Wiesław Rozłucki

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Wiesław Rozłucki, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Członek rad nadzorczych spółek: Banku BPH (przewodniczący rady), Internet Media Services, Cardif Polska i XTPL oraz doradca Banku Rothschild. Zajmuje też stanowisko członka Komitetu Dobrych Praktyk oraz prezesa zarządu Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Jest współtwórcą i wieloletnim prezesem warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Pełnił też funkcję doradcy ministra finansów oraz dyrektora departamentu rozwoju rynku kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, członka Komisji Papierów Wartościowych i przewodniczącego Rad Nadzorczych GPW i KDPW.

Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGH (SGPiS), doktorem geografii ekonomicznej oraz stypendystą British Council w London School of Economics.