemu bazujący w założeniach i schemacie na metodologii design thinking. Każdy dzień sprintu to inny etap procesu myślenia projektowego.

Metoda sprintu została wypracowana w Google Ventures (GV). Możemy ją stosować do rozwiązywania każdego problemu i wyzwania w firmie. Jej zaletą jest to, że trwa krótko – tylko 5 dni, co pozwala na dość szybkie tworzenie i weryfikowanie rozwiązań. W sprincie istotną rolę pełni różnorodny, interdyscyplinarny zespół, który całkowicie angażuje się w działania i poświęca procesowi (bez rozpraszaczy takich jak telefony, komputery, inne spotkania i zadania).

Mastermind

Metoda ta nie jest już tak ściśle powiązana z procesem design thinking – podobieństwo widoczne jest na gruncie zespołowego rozwiązywania problemów w sposób twórczy i kreatywny. Mastermind możemy zaprojektować jako cykl krótkich spotkań w określonym czasie, ma on doprowadzić nas do znalezienia oczekiwanego rozwiązania.

Ta technika to praca grupowa, najczęściej 2–10 osób, które spotykają się regularnie, aby wspólnie dyskutować, rozwiązywać problemy, wyznaczać sobie cele i działania. Wymieniają się one doświadczeniami, opiniami, pomysłami; motywują się i wzajemnie inspirują.

Mastermind łączy w sobie format burzy mózgów, edukacji i wzajemnego wsparcia. Koncepcja grupy mastermind została pierwotnie sformułowana przez Napoleona Hilla w jego bestsellerowej książce Myśl i bogać się. Grupy mastermind tworzone są najczęściej na okres kilku miesięcy. Spotkania uczestników odbywają się z regularną częstotliwością. Najczęściej skupiają się one wokół kwestii rozwoju własnego biznesu lub rozwoju osobistego. Potencjał tej metody jest jednak znacznie większy. Podobnie jak w sprincie tę technikę można stosować do rozwiązywania niemal każdego problemu lub wyzwania w firmie.

Po co właściwie stosować oparte na myśleniu projektowym warsztaty sprint czy mastermind w organizacjach? Co dzięki nim zyskujemy?

 • Napędzamy i rozkręcamy organizację pod kątem innowacji, zaangażowania i efektywności. Tam, gdzie mamy problem z wprowadzaniem innowacji, design thinking jest idealnym rozwiązaniem.

 • Angażujemy i inspirujemy ludzi, wykorzystujemy różnorodność kompetencji, doświadczenia, punktów widzenia i pomysłów – to świetne narzędzie dla menedżerów.

 • Skracamy bezowocne i niekończące się dyskusje, oferując szybkie i skuteczne rozwiązania problemów.

 • Poprawiamy organizację pracy i komunikację w firmie.

 • Dzięki nim możemy pomóc działowi HR w wypełnieniu ważnej misji: budowaniu innowacyjnej organizacji przyszłości o nowym sposobie myślenia, nowych postawach, narzędziach i kompetencjach we wszystkich projektach i inicjatywach, które mają miejsce w organizacji.

 • Włączamy myślenie projektowe do stylu przywództwa. Nadajemy priorytet tworzeniu doświadczenia pracownika, projektując procesy na nim skoncentrowane.

 • Tworzymy nowe pomysły i rozwiązania – wstrząsamy pozytywnie organizacją i otwieramy ją na zmiany.

Nie bójmy się stosować design thinking, ale też nie ulegajmy mu całkowicie. Nawet jeśli nie znamy i nie umiemy wykorzystywać wszystkich narzędzi stosowanych w tej metodzie, czerpmy z jej uniwersalności. Uszyjmy ją na naszą miarę, dopasowując do potrzeb naszej organizacji. Design thinking znajduje zastosowanie w każdej firmie. Powinniśmy z niego korzystać, umieszczając go jako centralny element strategii i kultury organizacji.

Karolina Karwowska

Employee Experience Consultant.

Wybrane dla Ciebie

MyICAN Twoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy