Joanna Erdman

Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego zarządzająca Pionem Ryzyka
Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego zarządzająca Pionem Ryzyka
Wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego zarządzająca Pionem Ryzyka. Z ING związana od 1996 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału. W latach 2001-2007 pełniła funkcję Dyrektora Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na Dyrektora Banku nadzorującego cały Pion Klientów Strategicznych. W latach 2013-2020 jako Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego zarządzała obszarem Wholesale Banking. Od lat jest zaangażowana w działalność Fundacji ING Dzieciom – początkowo jako członek Rady Fundacji, a od 2019 roku jako jej przewodnicząca. Od 2018 roku czuwa także nad realizacją strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego. W 2020 roku została też członkiem zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Statystyka.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.