Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Coaching sprzedażowy – motywacja i skuteczna sprzedaż

· · 2 min
Coaching sprzedażowy – motywacja i skuteczna sprzedaż

Coaching sprzedażowy – motywacja i skuteczna sprzedaż

Uzyskiwanie imponujących wyników sprzedażowych to jedna z głównych determinant sukcesu finansowego przedsiębiorstwa. Aby cała procedura przynosiła oczekiwane rezultaty, konieczne jest stosowanie wyłącznie najlepszych technik i strategii działania, nieustanne doskonalenie umiejętności handlowców oraz motywowanie pracowników tego działu. Z pomocą w tym zakresie przychodzi sales coaching, który cieszy się rosnącą popularnością. Co to jest coaching sprzedażowy? Na czym polega wdrożenie tego rozwiązania? Kto powinien się nim zainteresować? Przekonaj się w praktyce, że sales coaching rzeczywiście jest skutecznym narzędziem wspierającym sprzedaż!

Coaching sprzedażowy – definicja. Dla kogo jest sales coaching?

Za coaching sprzedażowy (inaczej sales coaching) uznaje się trening z elementami warsztatów, konsultingu i mentoringu, wsparcie rozwoju sił sprzedaży, wdrażanie osób, które zaczynają pracować w handlu. Nie jest to jednorazowa akcja, ale wieloetapowe i rozłożone w czasie przedsięwzięcie, proces pokazujący jak skutecznie sprzedawać. Coaching sprzedażowy uczy, jak informować odbiorców o wartości produktów oraz usług, które mają oni w swoich ofertach. To strategia badająca poziom realizacji ustalonych standardów, skupiająca się na identyfikacji atutów organizacji oraz jej słabych stron.

Jak łatwo się domyślić sales coaching oraz szkolenia ze sprzedaży i obsługi klienta to treningi dedykowane osobom pracującym w działach handlowych, które stawiają na rozwijanie indywidualnych kompetencji. W sesjach coachingowych powinni uczestniczyć na przykład menedżerowie sprzedaży, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy oraz wszyscy inni, którzy poszukują inspiracji, potrzebują informacji zwrotnej na temat wykonywanej przez siebie pracy i dążą do tego, żeby skuteczniej realizować cele sprzedażowe. Na tę opcję powinny zwrócić szczególną uwagę firmy znajdujące się w tymczasowym kryzysie, ponieważ mogą dzięki temu znaleźć odpowiednie środki zaradcze.

Kim jest coach sprzedaży?

Coach sprzedaży to wyszkolony w tym zakresie specjalista, ekspert w swoim fachu, który posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie i dysponuje teoretyczną oraz praktyczną wiedzę na temat tego, jak w profesjonalny sposób przeprowadzać sesje coachingowe. Coach ds. sprzedaży pomaga handlowcom w zakresie rozwoju kluczowych kompetencji sprzedażowych.

Jak wygląda wdrożenie procesu coachingu sprzedażowego?

Najczęściej wskazuje się, że proces coachingowy dzieli się na cztery etapy:

·        faza diagnostyczna (zweryfikowanie indywidualnych potrzeb i oczekiwań względem rezultatów, jakie ma przynieść sales coaching oraz ustalenie wskaźników i kamieni milowych, które wykorzysta się na ostatnim etapie),

·        faza planistyczna (przygotowanie rekomendacji prezentujących zmiany w stosowanych dotychczas systemach sprzedaży i opracowanie harmonogramu działań),

·        faza implementacyjna (wprowadzenie w życie poczynionych wcześniej ustaleń),

·        faza ewaluacyjna (pomiar, analiza jakości i ocena, czy obrane podejście doprowadziło do osiągnięcia pożądanych skutków).

Coaching sprzedażowy w organizacji – jakie generuje korzyści?

Wśród korzyści, jakie działy handlowe i całe przedsiębiorstwa mogą czerpać z wdrożenia programów coachingowych w obszarze sprzedaży, najczęściej wymienia się:

·        poprawa wyników sprzedażowych i wzrost zysków oraz rentowności,

·        identyfikacja mocnych i słabych stron poszczególnych sprzedawców,

·        rozwój zawodowych kompetencji handlowców,

·        zwiększenie efektywności i zaangażowania pracowników,

·        kształtowanie odpowiednich postaw u zatrudnionych,

·        maksymalizacja potencjału sprzedawców,

·        mniejsza rotacja pracowników,

·        udoskonalenie metod przeprowadzania rozmów handlowych,

·        rozwiązanie konfliktów międzyludzkich,

·        wypracowanie strategii sprzedażowej skrojonej na miarę prowadzonego biznesu,

·        spersonalizowane podejście do klientów i budowanie z nimi długotrwałych relacji,

·        udoskonalenie procesów w obszarze organizacji pracy,

·        wykreowanie marki osobistej konkretnego handlowca,

·        usprawnienie współpracy i komunikacji między członkami zespołu sprzedażowego.

Idea coachingu sprzedażowego – podsumowanie

Sales coaching stawia na holistyczne podejście. Czerpie z różnych dziedzin, takich jak: psychologia, socjologia, marketing, czy ekonomia. To wszystko tworzy przestrzeń do planowania i późniejszej realizacji aktywności sprzedażowych z uwzględnieniem zrozumienia ludzkiej psychiki, społecznego kontekstu, reguł rządzących tworzeniem przekonujących przekazów reklamowych oraz mechanizmów popytu i podaży.

Ta interdyscyplinarność coachingu sprzedażowego nie tylko dostarcza handlowcom praktyczne narzędzia, ale także pomaga im rozwijać pewność siebie, empatię, zdolności interpersonalne, jak również umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki temu osiągają oni lepsze wyniki sprzedażowe, budują długotrwałe relacje z klientami oraz rozwijają się jako profesjonaliści w swojej dziedzinie. Już teraz wykorzystaj sales coaching jako narzędzie doskonalenia zespołów handlowych.