HR Management 2020

  • GRUPA B – Warszawa
  • GRUPA C – Warszawa
  • GRUPA KRK – Kraków
  • GRUPA WRO2 – Wrocław
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa B 13-14.12.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa B 07-08.02.2020 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa B 06-07.03.2020 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa B 03-04.04.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa B 08-09.05.2020 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa C 17-18.06.2020 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa C 02-03.09.2020 piątek, sobota
Sesja 3: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa C 30.09-01.10.2020 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa C 28-29.10.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa C 02-03.12.2020 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa KRK 24-25.01.2020 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa KRK 21-22.02.2020 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KRK 17-18.04.2020 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa KRK 22-23.05.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KRK 26-27.06.2020 piątek, sobota
Sesja 6: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa KRK 17-18.07.2020 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa WRO2 22-23.05.2020 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa WRO2 17-18.07.2020 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WRO2 28-29.08.2020 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa WRO2 25-26.09.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa WRO2 16-17.10.2020 piątek, sobota