Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Wojciech Gryko

Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Praktyk biznesowy i ceniony doradca w obszarze finansów i strategii z ponad 30-letnim doświadczeniem. Tworzył strategię biur maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Z ICAN Institute związany od 2006 roku. Ma duże doświadczenie na najwyższych stanowiskach zarządczych. Pracował m.in. dla Banku Pekao S.A. jako doradca zarządu i zastępca dyrektora Centralnego Biura Maklerskiego. Był odpowiedzialny za stworzenie towarzystwa funduszy powierniczych z amerykańskim Alliance Capital Management. Był też wiceprezesem zarządu oraz dyrektorem inwestycyjnym w Przymierzu Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA., a także prezesem zarządu Pekao/Alliance Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA oraz wiceprezesem zarządu w Pekao Financial Services Sp. z o.o. i CEE Property Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA. Ponadto jest doradcą firm z sektora budowlanego, finansowego i usług medycznych. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego na SGPiS (obecnie SGH) ze specjalnością ekonomika i organizacja handlu zagranicznego.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.