Joanna Han

Joanna Han

Na University of Toronto Schools zarządza komitetem do spraw zdrowia psychofizycznego – Wellness Committee oraz pełni rolę prefekta.

Sortuj wg: