Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Joanna Erdman

Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego zarządzająca Pionem Ryzyka
Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego zarządzająca Pionem Ryzyka
Wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego zarządzająca Pionem Ryzyka. Z ING związana od 1996 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału. W latach 2001-2007 pełniła funkcję Dyrektora Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na Dyrektora Banku nadzorującego cały Pion Klientów Strategicznych. W latach 2013-2020 jako Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego zarządzała obszarem Wholesale Banking. Od lat jest zaangażowana w działalność Fundacji ING Dzieciom – początkowo jako członek Rady Fundacji, a od 2019 roku jako jej przewodnicząca. Od 2018 roku czuwa także nad realizacją strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego. W 2020 roku została też członkiem zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Statystyka.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.